Analityka biznesowa w Power BI - elearning

640 zł*
*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 787,20 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.
Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje, zajęcia w formie elearningowej (więcej).
(za 30 godzin dydaktycznych)
*Szczegóły cenowe
Business Intelligent ikona

B2

Godzin filmów
Stron A4 podręcznika
Przykładów i zadań
Strony A4 opisów rozwiązań
Rok dostępu do e-learningu

Poziom podstawowy + średnio zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Certyfikat ukończenia

Kursy e-learningowe LabMasters: informacja

Koordynator: Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: Power BI Desktop (wersja bezpłatna)

Miejsce: Platforma Moodle

Rekomendowane oprogramowanie: Microsoft Power BI Desktop (wersja darmowa), system operacyjny Windows (Power BI nie udostępnia oprogramowania dla Mac OS).

Opis kursu

Podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych oparte jest na szczegółowych analizach danych. Niezwykle przydatna jest więc umiejętność wykorzystania programów umożliwiających sprawne przetwarzanie danych. Istotnymi cechami programów służących do pracy z danymi jest możliwość wykorzystania różnego rodzaju źródeł danych (o dużych wolumenach) oraz szybkiego przetwarzania i odświeżania danych. Kluczowa jest także finalna prezentacja raportów w formie wizualizacji. Coraz popularniejsze stają się programy w obszarze Business Intelligence, w tym m.in. Power BI Desktop. Program ten łączy wymienione wyżej cechy pozwalając przekształcić dane w informacje potrzebne do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.

Kurs Analityka biznesowa w Power BI jest dedykowany analitykom danych oraz osobom zajmującym się przygotowywaniem analiz i wizualizacją danych. Tematyka kursu obejmuje zapoznanie Uczestników z programem Power BI Desktop. Jest to najczęściej stosowany w firmach program z obszaru Business Intelligence. Podczas kursu nauczysz się jak łatwo zaimportować różne źródła danych oraz wykonać niezbędne przekształcenia i połączenia danych. Dowiesz się jak w łatwy i intuicyjny sposób tworzyć interaktywne dashboardy, które mogą być odświeżane w czasie rzeczywistym. Kurs Analityka biznesowa w Power BI dostarczy Ci nowych umiejętności pracy z danymi i podniesie Twoją konkurencyjność na rynku pracy! Podczas kursu zaczynamy omawiać pracę w programie Power BI Desktop od podstaw, dlatego wcześniejsza znajomość programu nie jest wymagana.

Poznanie programów z dziedziny Business Intelligence stanowi rozszerzenie kompetencji zawodowych dla osób, które zajmują się przetwarzaniem i wizualizacją danych. Power BI Desktop jest intuicyjnym programem będącym naturalnym krokiem w stronę interaktywnych raportów i stanowi idealną kontynuację zdobywania umiejętności w obszarze analizy danych m.in. dla osób, które swoją przygodę z pracą z danymi rozpoczęły od programu Microsoft Excel (m.in. ukończyły kurs Dashboardy i narzędzia Power Excel).

Zapisy

Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: brak sztywnych terminów – ciągły dostęp do kursu przez okres jednego roku
Miejsce: platforma e-learningowa https://moodle.labmasters.pl/

Tematyka kursu

Automatyzacja Importu i przekształcania danych z wykorzystaniem Power Query.

Import różnego rodzaju plików z danymi (skoroszyty MS Excel, pliki testowe, pliki csv) oraz wczytywanie danych z folderów. Przekształcenia i transformacje danych z uwzględnieniem różnego rodzaju zmiennych (m.in. operacje na liczbach, tekstach i datach). Definiowanie niestandardowych kolumn oraz kolumn warunkowych. Automatyzacja importu i przekształcania danych. Filtrowanie i sortowanie, zamiana wartości, grupowanie, transponowanie, zmiana układu danych. Scalanie i dołączanie danych.

Tworzenie modelu danych.

Tworzenie modelu danych z wykorzystaniem relacji. Poznanie koncepcji szybkich miar. Podstawy języka DAX – tworzenie samodzielnie zdefiniowanych kolumn obliczeniowych oraz miar z wykorzystaniem m.in. następujących funkcji: CALENDAR, RELATED, DATESINPERIOD, DATEADD, CALCULATE, DATESYTD, ALL, SUMX, FILTER.

Wizualizacje danych i budowa raportów.

Tworzenie interaktywnych raportów z uwzględnieniem różnych typów wykresów, m.in. wykresu liniowego, kolumnowego, punktowego, kaskadowego, lejkowego, mapy drzewa, miernika, kluczowego wskaźnika wydajności, karty czy mapy ciepła. Wizualizacja danych geograficznych – tworzenie mapy, mapy kształtów i kartogramu. Filtrowanie raportów na różnych poziomach – wizualizacji, strony i całego raportu. Wykorzystanie interakcji pomiędzy elementami wizualnymi. Poznanie opcji przeglądania szczegółowego. Użycie parametrów typu What-if. Stosowanie różnych rodzajów formatowania warunkowego.

Czego się nauczysz

Uzyskasz umiejętność kompleksowej analizy danych i tworzenia raportów w programie Power BI Desktop. Będziesz potrafić wykorzystać program do automatyzowania procesu importu danych, przygotowywania ich pod tworzenie raportów oraz tworzyć wizualizacje danych zgodnie z najnowszymi trendami z obszaru analityki biznesowej (Business Intelligence). Dzięki temu będziesz mógł pozostawić swoje Excelowe raporty na rzecz interaktywnych raportów w Power BI.