został stworzony z myślą o zastosowaniach biurowych i ekonomicznych. Zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do tworzenia aplikacji analitycznych, statystycznych, finansowych oraz wizualizacji danych na tzw. dashboardach. Jest obecnie najpowszechniej stosowanym programem do analizy i prezentacji danych. Oczywiście istnieją inne programy specjalistyczne, w których tworzenie zaawansowanych modeli i raportów jest dużo łatwiejsze (m.in. R), jednakże nawet osoby pracujące z dużymi bazami danych (tzw. „big data”) wiele czynności wykonują właśnie w Excelu, ze względu na szeroki wachlarz możliwości tego programu.

Kurs MS Excel - EXELlent

Kursy Microsoft Excel – EXCELlent

EXCELlent to ścieżka, którą stworzyliśmy dla osób chcących nauczyć się efektywnie pracować w programie MS Excel i poznać jego różnorodne zastosowania. Składa się z 5 kursów o różnym stopniu zaawansowania. Rekomendujemy odbywanie kursów w kolejności zgodnej z poziomem zaawansowania (podstawowy > średnio zaawansowany > zaawansowany > ekspercki). Kolejność realizacji kursów na tym samym poziomie zaawansowania jest dowolna. W doborze odpowiedniego poziomu kursu pomogą Ci testy poziomujące.

Wstęp do analizy danych w programie MS Excel

Kurs Ms Excel zaczyna się na poziomie podstawowym. Poziom nauczania szybko przechodzi na średnio zaawansowany. Jest on dedykowany zarówno osobom, które chcą zacząć pracować w Excelu, jak i tym, którzy znają podstawy Excela i chcą usystematyzować swoją wiedzę oraz nauczyć się wydajnej pracy w arkuszu kalkulacyjnym. Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących umiejętności informatycznych ani ekonomicznych. Kurs ten rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do programu MS Excel. Kończy się na poziomie zaawansowanym. Już na pierwszych zajęciach poruszane są m.in. takie zagadnienia, jak: korzystanie z funkcji logicznych oraz odwołania względne i bezwzględne, czy praca na dużych zbiorach danych (kilka tysięcy wierszy).  
Więcej


Efektywna praca w programie MS Excel

Ten kurs Ms Excel realizowany jest na poziomie zaawansowanym. Przeznaczony jest dla osób na co dzień pracujących w Excelu. Zakres kursu obejmuje m.in. funkcje tekstowe, zaawansowane funkcje wyszukiwania i adresu, zakresy dynamiczne, tworzenie szablonów dla innych użytkowników. Wzbogacony jest o zaawansowane formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych, zaawansowane tabele przestawne, zaawansowane formuły tablicowe oraz tworzenie automatycznych raportów.   Więcej


MS Excel w zastosowaniach statystycznych

Kurs Ms Excel realizowany jest na poziomie eksperckim. Przeznaczony jest dla osób, które chcą nabyć lub usystematyzować wiedzę na temat metod statystycznych stosowanych w badaniach oraz analizie danych. Jest to również kurs dla osób pracujących w Excelu i chcą poznać zastosowania statystyczne, wykorzystywanych na co dzień narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje między innymi statystyki opisowe, miary korelacyjne, testy statystyczne parametryczne i nieparametryczne również wykresy – histogramy, punktowe, pudełkowe, modele regresji liniowej, zadania optymalizacyjne – Solver oraz analizy symulacyjne zyskowności projektów – metoda Monte Carlo.   Więcej


MS Excel w zastosowaniach finansowych

Kurs Ms Excel realizowany jest na poziomie eksperckim. Przeznaczony jest dla osób chcących nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat metod finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu i chcą poznać zastosowania finansowe stosowanych na co dzień narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. lokaty – wartość bieżąca, przyszła, oprocentowanie nominalne vs. rzeczywiste jak również porównywanie lokat, kredyty – rata stała, malejąca, waluta kredytu, rzeczywista stopa oprocentowania oraz ocena projektów inwestycyjnych – wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), wartość bieżąca netto (NPV), okres zwrotu ponadto modele finansowe wyceny akcji oraz opcji – tworzenie efektywnych portfeli, prognozowanie zwrotu, drzewa dwumianowe, formuła Blacka-Scholesa.   Więcej


Dashboardy i narzędzia Power Excel

Kurs Ms Excel przeznaczony jest dla osób, które znają Excela. Codziennie pracują na dużych zbiorach danych i chcą poznać najnowsze narzędzia służące do tworzenia profesjonalnych aplikacji biznesowych. Nauczyć się wizualizacji danych przy użyciu tzw. kokpity menadżerskie (eng. dashboard), a także chcą nauczyć się szybkiego i efektywnego importowania, przetwarzania i prezentacji danych oraz tworzenia różnego rodzaju raportów w programie MS Excel. Kurs rozpoczyna się od przedstawienia sposobu projektowania tradycyjnych kokpitów menadżerskich w Excelu. Następnie krótko wprowadza w tematykę Business Intelligence (Power BI), po czym omawiane są kolejno wszystkie cztery narzędzia MS Excel oferowane w ramach Power Excel (Power Query, Power Pivot, Power Map i Power View). Materiały obejmują część teoretyczną, pozwalającą uczestnikom zapoznać się z omawianymi narzędziami i ich funkcjonalnościami, ale przede wszystkim zawierają liczne przykłady praktyczne obrazujące możliwe zastosowania nabytych umiejętności. Taka organizacja kursu ułatwia uczestnikom przyswojenie wiedzy i wykorzystanie jej w pracy własnej. Więcej