(pkusztelak@labmasters.pl) - koordynator kursów z MS Excel, VBA, SQL i narzędzi Business Intelligence. Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspert z zastosowań programów do analizy danych w przedsiębiorstwach. Kierownik studiów podyplomowych pt. "Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA" oraz "Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau)", realizowanych na WNE UW. Specjalizuje się w zastosowaniach narzędzi analitycznych w przedsiębiorstwach. Zdobywca wielu nagród za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne. Autor licznych publikacji. Naukowo zajmuje się opracowywaniem nowatorskich metod kształcenia, ekonomią eksperymentalną, teorią gier i organizacją rynku.

Przemek Kusztelak

Przemysław Kusztelak

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • Uniwersytet Warszawski – szkolenia dla pracowników naukowych, dydaktycznych, doktorantów oraz studentów.
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – założyciel, kierownik i główny prowadzący trzech rodzajów studiów podyplomowych oraz ścieżki edukacyjnej dla studentów z ekonomicznej analizy danych w MS Excel, VBA, SQL i BI.
 • Universidad Politecnica de Cartagena, Hiszpania – cykl zajęć dla pracowników i studentów z analizy danych.
 • Universita degli Studi di Cagliari, Włochy – cykl zajęć dla pracowników i studentów z analizy danych.
 • Universita degli Studi di Salerno, Włochy – cykl zajęć dla pracowników i studentów z analizy danych.
 • University of Lisbon, Portugalia – cykl zajęć dla pracowników i studentów z analizy danych.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – szkolenia dla pracowników naukowych i dydaktycznych.
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy Internetowe prowadzone na platformie e-learningowej.
 • Uniwersytet Otwarty UW – kursy otwarte.
 • Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego – kursy stacjonarne dla studentów.
 • TVN CNBC – ekspert z dziedziny zastosowań pakietów biurowych.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – szkolenia dla pracowników z analizy danych.
 • Narodowy Bank Polski – szkolenia z analizy danych.
 • Liczne szkolenia dla firm prywatnych, m.in. banków, domów mediowych, biur rachunkowych, firm doradztwa finansowego, firm audytowych.
 • Liczne projekty aplikacyjne dla firm, m.in. opracowanie systemów kontrolowania stanu zleceń, czy magazynów (projekt, realizacja, wdrożenie), opracowanie analiz statystyczno-ekonometrycznych badań ankietowych (projektowanie i realizacja), opracowanie wyników badań marketingowych.

Nagrody i wyróżnienia

 • Nominacja do prestiżowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne (jako najlepszy dydaktyk Uniwersytetu Warszawskiego) oraz opracowanie nowatorskich metod nauczania w 2015 roku m.in. opracowanie nowatorskich szkoleń z analizy danych.
 • Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego w dowód uznania zasług na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (m.in. stworzenie i wdrożenie nowatorskich metod kształcenia w zakresie ekonomicznej analizy danych).
 • Wyróżnienie Rektora UW za wybitne osiągnięcia dydaktyczne budujące prestiż Uniwersytetu Warszawskiego w 2021 roku.
 • Nagrody Rektora UW w latach 2011-2015, 2017, 2019-2020 za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne (m.in. prowadzenie zajęć z analizy danych).
 • Wyróżnienia dla najlepszego dydaktyka na WNE UW w latach 2013-2017, 2019.
 • Nagrody dla najlepszego wykładowcy Uniwersytetu Otwartego UW w latach 2014-2015.
 • Wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. „Lokalizacja przestrzenna a konkurencja cenowa przedsiębiorstw” obronioną na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.
 • Nagroda im. Andrzeja Semkowa stopnia I za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.