dedykowana jest dla osób, które dobrze znają Excela i chciałyby nauczyć się sposobu automatyzacji codziennej pracy. Składa się ona z 4 kursów o różnym stopniu zaawansowania. Rekomendujemy odbywanie kursów w kolejności zgodnej z poziomem zaawansowania (podstawowy > średnio zaawansowany > zaawansowany > ekspercki). Kolejność realizacji kursów na tym samym poziomie zaawansowania jest dowolna.

kursy vba expert - LabMasters

V4

Zadań aplikacyjnych
Wierszy samouczka w Excelu
Linii kodu w VBA
Aplikacji pokazowych
Rok dostępu do e-learningu

VBA dla ekspertów – sterowanie Windows i MS Office

Poziom ekspercki

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Ocena kursu: 4,98/5,00 – 100% ocen pozytywnych

Koordynator: dr Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: Microsoft Excel 2016 w 2 wersjach językowych (PL / Eng)

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)


787 zł
(639,84 zł netto)

Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów w formie elektronicznej i papierowej, darmowe konsultacje (więcej).

Opis kursu

Na kursie VBA dla ekspertów – sterowanie Windows i MS Office szczególny nacisk położony zostanie na współpracę Excela z innymi programami. Zakres kursu obejmuje m.in. metody pracy na obiektach zewnętrznych (plikach i folderach systemu Windows), współpracę z innymi programami pakietu Microsoft Office (Word, PowerPoint, Access, Outlook), sterowanie programami innych firm (przeglądarki stron Internetowych, poczta), tworzenie własnych obiektów (moduły klas), zaawansowane programowanie (programowanie rekurencyjne, funkcje Windows API). Liczne przykłady i wzorcowe aplikacje pozwolą uczestnikom na lepsze przyswojenie wiedzy i łatwe dostosowanie poznanych narzędzi do własnych potrzeb.
Kurs jest dedykowany osobom, które ukończyły program zajęć pt. „Wydajna praca w VBA w programie MS Excel”, bądź pracują na co dzień w VBA i znają go na poziomie zaawansowanym. Kurs realizowany jest na poziomie eksperckim i ma na celu przedstawienie narzędzi oraz metod tworzenia profesjonalnych aplikacji Excela.


Zapisy na kurs

W tym momencie rejestracja na kurs VBA dla ekspertów – sterowanie Windows i MS Office jest nieaktywna. Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w tym kursie, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji. Zgłoś Mnie

Szczegółowa tematyka kursu

Praca z obiektami zewnętrznymi w VBA.

Wczesne wiązanie (early binding), późne wiązanie (late binding).

Operacje na plikach i katalogach przy użyciu wbudowanych poleceń VBA.

MkDir, Open, FileCopy, Name, Kill, RmDir, Dir.

Operacje na plikach i katalogach przy użyciu obiektu zewnętrznego FileSystemObjest (FSO).

Odwołania do obiektu, struktura, metody (m.in. Create, Copy, Move, Delete, Get, Exists).

Import plików z Internetu (WinHttpRequest).

Otwieranie plików (Shell, Shell.Application).

Kompresowanie i dekompresowanie plików ZIP (Shell.Application).

Wydajne metody importu danych z setek/tysięcy plików Excela.

Open, ExecuteExcel4Macro, ActiveX Data Object oraz tekstowych (m.in. Open, kwerendy, OpenTextFile).

Praca z programami pakietu Microsoft Office.

Word, PowerPoint, Access (ActiveX Data Object oraz Data Access Objects), Outlook (Outlook.Application, Shell, FollowHyperlink, SendKeys).

Interfejs API systemu Windows.

Deklaracja funkcji Windows API, biblioteki funkcji API, zmienne i stałe Windows API, zastosowanie funkcji Windows API.

Tworzenie własnych obiektów (moduły klas).

Definiowanie zdarzeń dla istniejących obiektów, tworzenie własnych obiektów i definiowanie dla nich właściwości, metod oraz zdarzeń.

Programowanie rekurencyjne.

Profesjonalne aplikacje w Excelu.

Definicja, cechy, etapy projektowania, testowanie i ocena aplikacji.

Liczne przykłady profesjonalnych aplikacji narzędziowych, statystycznych, finansowych, biznesowych oraz rozrywkowych.


Czego się nauczysz

Po  kursie VBA dla ekspertów – sterowanie Windows i MS Office będziesz potrafić stosować zaawansowane metody programowania w VBA do tworzenia profesjonalnych aplikacji arkusza kalkulacyjnego, sterujących obiektami zewnętrznymi. Ponadto, uzyskasz umiejętność tworzenia zaawansowanych aplikacji, które pobierają dane z Internetu, zapisują je na dysku, dekompresują pliki zip, wczytują je do Excela, tworzą zaawansowane raporty biznesowe, eksportują wyniki do Worda, PowerPointa oraz Accessa, a na koniec wysyłają wiadomości e-mail do wskazanych odbiorców. Będziesz także znać metody tworzenia własnych obiektów (moduły klas), zaawansowane programowanie (programowanie rekurencyjne, funkcje Windows API) oraz posiadać umiejętność tworzenia (projektowania, programowania i wdrażania) profesjonalnych aplikacji biznesowych.

Opinie uczestników

„Prowadzący super, ma ogromną wiedzę i pasję do tego co robi, co sprawia, że chce się z tych zajęć jak najwięcej wynieść. Uważam, że ten kurs, to świetny wybór. Zdecydowanie warto się zapisać. Znajomość VBA na poziomie tego kursu to ogromny atut na rynku pracy. Naprawdę bardzo dobre zajęcia.”


„Jedne z najbardziej wartościowych zajęć w jakich kiedykolwiek brałem udział! Sposób prowadzenia sprawia, że słuchacze uczą się bardzo dużo przez samodzielne ćwiczenia. Zajęcia bardzo przydatne w pracy zawodowej.”


„Jedne z najbardziej wartościowych zajęć. Prowadzący prowadzi zajęcia w sposób komunikatywny, ma świetne materiały i bardzo dużą wiedzę z tego zakresu. Zajęcia są na bardzo wysokim poziomie i wynosi się z nich naprawdę dużo przydatnej wiedzy praktycznej (Excel jest narzędziem wykorzystywanym przez większość firm, a wiedza, którą nabywa się na tych zajęciach jest naprawdę unikalna). Wielu prowadzących mogłoby uczyć się od dr Kusztelaka jak efektywnie i ciekawie prowadzić zajęcia. Uważam, że taki kurs był jedną z najlepszych inwestycji.”


„Najlepsze zajęcia. Wiedza przekazana przez Pana Kusztelaka ma odniesienie do wymagań pracodawców.”


„Kurs nie jest łatwy, ale jednocześnie jedne z najciekawszych i z pewnością najbardziej praktycznych kursów, w jakich brałem udział.”


„Tam, gdzie zaznaczyłam „5”, chętnie znalazłabym jakieś „5!” lub „6”, bo brakuje mi skali…:)”


„Moim zdaniem kurs był bardzo dobry :)”


„Znakomity kurs, rzeczywiście pozwalający na zdobycie wiedzy i umiejętności. Generalnie wielki plus!”