(mlaba@labmasters.pl) - absolwent Informatyki i Ekonometrii na wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w obszarze bankowości, gdzie skupiał się na automatyzacji raportowania procesów biznesowych korzystając z różnych programów i środowisk (SQL, VBA, Power Excel, Power BI). Poza pracą zawodową pasjonuje się analizą i wizualizacją danych, dzieląc się wiedzą poprzez prowadzenie kursów z MS Excel, VBA, Power BI i SQL. Ceni sobie nowe wyzwania i ambitne projekty, stawiając sobie wysokie standardy realizowanych zadań.

Mikołaj Łaba

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

  • LabMasters – kursy ze ścieżek MS Excel, VBA, SQL, BI.
  • Szkolenia dla firm w LabMasters z MS Excel, Power BI, SQL, VBA, m.in. dla BMW, Kuźnia Polska, Nikon, Saturn, LuxVet.
  • Uniwersytet Warszawski – kursy dla studentów w ramach ogólnouniwersyteckich przedmiotów z wykorzystania MS Excel.
  • Kursy MS Excel w ramach projektu „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy”.
  • Cykl szkoleń dla PZU w ramach projektu realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim.
  • Automatyzacja procesu raportowania na poziomie firmy przy wykorzystaniu narzędzi SQL (Oracle, MS SQL, Access), MS Excel, Power Excel, Power BI.
  • Konsultacje i doradztwo w zakresie praktycznego wykorzystania programu MS Excel i dodatków Power Excel w codziennej pracy z danymi.

Pozostałe informacje

  • Certyfikat ukończenia cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Ekonomiczna analiza danych w programie MS Excel i języku programowania VBA”, obejmujących ekspercką wiedzę z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych, wydany przez WNE UW.
  • Absolwent studiów podyplomowych pt. „Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL oraz narzędzi Business Intelligence” na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.