Analityka biznesowa w Tableau - elearning

590 zł*
*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 725,7 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.
Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje (więcej), zajęcia w sali komputerowej lub w formie zdalnej (więcej) – do wyboru.
(za 30 godzin dydaktycznych)
*Szczegóły cenowe
Business Intelligent ikona

B3

Godzin filmów
Przykładów
Stron A4 podręcznika
Zadania aplikacyjne
Rok dostępu do e-learningu

Poziom podstawowy + średnio zaawansowany

30 godzin dydaktycznych + 6 godzin materiałów dodatkowych

Certyfikat ukończenia

Kursy e-learningowe LabMasters: informacja

Koordynator: dr Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: Tableau Desktop Professional i Tableau Online

Miejsce: Platforma Moodle

Rekomendowane oprogramowanie: Tableau Desktop Professional – wersja bezpłatna 14-o dniowa dla wszystkich oraz wersja bezpłatna roczna dla osób z adresem mailowym „edu.pl” (szczegółowe informacje).

Opis kursu

Kurs ten jest odpowiedzią na nieustanny wzrost znaczenia analizy danych w otoczeniu biznesowym. W erze bardzo szybko przyrastającej ilości zbieranych danych, tradycyjne narzędzia i arkusze kalkulacyjne są niewystarczającymi narzędziami do formułowania wniosków i podejmowania odpowiednich akcji. Program kursu powstał w oparciu o analizę dotyczącą trendów na rynku pracy. Business Intelligence jest nowym, szybko rozwijającym się obszarem służącym do pracy z danymi (od importu danych, przez przetwarzanie, następnie raportowanie, po tworzenie wizualizacji w formie interaktywnych dashboardów, z których mogą korzystać tysiące użytkowników), który będzie absorbował coraz większą liczbę wykwalifikowanych specjalistów.  Główną dewizą firmy Tableau Software jest łatwość w tworzeniu i intuicyjność w obsłudze. Dlatego, praca w Tableau nie wymaga programowania!

Kurs Analityka biznesowa w Tableau jest dedykowany analitykom danych oraz osobom zajmującym się przygotowywaniem analiz i wizualizacją danych. Tematyka kursu obejmuje zapoznanie słuchaczy z programami Tableau Desktop Professional (przetwarzanie i wizualizacja danych) oraz Tableau Online (wersja serwerowa). Tableau jest najbardziej uniwersalnym i wszechstronnym narzędziem z obszaru BI, a jednocześnie jednym z dwóch najczęściej używanych w firmach. Kurs jest dla każdego, kto chce zrozumieć dane. Podczas kursu nauczysz się jak łatwo zaimportować różne źródła danych oraz wykonać niezbędne przekształcenia i połączenia danych. Dowiesz się jak w łatwy i intuicyjny sposób tworzyć interaktywne dashboardy, które mogą być odświeżane w czasie rzeczywistym. Kurs Analityka biznesowa w Tableau dostarczy Ci nowych umiejętności pracy z danymi i podniesie Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zapisy

Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: brak sztywnych terminów – ciągły dostęp do kursu przez okres jednego roku
Miejsce: platforma e-learningowa https://moodle.labmasters.pl/

Tematyka kursu

Połączenia z bazami danych.

Połączenie z Tableau Server, łączenie z różnymi typami danych (.xlsx, .csv, .json), łączenie tabel z jednej lub kilku baz, przygotowanie danych do analizy (blendowanie, edycja metadanych, pivot, union, interpreter danych), typy połączeń (Live/Extract), rozdzielanie danych.

Organizacja danych.

Filtrowanie, sortowanie, grupowanie, hierarchie, zestawy (sets).

Tworzenie wykresów i pól.

Terminologia Tableau (miara i wymiar), pola dyskretne i ciągłe, pola automatycznie wygenerowane przez Tableau. Różne typy wykresów, m.in. histogram, mapa cieplna (heat map), mapa drzewa (tree map), wykres pociskowy (bullet graph), wykres kombi, wykres punktowy (scatter plot), tabela danych (cross tab), bar in bar chart, wykres pudełkowy (box plot). Używanie tytułów wykresów, podpisów, tooltips, edycja osi, użycie etykiet danych.

Wykonywanie obliczeń.

Manipulacja tekstami oraz datami, tworzenie obliczeń Quick Table Calculations, wyrażenia poziomu szczegółowości (LOD expressions), praca z agregacją, wyrażenia logiczne, sumy i sumy częściowe, obliczenia do łączenia tabel.

Praca na mapach.

Nawigacja, niestandardowe terytoria, wyszukiwanie geograficzne, modyfikacja lokalizacji wewnątrz Tableau, importowanie i zarządzanie niestandardowym geo-kodowaniem, użycie niestandardowego tła jako mapy, podłączenia do danych geograficznych.

Tworzenie interaktywnych dashboardów.

Budowanie dashboardów i historii (stories), tworzenie akcji w dashboardach, projektowanie dashboardów na różne urządzenia, używanie najlepszych praktyk tworzenia dashboardów, publikacja.

Program Tableau Online.

Obsługa serwera Tableau Online, publikacja raportów w formie dashboardów na serwerze, zarządzanie rolami, administracja serwerem.

Czego się nauczysz

Będziesz w stanie swobodnie poruszać się po programie Tableau – importować dane oraz tworzyć ich połączenia, przygotowywać dane do analizy oraz budować wizualizacje. Dowiesz się nie tylko, w jaki sposób tworzyć wykresy, ale także kiedy najlepiej ich używać. Otrzymasz porady odnośnie wizualizacji danych takie, jak zastosowanie odpowiednich kolorów, czy sprawienie, aby wykresy były bardziej czytelne. Dzięki kursowi poznasz najnowsze trendy z obszaru analityki biznesowej (Business Intelligence) oraz będziesz potrafić tworzyć profesjonalne interaktywne dashboardy, z których w sieci będą mogły korzystać tysiące osób.