Interaktywny dashboard inwestora

Aplikacja Interaktywny dashboard inwestora ma na celu dostarczenie kluczowych informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Kluczowe wskaźniki efektywności pokazują, jak skutecznie osoby zaangażowane w biznesie osiągają najważniejsze dla nich cele biznesowe. Pozwalają ograniczyć dużą ilość informacji do najbardziej potrzebnych danych, które dają najlepszy obraz realizacji wyznaczonych celów.

Aplikacja pozwala na wizualizację danych wielu spółek. Dane bilansowe, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych pobierane są automatycznie – służy do tego dedykowany formularz. Pobrane dane są zagregowane i prezentowane w formie dynamicznych wykresów, tabel, kafelków oraz wskaźników. Aplikacja pomaga w ocenie i diagnozie stanu aktualnego firmy poprzez możliwość elastycznego porównywania danych bieżących do dowolnie wybranych okresów porównawczych.

Dashboard inwestora

Korzystanie z aplikacji

Narzędzie składa się z 4 modułów: importu aktualnych danych, kokpitu prezentującego kluczowe wskaźniki finansowe, dashboardu KPI oraz eksportu danych do prezentacji Power Point.

Główne atuty

dopracowany design dashboardów, prostota w obsłudze, import aktualnych danych z Internetu i eksport do prezentacji PowerPoint.

Wykorzystana wiedza z kursów

Dashboardy i narzędzia Power Excel, VBA dla ekspertów – interfejs użytkownika i UserForms, VBA dla ekspertów – sterowanie Windows i MS Office

Autorzy

Magdalena Szyszko