(pkusztelak@labmasters.pl) - koordynator kursów z MS Excel i VBA. Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspert z zastosowań pakietów biurowych w przedsiębiorstwach. Kierownik studiów podyplomowych pt. "Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA" realizowanych na WNE UW. Specjalizuje się w zastosowaniach Excela dotyczących narzędzi analitycznych opartych na języku VBA. Zdobywca wielu nagród za osiągnięcia dydaktyczne. Autor licznych publikacji. Naukowo zajmuje się opracowywaniem nowatorskich metod kształcenia, ekonomią eksperymentalną, teorią gier i organizacją rynku.

Przemek Kusztelak

Przemysław Kusztelak

Doświadczenie dydaktyczne

 • Uniwersytet Warszawski – szkolenia dla pracowników naukowych, dydaktycznych, doktorantów oraz studentów
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – studia podyplomowe, kursy stacjonarne dla studentów
 • Universidad Politecnica de Cartagena, Hiszpania – cykl zajęć dla pracowników i studentów z Excela i VBA
 • Universita degli Studi di Cagliari, Włochy – cykl zajęć dla pracowników i studentów z Excela i VBA
 • Universita degli Studi di Salerno, Włochy – cykl zajęć dla pracowników i studentów z Excela i VBA
 • University of Lisbon, Portugalia – cykl zajęć dla pracowników i studentów z Excela i VBA
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – szkolenia dla pracowników naukowych i dydaktycznych
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy Internetowe prowadzone na platformie e-learningowej
 • Uniwersytet Otwarty UW – kursy otwarte
 • Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego – kursy stacjonarne dla studentów
 • TVN CNBC – ekspert z dziedziny zastosowań pakietów biurowych
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – szkolenia dla pracowników z programowania w VBA oraz analizy danych w programie MS Excel
 • Narodowy Bank Polski – szkolenia dla analizy danych finansowych w programie MS Excel oraz programowania w VBA
 • Liczne szkolenia dla firm prywatnych, m.in. banków, domów mediowych, biur rachunkowych, firm doradztwa finansowego, firm audytowych
 • Liczne projekty aplikacyjne dla firm, m.in. opracowanie systemów kontrolowania stanu zleceń, czy magazynów (projekt, realizacja, wdrożenie), opracowanie analiz statystyczno-ekonometrycznych badań ankietowych (projektowanie i realizacja), opracowanie wyników badań marketingowych

Nagrody i wyróżnienia

 • Nominacja do prestiżowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne (jako najlepszy dydaktyk Uniwersytetu Warszawskiego) oraz opracowanie nowatorskich metod nauczania w 2015 roku m.in. opracowanie nowatorskich szkoleń z programu MS Excel i języka programowania VBA
 • Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego w dowód uznania zasług na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (m.in. stworzenie i wdrożenie nowatorskich metod kształcenia w zakresie ekonomicznej analizy danych w programie MS Excel i języku programowania VBA)
 • Nagrody Rektora UW w latach 2011-2015 i 2017 za osiągnięcia dydaktyczne (m.in. prowadzenie zajęć z Excela i VBA)
 • Wyróżnienia dla najlepszego dydaktyka na WNE UW w latach 2013-2017
 • Nagrody dla najlepszego wykładowcy Uniwersytetu Otwartego UW w latach 2014-2015
 • Wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. „Lokalizacja przestrzenna a konkurencja cenowa przedsiębiorstw” obronioną na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW
 • Nagroda im. Andrzeja Semkowa stopnia I za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW