został stworzony z myślą o zastosowaniach biurowych i ekonomicznych. Zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do tworzenia aplikacji analitycznych, statystycznych, finansowych oraz wizualizacji danych na tzw. dashboardach. Jest obecnie najpowszechniej stosowanym programem do analizy i prezentacji danych. Oczywiście istnieją inne programy specjalistyczne, w których tworzenie zaawansowanych modeli i raportów jest dużo łatwiejsze (m.in. R), jednakże nawet osoby pracujące z dużymi bazami danych (tzw. „big data”) wiele czynności wykonują właśnie w Excelu, ze względu na szeroki wachlarz możliwości tego programu.

Kurs MS Excel - EXELlent

Kursy Microsoft Excel – EXCELlent

EXCELlent to ścieżka, którą stworzyliśmy dla osób chcących nauczyć się efektywnie pracować w programie MS Excel i poznać jego różnorodne zastosowania. Składa się z kursów o różnym stopniu zaawansowania. Dwa pierwsze kursy („Wstęp do analizy danych …” i „Efektywna praca …”) sa kursami narzędziowymi i poświęcone są nauce narzędzi Excela, które wykorzystuje się niezależnie od specyfiki pracy zawodowej. Kolejny kurs („Dashboardy i narzędia BI …”) prezentuje narzędzia z obszaru Business Intelligence dostępne w Excelu oraz skupia uwagę na tworzeniu profesjonalnych dasgboartów biznesowych. Dwa ostatnie kursy są specjalistyczne i poświęcone są metodom używanym odpowiednio do przeprowadzania analiz statystycznych i finansowych. Rekomendujemy odbywanie kursów w kolejności zgodnej z prezentacją ich na stronie. W doborze odpowiedniego poziomu kursu pomogą Ci testy poziomujące.

Wstęp do analizy danych w programie MS Excel

Szkolenie Ms Excel zaczyna się na poziomie podstawowym. Poziom nauczania szybko przechodzi na średnio zaawansowany. Jest on dedykowany zarówno osobom, które chcą zacząć pracować w Excelu, jak i tym, którzy znają podstawy Excela i chcą usystematyzować swoją wiedzę oraz nauczyć się wydajnej pracy w arkuszu kalkulacyjnym. Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących umiejętności informatycznych ani ekonomicznych. Na kursie omawiane są wszystkie najczęściej używane w pracy funkcje i narzędzia służące odwołania względne/bezwzględne, funkcje logiczne i wyszukiwania, czy tabele przestawne.

 5,00/5,00
30 godzin dydaktycznych

Efektywna praca w programie MS Excel

To szkolenie Ms Excel realizowany jest na poziomie zaawansowanym. Przeznaczony jest dla osób na co dzień pracujących w Excelu. Zakres kursu obejmuje m.in. funkcje tekstowe, zaawansowane funkcje wyszukiwania i adresu, zakresy dynamiczne, tworzenie dynamicznych i interaktywnych raportów. Omawiane jest także zaawansowane formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych, zaawansowane tabele przestawne, zaawansowane formuły tablicowe oraz tworzenie automatycznych formularzy. 

 4,90/5,00
30 godzin dydaktycznych

Dashboardy i narzędzia Business Intelligence w MS Excel

To szkolenie Ms Excel przeznaczone jest dla osób, które znają Excela. Codziennie pracują na dużych zbiorach danych i chcą poznać najnowsze narzędzia służące do pracy z danymi – od importu i porządkowania oraz przetwarzania, przez analizę po wizualizację i prezentację w formie interaktywnych dashboardów biznesowych. Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia do tematyki Business Intelligence w Excelu, po czym omawiane są kolejno wszystkie narzędzia MS Excel – Power Query, Power Pivot i Power Map. Druga część szkolenia poświęcona jest tworzeniu profesjonalnych kokpitów menadżerskich (dashboardów) w MS Excel.

5,00/5,00
30 godzin dydaktycznych

MS Excel w zastosowaniach statystycznych

To jest szkolenie aplikacyjne. Przeznaczone jest dla osób, które chcą nabyć lub usystematyzować wiedzę na temat metod statystycznych stosowanych w badaniach oraz analizie danych. Jest to również kurs dla osób pracujących w Excelu i chcących poznać zastosowania oraz narzędzia statystyczne Excela. Zakres kursu obejmuje między innymi statystyki opisowe, miary korelacyjne, testy statystyczne parametryczne i nieparametryczne również wykresy – histogramy, punktowe, pudełkowe, modele regresji liniowej, zadania optymalizacyjne – Solver oraz analizy symulacyjne zyskowności projektów – metoda Monte Carlo.  

30 godzin dydaktycznych

MS Excel w zastosowaniach finansowych

To jest szkolenie aplikacyjne. Przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat metod finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu i chcą poznać zastosowania oraz narzędzia finansowe Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. wartość pieniądza w czasie, lokaty, kredyty, ocenę projektów inwestycyjnych, modele finansowe wyceny aktywów finansowych, tworzenie efektywnych portfeli oraz prognozowanie zwrotu. 

30 godzin dydaktycznych