Wstęp do analizy danych w programie MS Excel - elearning

550 zł*
*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 676,50 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.
Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje, zajęcia w formie elearningowej (więcej).
(za 30 godzin dydaktycznych)
*Szczegóły cenowe

E1

Godziny filmów
Zadań aplikacyjnych
Wierszy samouczka w Excelu
Bloków tematycznych
Rok dostępu do e-learningu

Poziom podstawowy + średnio zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Certyfikat ukończenia

Kursy e-learningowe LabMasters: informacja

Koordynator: Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: MS Excel 2016 PL/EN (lub nowszy)

Miejsce: Platforma e-learningowa Moodle

Opis kursu

UWAGA: całkowicie nowe materiały zgodne z najnowszymi standardami LabMasters, dostosowanie programu do najnowszych trendów na rynku i oczekiwań pracodawców, uwzględnienie nowości z Excela 365 oraz 2021 (możliwość realizacji kursu na wcześniejszych wersjach Excela).

Kurs Wstęp do analizy danych w programie MS Excel – elearning rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do programu MS Excel, jednak szybko przechodzi na poziom średnio zaawansowany. Porusza wszystkie najważniejsze zagadnienia, narzędzia i funkcje wykorzystywane w codziennej pracy w Excelu, od wprowadzania i edycji danych, przez formatowanie komórek i arkuszy, przygotowanie danych do analizy za pomocą narzędzi i funkcji, pracę na danych z użyciem formuł oraz funkcji daty i godziny, tekstowych, logicznych i wyszukiwania, przeglądania danych z użyciem sortowania, filtrowania i tabel danych, a kończy się na analizie danych za pomocą tabel przestawnych i tworzeniu wizualizacji za pomocą wykresów.  Nie zabraknie także wszystkich najprzydatniejszych skrótów klawiaturowych. Liczne przykłady, filmy i przykłady pozwolą Ci wykorzystywać nabyte umiejętności bezpośrednio w pracy zawodowej i to już po pierwszych godzinach kursu!

Kurs Wstęp do analizy danych w programie MS Excel jest dedykowany zarówno osobom, które chcą zacząć pracować w Excelu, jak i tym, którzy znają podstawy Excela i przede wszystkim, chcą usystematyzować swoją wiedzę oraz nauczyć się wydajnej pracy w arkuszu kalkulacyjnym, w związku z tym nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących umiejętności informatycznych ani ekonomicznych. Jeśli zastanawiasz się, czy poziom tego kursu będzie dla Ciebie odpowiedni, rozwiąż test poziomujący.

Zapisy

Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: brak sztywnych terminów – ciągły dostęp do kursu przez okres jednego roku
Miejsce: platforma e-learning MOODLE

Tematyka kursu

Wprowadzanie i edycja danych.

Budowa arkusza kalkulacyjnego, zaznaczanie komórek, wprowadzanie danych, wstawianie nowych komórek, usuwanie danych i komórek, kopiowanie, wycinanie i wklejanie danych, tworzenie ciągów, listy niestandardowe, wypełnianie błyskawiczne, skróty klawiaturowe.

Formatowanie komórek.

Standardowe formatowanie komórek (ogólne, liczbowe, procentowe, walutowe, księgowe, data i czas, specjalne) i niestandardowe formatowanie komórek (użycie symboli: @, spacja, zero, gwiazdka, znak zapytania, hasz, podkreślenie oraz złożone formatowania).

Znajdowanie, zamienianie i oczyszczanie danych.

Narzędzie znajdź i narzędzie zamień (znajdź następny, znajdź wszystko, zamień wszystko, opcje dodatkowe, znaki specjalne).

Projektowanie arkuszy.

Projektowanie i formatowanie tabel, projektowanie arkuszy przyjaznych dla użytkownika z wykorzystaniem elementów graficznych (m.in. kształtów, WordArtów, Pól tekstowych), tworzenie schematów organizacyjnych przy użyciu grafiki SmartArt.

Formuły w Excelu.

Składnia formuł, wstawianie formuł, przeciąganie formuł, kopiowanie formuł, wyrażenia arytmetyczne, praca z nawiasami, odwołania względne i bezwzględne, błędy formuł.

Funkcje podstawowe.

Używanie funkcji (wstawianie funkcji i wydajne z nich korzystanie), funkcje statystyczne, tekstowe, daty i godziny, dobre praktyki pracy na funkcjach.

Funkcje zaawansowane.

Funkcje złożone, formuły zagnieżdżone, funkcje logiczne (testy logiczne, funkcje JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE), funkcje wyszukiwania (X.WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ), przykłady biznesowe.

Praca na danych.

Sortowanie danych (podstawowe, niestandardowe, wielopoziomowe, , na podstawie wartości komórek, kolorów, list niestandardowych), sumy częściowe, filtrowanie danych (liczbowych, dat, tekstowych, proste i złożone, wiele kryteriów, narzędzie filtrowanie zaawansowane), tabele danych (projekt, właściwości , obliczenia, odwoływanie się do danych).

Tabele przestawne.

Analiza danych za pomocą tabel przestawnych. Konstrukcja tabel przestawnych, zmiana stylu tabeli przestawnej, aktualizacja tabeli przestawnej, statystyki i opcje obliczeń, grupowanie i filtrowanie zmiennych, zaawansowane opcje tabel przestawnych, pola i elementy obliczeniowe, tworzenie raportów i zestawień.

Wykresy.

Wizualizacja danych za pomocą wykresów. Właściwości i formatowanie wykresów, style wykresów, typy wykresów: automatyczne, polecane, liniowe, kolumnowe, słupkowe, kołowe, kombi, mapa drzewa, punktowe, bąbelkowe. Zaawansowane formatowanie wykresów: definiowanie serii danych na wykresach, modyfikowanie zaawansowanych elementów wykresów, wykresy interaktywne.

Skróty klawiaturowe.

Wydajne stosowanie skrótów klawiaturowych w codziennej pracy na różnego rodzaju danych i różnej ilości obserwacji.

Przykłady biznesowe.

Rzeczywiste przykłady biznesowe dla danych o zróżnicowanym typie i strukturze. Tworzenie raportów analitycznych.

Czego się nauczysz

Na kursie Wstęp do analizy danych w programie MS Excel – elearning przede wszystkim uzyskasz umiejętność samodzielnego posługiwania się programem MS Excel i wykorzystania jego wszechstronnych możliwości. Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia: edycja i formatowanie danych, projektowanie tzw. dużych arkuszy, liczących kilka tysięcy obserwacji, efektywne porządkowanie dużych zbiorów oraz obróbkę zawartych w nich danych, analizę i prezentację graficzną danych. Dzięki kursowi będziesz z łatwością używać m.in.: odwołań względnych i bezwzględnych, funkcji daty i czasu, tekstowych, statystycznych, logicznych, wyszukiwania, funkcji zagnieżdżonych, tabel przestawnych oraz wykresów. Nabędziesz umiejętność wydajnego używania Excela do codziennej pracy, z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych. Będziesz potrafić tworzyć raporty analityczne służące do analizy danych o zróżnicowanej strukturze i ilości obserwacji.