Dashboardy i narzędzia Business Intelligence w MS Excel- elearning

490 zł*
*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 602,7 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.
Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje, zajęcia w formie elearningowej (więcej).
(za 30 godzin dydaktycznych)
*Szczegóły cenowe
Business Intelligent ikona

B1

Godzin filmów
Stron A4 podręcznika
Wierszy samouczka w Excelu
Wierszy opisów rozwiązań
Zadań aplikacyjnych

Poziom średnio zaawansowany + zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Certyfikat ukończenia

Kursy e-learningowe LabMasters: informacja

Koordynator: Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: Microsoft Excel 2021 w 2 wersjach językowych (PL / Eng)

Miejsce: Platforma Moodle

Rekomendowane oprogramowanie: Excel 2016 Professional/Excel 2016 Pro+ lub nowsza wersja – 2019, 2021 bądź 365 (w innych wersjach programu poszczególne komponenty narzędzi Power Excel mogą okazać się niedostępne).

Opis kursu

W ostatnich latach, z powodu ciągłego wzrostu wolumenu przetwarzanych i analizowanych danych, analityka biznesowa staje się coraz bardziej istotna. Niezwykle cenna jest umiejętność szybkiego wykonywania analiz i czytelnego prezentowania ich wyników (np. w formie dashboardów), niezależnie od zajmowanego stanowiska w firmie. Program Microsoft Excel daje duże możliwości w obszarze silnie rozwijającego się Business Intelligence w postaci odpowiednich narzędzi i dodatków. Narzędzia te dają dużo korzyści związanych przede wszystkim z szybkością, wydajnością, interaktywnością, ale i łatwością, w porównaniu do standardowych funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego, a znajomość narzędzi BI programu Microsoft Excel staje się nieodzownym elementem wśród umiejętności pracowników zajmujących się analizą danych.

Kurs Dashboardy i narzędzia Business Intelligence w MS Excel dedykowany jest osobom, które znają Excela, pracują na dużych zbiorach danych i chcą poznać najnowsze narzędzia służące do tworzenia profesjonalnych aplikacji biznesowych, wizualizacji danych – tzw. kokpity menadżerskie (eng. dashboard), a także chcą nauczyć się szybkiego i efektywnego importowania, przetwarzania i prezentacji danych oraz tworzenia różnego rodzaju raportów w programie MS Excel. Kurs krótko wprowadza w tematykę Business Intelligence, po czym omawiane są kolejno wszystkie narzędzia MS Excel oferowane w ramach Power Excel (Power Query, Power Pivot i Power Map). Dwa pełne bloki kursu poświęcone są przykładom aplikacyjnym, które mają na celu pokazanie możliwych zastosowań biznesowych oraz jednocześnie pokazują krok po kroku jak tworzyć aplikacje w Excelu prezentowane m.in. na stronie https://labmasters.pl/aplikacje/. Materiały obejmują część teoretyczną, pozwalającą uczestnikom zapoznać się z omawianymi narzędziami i ich funkcjonalnościami, ale przede wszystkim zawierają liczne przykłady praktyczne obrazujące możliwe zastosowania nabytych umiejętności. Taka organizacja kursu ułatwia uczestnikom przyswojenie wiedzy i wykorzystanie jej w pracy własnej.

Zapisy

Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: brak sztywnych terminów – ciągły dostęp do kursu przez okres jednego roku
Miejsce: platforma e-learningowa https://moodle.labmasters.pl/

Tematyka kursu

Power Query (program pozwalający na sprawny import, przekształcanie i łączenie danych).

Import różnego rodzaju formatów danych (skoroszyty Excel, pliki tekstowe, pliki csv, bazy Accessowe), automatyzacja odświeżania importu, zapis importu do arkusza lub modelu danych, przekształcenia zaimportowanych danych – operacje na kolumnach zawierających daty, dane liczbowe i tekstowe, transformacja układu danych (transpozycja, narzędzie anulowania przestawiania kolumn), definiowanie niestandardowych pól, łączenie danych i tabel.

Power Pivot (program służący do kompleksowego tworzenia modelu danych, na podstawie którego generowane są raporty i zestawienia, m.in. w formie tabel przestawnych).

Konstruowanie modelu danych na podstawie różnych źródeł danych, tworzenie relacji, wstawianie samodzielnie zdefiniowanych pól i elementów obliczeniowych, tworzenie tabel przestawnych opartych na modelu danych, język DAX.

Power Map (program służący do wizualizacji danych na mapach).

Wbudowane narzędzie geolokalizacji, wczytywanie własnych map, odpowiednie przygotowanie danych do map, tworzenie różnego rodzaju wizualizacji danych na mapach i zarządzanie ich elementami, praca na danych na poziomie państw, województw oraz powiatów (uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane mapy do własnego użytku), zapisywanie map w sposób tradycyjny i w formie filmów MP4.

Biznesowe przykłady aplikacyjne.

Zadania typu case study pokazujące kompleksowe wykorzystanie poznanych na kursie narzędzi Business Intelligence i tworzenie raportów w Excelu.

Dashboardy analityczne (tworzenie kokpitów menedżerskich i całych aplikacji w Excelu).

Koncepcja dashboardów i omówienie sposobu ich czytelnego projektowania, opracowanie całościowego designu aplikacji w Excelu, tworzenie w pełni automatycznych narzędzi raportujących, pokazanie różnych formy prezentacji wyników, tworzenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej, ocena narzędzi opracowanych przez inne osoby, na przykładzie prac zamieszczonych na stronie: https://labmasters.pl/aplikacje/.

Czego się nauczysz

Na kursie Dashboardy i narzędzia Business Intelligence w MS Excel, uzyskasz umiejętność tworzenia zaawansowanych raportów, prezentowanych w formie dashboardów, z użyciem narzędzi i dodatków Business Intelligence dostępnych w Excelu. Tematyka kursu obejmuje m.in. Power Query (import różnego rodzaju formatów danych, przekształcanie danych, dodawanie własnych pól, łączenie danych), Power Pivot (tworzenie modelu danych, a także konstruowanie tabel przestawnych opartych na modelu danych), Power Map (wykorzystanie geolokalizacji do wizualizacji danych na mapach, zapisywanie utworzonych map w sposób tradycyjny i w formie wizualizacji 3D), tworzenie kokpitów menadżerskich w formie dashboardów analitycznych (omówienie pełnego procesu – projektowanie, design, realizacja, instrukcja obsługi, dokumentacja techniczna). Dzięki kursowi będziesz znać najnowsze trendy dotyczące pracy na danych, tworzenia raportów i wizualizacji uzyskanych wyników oraz będziesz potrafić tworzyć profesjonalne aplikacje biznesowe w programie MS Excel.