(akrasnodebski@labmasters.pl) - absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Kopenhaskiego oraz wydziału Biznesu Chonnam National University (Korea Płd.). Od dawna realizuje swoją pasję do analizy danych poprzez ciągłe poszerzanie swoich umiejętności – np. kończąc kurs Massachusetts Institute of Technology dotyczący zarządzania cyfrową transformacją w firmach. Bardzo dobrze odnajduje się w pracy z wieloma językami i środowiskami programistycznymi, m.in. Python, VBA, SQL, R. Dzięki nabytym umiejętnościom informatycznym, matematycznym i analitycznym, jest ekspertem w dziedzinie kreowania aplikacji biznesowych oraz rozwiązywania hipotez przy użyciu algorytmów obliczeniowych. Prowadzi szkolenia i kursy z zastosowań programu Excel oraz języków VBA, SQL w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związany z obszarem ryzyka rynkowego w sektorze bankowym.

Andrzej Krasnodębski

Andrzej Krasnodębski

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

  • LabMasters – kursy ze ścieżek MS Excel, VBA, BI.
  • Realizacja szkoleń dla firm z MS Excel i VBA, m.in. dla EOS, PZU, Schindler, Techtronic Industries Eastern Europe.
  • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – kursy z pracy w MS Excel na studiach dziennych.
  • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy internetowe z MS Excel i VBA prowadzone na platformie e-learningowej.
  • Uniwersytet Warszawski – kursy dla studentów w ramach ogólnouniwersyteckich przedmiotów z wykorzystania MS Excel.
  • Doradztwo indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań języka programowania VBA w MS Office, m.in. analiza danych pochodzących ze stron www.
  • Twórca licznych narzędzi w języku VBA, MS Excel, Python.

Pozostałe informacje

  • Specjalista Web Scraping z użyciem VBA oraz automatyzacji poruszania się po stronach internetowych.
  • Stypendium Prezydenta m. st. Warszawy dla najlepszych studentów w roku 2021.
  • Certyfikat ukończenia z wyróżnieniem cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, obejmujących ekspercką wiedzę z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych, wydany przez WNE UW.