(akrasnodebski@labmasters.pl) - absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wydziału Biznesu Chonnam National University (Korea Płd.). Od dawna realizuje swoją pasję do analizy danych poprzez ciągłe poszerzanie swoich umiejętności – np. kończąc kurs Massachusetts Institute of Technology dotyczący zarządzania cyfrową transformacją w firmach. Bardzo dobrze odnajduje się w pracy z wieloma językami i środowiskami programistycznymi, m.in. Python, VBA, SQL, R. Dzięki nabytym umiejętnościom informatycznym, matematycznym i analitycznym, jest ekspertem w dziedzinie kreowania aplikacji biznesowych oraz rozwiązywania hipotez przy użyciu algorytmów obliczeniowych. Prowadzi szkolenia i kursy z zastosowań programu Excel i języka VBA w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związany z obszarem ryzyka rynkowego w sektorze bankowym.

Andrzej Krasnodębski

Andrzej Krasnodębski

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

  • LabMasters – kursy z z programu MS Excel.
  • Realizacja szkoleń dla firm z MS Excel i VBA, m.in. dla EOS, PZU, Schindler, Techtronic Industries Eastern Europe.
  • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – kursy z pracy w MS Excel na studiach dziennych.
  • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy internetowe z MS Excel i VBA prowadzone na platformie e-learningowej.
  • Uniwersytet Warszawski – kursy dla studentów w ramach ogólnouniwersyteckich przedmiotów z wykorzystania MS Excel.
  • Doradztwo indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań języka programowania VBA w MS Office, m.in. analiza danych pochodzących ze stron www.
  • Twórca licznych narzędzi w języku VBA, MS Excel, Python.

Pozostałe informacje

  • Specjalista Web Scraping z użyciem VBA oraz automatyzacji poruszania się po stronach internetowych.
  • Stypendium Prezydenta m. st. Warszawy dla najlepszych studentów w roku 2021.
  • Certyfikat ukończenia z wyróżnieniem cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, obejmujących ekspercką wiedzę z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych, wydany przez WNE UW.