dedykowana jest dla osób, które dobrze znają Excela i chciałyby nauczyć się sposobu automatyzacji codziennej pracy. Składa się ona z 4 kursów o różnym stopniu zaawansowania. Rekomendujemy odbywanie kursów w kolejności zgodnej z poziomem zaawansowania (podstawowy > średnio zaawansowany > zaawansowany > ekspercki). Kolejność realizacji kursów na tym samym poziomie zaawansowania jest dowolna.

V2

Godzin filmów
Zadań aplikacyjnych
Wierszy samouczka w Excelu
Linii zoptymalizowanego kodu w VBA
Rok dostępu do e-learningu

Wydajna praca w VBA w programie MS Excel – elearning

Poziom zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Certyfikat ukończenia

Kursy e-learningowe LabMasters: informacja

Koordynator: dr Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Miejsce: Platforma e-learningowa Moodle


550 zł*

*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 676,5 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne.

Opis kursu

Zakres kursu Wydajna praca w VBA w programie MS Excel obejmuje m.in. pracę na tablicach zmiennych, używanie zmiennych globalnych, zaawansowane opcje procedur typu Sub oraz Function, zaawansowane tabele przestawne, wydajną pracę na wykresach, obsługę zdarzeń i pracę z obiektami typu Shapes (przyciskami oraz formantami formularza). Liczne przykłady i wzorcowe aplikacje pozwolą uczestnikom na lepsze przyswojenie wiedzy oraz łatwe dostosowanie poznanych narzędzi do własnych potrzeb.

Kurs ten jest dedykowany osobom, które ukończyły kurs pt. „Automatyzacja pracy w programie MS Excel z wykorzystaniem języka VBA”, bądź pracują na co dzień w VBA i chcą nauczyć się wydajnych metod programowania.


Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: brak sztywnych terminów – ciągły dostęp do kursu przez okres jednego roku
Miejsce: platforma e-learningowa https://moodle.labmasters.pl/
Zapisz Mnie

Szczegółowa tematyka kursu

Wydajne metody przetwarzania danych.

Działanie na pojedynczych komórkach, wykonanie operacji na tablicach zmiennych VBA, użycie funkcji Excela, użycie wbudowanych narzędzi Excela.

Wydajna praca na zakresach.

Właściwości End, CurrentRegion, UsedRange, metoda SpecialCells, tablice zmiennych VBA (deklaracja, zmiana wymiaru, wczytanie danych, wstawienie danych do komórek Excela, zmienne tablicowe).

Procedury typu Sub.

Składnia, zasięg (prywatny i publiczny), przechowywanie wartości zmiennych (lokalne, globalne prywatne, globalne publiczne), wywoływanie procedur (skrótowe, słowo kluczowe Call, metoda Run), przekazywanie argumentów (przez zmienną globalną, przez odwołanie, przez wartość).

Procedury typu Function.

Składnia, wywoływanie (z formuły Excela, z innej procedury, z okna Immediate, w formatowaniu warunkowym), argumenty (funkcje bezargumentowe, jednoargumentowe, wieloargumentowe, z argumentami opcjonalnymi, o nieokreślonej liczbie argumentów, funkcje tablicowe), tworzenie opisu funkcji dla Excela.

Wydajna praca na tabelach przestawnych.

Tworzenie i edytowanie, ważniejsze obiekty (PivotCache, PivotTable, PivotFields), odwołania do pól tabel przestawnych (ColumnField, DataField, PageField, RowField) i znajdujących się w nich zmiennych, formatowanie, tworzenie wykresów przestawnych, ustawianie formatowań warunkowych w tabelach przestawnych.

Zaawansowana praca na wykresach.

Rodzaje wykresów (Charts, Worksheet Charts, Sparklines), obiekty (ChartObjects, Chart), typy wykresów (kolumnowe, liniowe, punktowe, powierzchniowe, łączone, histogramy, pudełkowe), tworzenie animacji na wykresach.

Obsługa zdarzeń.

Arkuszy (m.in. Change, SelectionChange, Activate), skoroszytów (m.in. Open, BeforeClose, SheetActivate), aplikacji, wykresów (m.in. Select, MouseMove), zdarzenia niezwiązane z obiektami (m.in. OnKey, OnTime).

Obiekty typu Shapes.

Wstawianie oraz edycja przycisków (m.in. WordArt, Pole tekstowe, ClipArt, Obraz), obsługa formantów formularza (Label, Button, ListBox, DropDown, CheckBox, OptionButton, GroupBox).


Czego się nauczysz

Na kursie Wydajna praca w VBA w programie MS Excel uzyskasz umiejętność wydajnego posługiwania się językiem VBA i wykorzystania go do tworzenia aplikacji w programie MS Excel. Tematyka kursu Wydajna praca w VBA w programie MS Excel obejmuje następujące zagadnienia: zmienne tablicowe i tablice zmiennych VBA, zaawansowane opcje procedur typu Sub oraz Function, zaawansowane tabele przestawne, wydajną pracę na wykresach, obsługę zdarzeń i pracę z obiektami typu Shapes (przyciskami oraz formantami formularza). Będziesz więc potrafić posługiwać się, na poziomie kodu VBA, każdym obiektem dostępnym w arkuszu kalkulacyjnym. Uzyskana na kursie wiedza, pozwoli Ci na samodzielne tworzenie zaawansowanych automatycznych raportów w programie MS Excel.