to ścieżka, którą stworzyliśmy dla osób chcących nauczyć się efektywnie pracować w programie MS Excel i poznać jego różnorodne zastosowania. Składa się z 5 kursów o różnym stopniu zaawansowania. Rekomendujemy odbywanie kursów w kolejności zgodnej z poziomem zaawansowania (podstawowy > średnio zaawansowany > zaawansowany > ekspercki). Kolejność realizacji kursów na tym samym poziomie zaawansowania jest dowolna.

E1

Godziny filmów
Zadań aplikacyjnych
Wierszy samouczka w Excelu
Zadania dodatkowe
Rok dostępu do e-learningu

Wstęp do analizy danych w programie MS Excel – E-learning

Poziom podstawowy + średnio zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Certyfikat ukończenia

Kursy e-learningowe LabMasters: informacja

Koordynator: dr Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Miejsce: Platforma e-learningowa Moodle


450 zł*

*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT, który trzeba doliczyć do kwoty netto według stawki 23% – cena brutto 553,5 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne.

Opis kursu

Kurs Wstęp do analizy danych w programie MS Excel – E-learning rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do programu MS Excel, a kończy się na poziomie zaawansowanym. Już na pierwszych zajęciach poruszane są zagadnienia obejmujące korzystanie z funkcji logicznych, odwołania względne i bezwzględne, czy praca na dużych zbiorach danych (kilka tysięcy wierszy). Kurs jest bardzo intensywny. Liczne animacje, prezentacje multimedialne oraz przykłady zastosowania nabytych umiejętności pozwolają kursantom wykorzystywać Excela już po kilku godzinach zajęć.
Kurs ten jest dedykowany zarówno osobom, które chcą zacząć pracować w Excelu, jak i tym, którzy znają podstawy Excela i chcą usystematyzować swoją wiedzę oraz nauczyć się wydajnej pracy w arkuszu kalkulacyjnym. Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących umiejętności informatycznych ani ekonomicznych.


Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: brak sztywnych terminów – ciągły dostęp do kursu przez okres jednego roku
Miejsce: platforma e-learning MOODLE

Zapisz mnie

Szczegółowa tematyka kursu

Wprowadzanie i edycja danych.

Narzędzie Znajdź/Zamień, tworzenie ciągów, sortowanie danych, skróty klawiaturowe.

Formuły i funkcje.

Zasady tworzenia formuł, odwołania względne vs odwołania bezwzględne, funkcje: logiczne, daty i godziny, statystyczne.

Wykresy.

Liniowe, kolumnowe, kołowe, kombi, definiowanie serii danych na wykresach, modyfikowanie zaawansowanych elementów wykresów, wykresy interaktywne.

Projektowanie arkuszy.

Projektowanie i formatowanie tabel, projektowanie arkuszy przyjaznych dla użytkownika z wykorzystaniem elementów graficznych (m.in. kształtów, WordArtów, Pól tekstowych), tworzenie schematów organizacyjnych przy użyciu grafiki SmartArt.

Import danych.

Z plików Excela, z plików tekstowych, ze stron WWW, z baz danych.

Eksport danych.

Drukowanie dokumentu (m.in. ustawienie obszaru wydruku, tworzenie nagłówków i stopek), zapis w formacie – PDF, pliku graficznego, strony WWW, różne metody przenoszenia wykresów i tabel do Worda.

Przygotowanie danych do analizy.

Narzędzie Znajdź/Zamień, narzędzie Tekst jako kolumny, narzędzie Usuń duplikaty, funkcje wyszukiwania: WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO(), WYSZUKAJ(), tworzenie funkcji zagnieżdżonych i megaformuł.

Analiza danych za pomocą funkcji.

Statystycznych, logicznych, warunkowego zliczania i warunkowych obliczeń (m.in. LICZ.WARUNKI(), SUMA.WARUNKÓW(), ŚREDNIA.WARUNKÓW()).

Tabele przestawne.

Konstrukcja tabel przestawnych, statystyki i opcje obliczeń, grupowanie i filtrowanie zmiennych.

 


Czego się nauczysz

Na kursie Wstęp do analizy danych w programie MS Excel – E-learning, Uzyskasz umiejętność samodzielnego posługiwania się programem MS Excel i wykorzystania jego wszechstronnych możliwości. Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia: różnorodne metody importu danych do arkusza kalkulacyjnego (m.in. kwerendy), projektowanie tzw. dużych arkuszy liczących kilka tysięcy obserwacji, efektywne porządkowanie dużych zbiorów oraz obróbkę zawartych w nich danych, analizę i prezentację graficzną danych oraz metody wydajnego eksportowania wyników do edytora tekstowego. Dzięki kursowi będziesz z łatwością używać m.in.: odwołań względnych i bezwzględnych, funkcji: daty i czasu, logicznych, wyszukiwania, zliczania warunkowego i warunkowych obliczeń, funkcjami zagnieżdżonymi oraz tabelami przestawnymi.