Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów analityczno - biznesowych i naukowo - badawczych. Oprócz działalności ukierunkowanej na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników, wykonujemy projekty statystyczno-ekonometryczne oraz tworzymy aplikacje biznesowe na zlecenia naszych klientów. Warunki i zakres projektów są ustalane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami i potrzebami Klienta, niemniej w naszej ofercie można wyróżnić następujące możliwości współpracy.

Nasze doświadczenie (wybrane z kilkuset pozycji)

Doradztwo indywidualne

Oferujemy indywidualne doradztwo w zakresie: zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, tworzenia i rozbudowy baz danych, budowania zespołów analitycznych i planowania ścieżki rozwoju kompetencji pracowników.

 1. Doradztwo eksperckie z dziedziny badań eksperymentalnych w ekonomii, przedsiębiorczości i biznesie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 2. Doradztwo eksperckie i kierowanie Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie.
 3. Kierowanie badaniem ewaluacyjnym pt. „Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów”, realizowanym dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Fundację Naukową CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych)
 4. Recenzowanie wniosków dla Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020 program Reflective Society oraz w konkursie na polsko-norweskie projekty badawcze (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza) w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Ekspertyzy i rozwiązania analityczne

Podejmujemy się wykonania konkretnego zadania badawczego, przeprowadzenia kompleksowej analizy i opracowania wyników w formie raportu z analizą biznesową. Przykładowe tematy ekspertyz mogą dotyczyć opinii pracowników, opinii klientów, zależności popytowych, prognoz dotyczących sytuacji rynkowej, modelowania preferencji konsumentów, analizy dużych zbiorów danych, projektowania i analizy ilościowej wyników ankiet. Ponadto, stosujemy rozwiązania analityczne obejmujące nie tyko wykonanie określonej ekspertyzy, ale również przeprowadzenie na jej podstawie specjalistycznego szkolenia dla pracowników, aby w przyszłości mogli samodzielnie wykonywać podobne zadania. W ramach projektu możemy opracować procedurę procesu analitycznego dla naszego kontrahenta.

 1. Opracowanie analiz statystyczno-ekonometrycznych w ramach raportu pt. „Podstawowe skaźniki kondycji zdrowotnej społeczeństw, a zasoby w systemie ochrony zdrowia”.
 2. Stworzenie metodologii „Analizy Porównawczej Operatorów Telekomunikacyjnych w Polsce” na zlecenie Ministerstwa Łączności.
 3. Stworzenie metodologii „Badania Przedsiębiorczości kobiet w Polsce metodą eksperymentalną” dla Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
 4. Utworzenie „Platformy on-line ekonomii obliczeniowej i eksperymentalnej” realizowanej na WNE UW w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW.
 5. Utworzenie pierwszego w Polsce „Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej” na WNE UW.

Aplikacje biznesowe

Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania informatyczne w formie aplikacji napisanych w języku VBA i/lub R. Są to kompleksowe narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.  Ułatwiają nie tylko analizę danych, ale również zarządzanie i podejmowanie decyzji.

 1. Aplikacja służąca do kontroli poziomu ryzyka operacyjnego w PKO BP.
 2. Aplikacja do kontrolowania stanu magazynu (projekt, realizacja, wdrożenie) dla Betterware.
 3. Aplikacja służąca do raportowania rentowności kampanii internetowych dla Edipresse Polska.
 4. Aplikacja służąca do oceny pracowników oraz automatyzacji raportowania wyników badań ankietowych dla HR Business Solutions.
 5. Aplikacja służąca automatyzacji raportowania wyników ankiet oraz do oceny pracowników na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Realizacja dużych projektów badawczych

Posiadamy także niezbędną wiedzę, umiejętności, możliwości techniczne i organizacyjne do realizacji dużych projektów badawczych. Tego typu zlecenia realizujemy samodzielnie lub wspólnie z naszymi partnerami – m.in. Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW oraz Digital Economy Lab UW.

 1. Realizacja badania naukowego pt. „Lokalizacja przestrzenna a konkurencja cenowa przedsiębiorstw”.
 2. Realizacja badania naukowego pt. „Modele statystyczne w identyfikacji specjalizacji regionalnej z uwzględnieniem składnika heterogeniczności przestrzennej”.
 3. Realizacja badania naukowego pt. „Właściwości rozkładów cen granicznych konsumentów, a opłacalność bundlingu. Podejście symulacyjne z wykorzystaniem funkcji kopuł”.
 4. Realizacja badania naukowego pt. „Analiza modelowa integracji polityki fiskalnej w Unii Europejskiej w warunkach kryzysu zadłużenia”.
 5. Realizacja badania naukowego pt. „Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania”.