Automatyzacja pracy w MS Excel z wykorzystaniem języka VBA - elearning

590 zł*
*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 725,70 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.
Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje, zajęcia w formie elearningowej (więcej).
(za 30 godzin dydaktycznych)
*Szczegóły cenowe
e-learning Windows i MS Office

V1

Godzin filmów
Zadań aplikacyjnych
Wierszy samouczka w Excelu
Linii zoptymalizowanego kodu w VBA
Rok dostępu do e-learningu

Poziom podstawowy + średnio zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Certyfikat ukończenia

Kursy e-learningowe LabMasters: informacja

Koordynator: Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: MS Excel 2016 PL/EN (lub nowszy)

Miejsce: Platforma e-learningowa Moodle

Opis kursu

Kurs Automatyzacja pracy w MS Excel z wykorzystaniem języka VBA-E-learning, rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do środowiska VBA, jednak kończy się na poziomie zaawansowanym. Program zajęć obejmuje m.in. wyjaśnienie działania edytora VBA, naukę rejestrowania makr, edycję kodu, jego budowę i optymalizację, definiowanie zmiennych, składnie VBA – konstrukcje, instrukcje warunkowe, pętle oraz wbudowane okna dialogowe. Kurs jest bardzo intensywny. Liczne animacje, prezentacje multimedialne oraz przykłady zastosowania nabytych umiejętności pozwolą kursantom tworzyć własne makropolecenia już po kilku godzinach zajęć.
Kurs ten jest dedykowany zarówno osobom, które chcą poznać świat makropoleceń, jak i tym, którzy znają podstawy języka programowania VBA i chcą usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę. Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących umiejętności informatycznych, ale wymagana jest bardzo dobra znajomość Excela. Celem kursu jest automatyzacja codziennie wykonywanej pracy w Excelu przy użyciu makropoleceń. Cały kurs poświęcony jest nauce języka programowania Visual Basic for Applications (VBA).

Zapisy

Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: brak sztywnych terminów – ciągły dostęp do kursu przez okres jednego roku
Miejsce: platforma e-learningowa https://moodle.labmasters.pl/

Tematyka kursu

Budowa edytora VBE.

Rejestrowanie makropoleceń.

Karta deweloper, nagrywanie makr, odwołania względne i bezwzględne, uruchamianie makr.

Budowa i optymalizacja kodu.

Budowa edytora VBA, elementy pliku Excela, składnia kodu, składnia procedur, odczytywanie, opisywanie i porządkowanie kodu nagranego przez rejestrator.

Odwołania do zakresów komórek.

ActiveCell, Selection, Cells, Range.

Obiekty VBA.

Właściwości i metody, klasy, kolekcje, hierarchia.

Zmienne VBA.

Liczbowe, tekstowe, logiczne, zmienne obiektowe.

Funkcje i formuły w VBA.

Formuły wykonywane w VBA, formuły wykonywane w Excelu, funkcje wykonywane w VBA, funkcje arkuszowe wykonywane w VBA, funkcje (okna dialogowe) MsgBox i InputBox.

Konstrukcje.

With … End With, For Each … Next.

Instrukcje warunkowe.

If … Then, Select Case.

Polecenia.

GoTo, Dir.

Pętle.

For … Next, Do … While, Do … Until.

Obsługa błędów.

Przyśpieszanie działania makropoleceń.

Liczne przykłady aplikacyjne.

Przykłady wykorzystujące wiedzę zdobytą na całym kursie i pokazujące nabyte umiejętności, m.in. aplikacja importująca okresowe dane sprzedażowe (oddzielne pliki txt) do Excela, konsolidująca wszystkie sprawozdania do zbiorczej bazy danych, tworząca raporty dla poszczególnych grup produktowych bądź miast i zapisująca je w oddzielnych plikach xlsx oraz pdf.

Czego się nauczysz

Na kursie Automatyzacja pracy w MS Excel z wykorzystaniem języka VBA-E-learning, uzyskasz umiejętność automatyzacji pracy w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programowania Visual Basic for Applications (VBA). Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do VBA, rejestrowanie makr, edycja kodu, jego budowa i optymalizacja, definiowanie zmiennych: liczbowych, tekstowych, tablicowych, obiektowych, konstrukcje: With … End With, For Each … Next, instrukcje warunkowe: If…Then…Else, Select Case, pętle Do While… Loop, Do Until… Loop, For… Next, polecenie: GoTo, okna dialogowe: MsgBox i InputBox. Będziesz więc potrafić w sposób automatyczny m.in.: importować dane z wielu plików, tworzyć zbiorcze bazy danych, dynamicznie określać zakres działania procedur, edytować i formatować zakresy komórek oraz całe arkusze, przygotowywać okresowe raporty sprzedażowe, drukować wskazane obszary, jak również eksportować wyniki do oddzielnych plików Excela i PDF.