(pcwiakowski@labmasters.pl) - koordynator kursów z pakietu R i Python oraz ścieki Agile. Prawnik i ekonomista. Popularyzator języka R oraz Python. Statystykę, ekonometrię i uczenie maszynowe najchętniej wykorzystuje w modelowaniu biznesowym (m. in. badanie preferencji konsumentów, systemy rekomendacyjne, prognozowanie sprzedaży, modele churnowe i modelowanie danych nieustrukturyzowanych – text mining i NLP), wycenie nieruchomości i biostatystyce. Ponadto, specjalizuje się w rozwijaniu metod dydaktycznych i prowadzeniu kursów w dziedzinie statystyki, Data Science i Machine Learning. W przeszłości był współzałożycielem pierwszego w Polsce domu aukcyjnego online Revinart.com. Wolny czas poświęca na działalność społeczną w Stowarzyszeniu Absolwentów WNE UW oraz czytając każdą książkę historyczną jaka wpadnie mu w ręce.

Piotr Ćwiakowski

Piotr Ćwiakowski

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • University of Bologna, Department of Statistics – kursy dla studentów z zakresu text mining i NLP.
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – kursy stacjonarne dla studentów, m. in. z: zaawansowanego programowania w R (po polsku i angielsku), zaawansowanej wizualizacji danych (po polsku i po angielsku).
 • Wydział Fizyki UW – kursy stacjonarne dla studentów ze statystyki i programu R.
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy internetowe prowadzone na platformie e-learningowej.
 • Uniwersytet Otwarty UW – kursy z ekonometrii, statystyki, biostatystyki, data mining i programowania w VBA oraz R.
 • Realizacja szkoleń informatycznych, m. in. dla PKO BP SA.
 • Realizacja szkoleń w programie R m. in. dla UNICEF Office of Research – Innocenti, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Przyrodniczy).
 • Realizacja szkoleń z Machine Learning i Data Science m. in. dla Play SA, Millennium Bank SA, Alior Bank SA.
 • Realizacja szkoleń z biostatystyki m. in. dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., PEX Pharmaceuticals sp. z o.o.

Doświadczenie zawodowe

 • Laureat nagrody Dziekana na WNE UW za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 2016-2017.
 • Laureat grantu badawczego dla młodych naukowców na WNE UW w latach 2015 – 2016 pt. „Dekompozycja wartości ekonomicznej użytkowania wieczystego – analiza ekonomiczna”.
 • Ekspert Ministerstwa Finansów w zakresie mikrosymulacji i modelowania polityki podatkowo-zasiłkowej.
 • Konsultant Banku Światowego z dziedziny statystycznych metod ewaluacji polityk publicznych.
 • Współautor publikacji: „Pirates in the lab. Using incentivized choice experiments to explore preference for (un) authorized content”, MIS Quaterly (Impact Factor 5.384 w 2015 r.).
 • Laureat stypendium dla najlepszych doktorantów na WNE UW w latach 2013-2014.
 • Realizacja aplikacji informatycznej do pomiaru ryzyka operacyjnego dla PKO BP.
 • Laureat certyfikatu „Data Mining Certificate Program” wydanego przez SAS Institute.
 • Realizacja i uczestnictwo w projektach badawczych m. in. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Nauki.