(bchmielak@labmasters.pl) - absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria. Jest pasjonatem analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji czasochłonnych procesów. Swoje działania koncentruje w obszarze programów oraz języków programowania, takich jak: VBA, R, Python, SQL, PowerBI oraz SAS. Prowadzi szkolenia i kursy z zastosowań programu Excel, języka VBA oraz SQL w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Czerpie wielką satysfakcję oraz radość mogąc dzielić się pasją analityczną w trakcie szkoleń.

Bartosz Chmielak

Bartosz Chmielak

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

  • Kursy otwarte w LabMasters z MS Excel, VBA, SQL i baz danych Oracle.
  • Realizacja szkoleń dla firm z MS Excel i VBA, m.in. Pekao, Mars, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
  • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – kursy stacjonarne z MS Excel, VBA, SQL i baz danych Oracle na studiach podyplomowych.
  • Uniwersytet Warszawski – kursy dla studentów w ramach ogólnouniwersyteckich przedmiotów z wykorzystania MS Excel.
  • Twórca licznych aplikacji analitycznych m.in.: aplikacja badająca aktywność naukową pracowników na UW, kreator grafików, kreator ewidencji czasu pracy.

Pozostałe informacje

  • Analityk Danych w obrębie Łańcucha Dostaw w jednej z firm z branży DIY.
  • Certyfikat ukończenia z wyróżnieniem cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, obejmujących ekspercką wiedzę z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych, wydany przez WNE UW.
  • Certyfikat ukończenia cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Data Mining Certificate Program”, wydany przez SAS Institute.
  • Specjalista tworzenia aplikacji biznesowych z wykorzystaniem VBA.