składa się z dwóch kursów, które zapewniają płynne przejście od analizy danych w Excelu do pracy z danymi w narzędziach Business Intelligence. Kurs Dashboardy i narzędzia Power Excel rekomendujemy realizować w pierwszej kolejności – podczas kursu nauczysz się lepiej wykorzystywać najważniejsze narzędzia przydatne do tworzenia tradycyjnych raportów w arkuszu kalkulacyjnym, a także wkroczysz w świat nowych dodatków i narzędzi w Microsoft Excel w ramach Power Excel (Power Query, Power Pivot, Power Map i Power View). Z kolei kurs Power BI & Tableau rekomendujemy realizować w drugiej kolejności – w czasie kursu poznasz dwa popularne programy z zakresu Business Intelligence (Power BI Desktop oraz Tableau) i nauczysz się budować w nich kompleksowe raporty – od importu i obróbki danych po tworzenie wizualizacji danych.

B1

Godzin filmów
Stron A4 podręcznika
Wierszy samouczka w Excelu
Wierszy opisów rozwiązań
Zadań aplikacyjnych

Dashboardy i narzędzia Power Excel – E-learning

Poziom ekspercki

30 godzin dydaktycznych

Certyfikat ukończenia

Kursy e-learningowe LabMasters: informacja

Koordynator: dr Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Miejsce: Platforma Moodle


450 zł*

*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT, który trzeba doliczyć do kwoty netto według stawki 23% – cena brutto 553,5 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne.

Do tego kursu uczestnicy otrzymują podręcznik (115 stron A4) szczegółowo wyjaśniający działanie i użycie w Excelu wszystkich omawianych na kursie narzędzi i metod, kompletne rozwiązania wszystkich przerabianych na kursie zadań wraz z dokładnym schematem (krok po kroku) ich otrzymania oraz zapis video zajęć realizowanych w formie zdalnej przez prowadzącego.

Rekomendowane oprogramowanie: Excel 2016 Professional/Excel 2016 Pro+ lub nowsza wersja – 2019 bądź 365 (w innych wersjach programu poszczególne komponenty narzędzi Power Excel mogą okazać się niedostępne).

Opis kursu

W ostatnich latach, z powodu ciągłego wzrostu wolumenu przetwarzanych i analizowanych danych, analityka biznesowa staje się coraz bardziej istotna. Niezwykle cenna jest umiejętność szybkiego wykonywania analiz i czytelnego prezentowania ich wyników (np. w formie dashboardów), niezależnie od zajmowanego stanowiska w firmie. Program Microsoft Excel daje duże możliwości w obszarze silnie rozwijającego się Business Intelligence w postaci odpowiednich narzędzi i dodatków Power Excel. Narzędzia te dają dużo korzyści związanych przede wszystkim z szybkością, wydajnością, interaktywnością, ale i łatwością, w porównaniu do standardowych funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego, a znajomość narzędzi BI programu Microsoft Excel staje się nieodzownym elementem wśród umiejętności pracowników zajmujących się analizą danych.

Kurs Dashboardy i narzędzia Power Excel dedykowany jest osobom, które znają Excela, pracują na dużych zbiorach danych i chcą poznać najnowsze narzędzia służące do tworzenia profesjonalnych aplikacji biznesowych, wizualizacji danych – tzw. kokpity menadżerskie (eng. dashboard), a także chcą nauczyć się szybkiego i efektywnego importowania, przetwarzania i prezentacji danych oraz tworzenia różnego rodzaju raportów w programie MS Excel. Kurs Kurs rozpoczyna się od przedstawienia narzędzi przydatnych do projektowania tradycyjnych kokpitów menadżerskich w Excelu, następnie krótko wprowadza w tematykę Business Intelligence, po czym omawiane są kolejno wszystkie cztery narzędzia MS Excel oferowane w ramach Power Excel (Power Query, Power Pivot, Power Map i Power View). Materiały obejmują część teoretyczną, pozwalającą uczestnikom zapoznać się z omawianymi narzędziami i ich funkcjonalnościami, ale przede wszystkim zawierają liczne przykłady praktyczne obrazujące możliwe zastosowania nabytych umiejętności. Taka organizacja kursu ułatwia uczestnikom przyswojenie wiedzy i wykorzystanie jej w pracy własnej.


Rejestracja na kurs jest aktywna

Cena (netto): 365,85 zł (450 zł brutto)
Termin: brak sztywnych terminów – ciągły dostęp do kursu przez okres jednego roku
Miejsce: platforma e-learningowa https://moodle.labmasters.pl/

Zapisz Mnie

Szczegółowa tematyka kursu

Dashboardy (tworzenie kokpitów menedżerskich).

Koncepcja dashboardów i omówienie sposobu ich czytelnego projektowania, formanty, zakresy dynamiczne, różne rodzaje wykresów dynamicznych, funkcje PRZESUNIĘCIE i ILE.NIEPUSTYCH, formatowanie warunkowe, sprawdzanie poprawności danych, ochrona arkusza.

Power Query (program pozwalający na sprawny import, przekształcanie i łączenie danych).

Import różnego rodzaju formatów danych (skoroszyty Excel, pliki tekstowe, pliki csv, bazy Accessowe), automatyzacja odświeżania importu, zapis importu do arkusza lub modelu danych, przekształcenia zaimportowanych danych – operacje na kolumnach zawierających daty, dane liczbowe i tekstowe, transformacja układu danych (transpozycja, narzędzie anulowania przestawiania kolumn), definiowanie niestandardowych pól, łączenie danych i tabel.

Power Pivot (program służący do kompleksowego tworzenia modelu danych, na podstawie którego generowane są raporty i zestawienia, m.in. w formie tabel przestawnych).

Konstruowanie modelu danych na podstawie różnych źródeł danych, tworzenie relacji, wstawianie samodzielnie zdefiniowanych pól i elementów obliczeniowych, tworzenie tabel przestawnych opartych na modelu danych, język DAX.

Power Map (program służący do wizualizacji danych na mapach).

Wbudowane narzędzie geolokalizacji, wczytywanie własnych map, odpowiednie przygotowanie danych do map, tworzenie różnego rodzaju wizualizacji danych na mapach i zarządzanie ich elementami, praca na danych na poziomie państw, województw oraz powiatów (uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane mapy do własnego użytku), zapisywanie map w sposób tradycyjny i w formie filmów MP4.

Power View (program do tworzenia raportów).

Tworzenie interaktywnych dashboardów na podstawie modelu danych, wstawianie tabel z danymi, wizualizacje danych na mapach, prezentacje danych na wykresach.

Przykłady aplikacji biznesowych.

Kompleksowe wykorzystanie poznanych na kursie narzędzi Power Excel i tworzenia tzw. dashboardów w Excelu.


Czego się nauczysz

Na kursie Dashboardy i narzędzia Power Excel, uzyskasz umiejętność tworzenia zaawansowanych raportów z użyciem narzędzi Power Excel prezentowanych w formie dashboardów. Tematyka kursu obejmuje m.in. tworzenie kokpitów menadżerskich (uwzględniając prezentację danych na różnych typach wykresów, odwołania dynamiczne do zakresów danych, użycie formantów), używanie narzędzi Power Query (import różnego rodzaju formatów danych, przekształcanie danych, dodawanie własnych pól, łączenie danych), Power Pivot (tworzenie modelu danych, a także konstruowanie tabel przestawnych opartych na modelu danych), Power Map (wykorzystanie geolokalizacji do wizualizacji danych na mapach, zapisywanie utworzonych map w sposób tradycyjny i w formie wizualizacji 3D), Power View (tworzenie interaktywnego kokpitu menadżerskiego prezentującego dane w tabelach, na mapach i wykresach z użyciem fragmentatorów). Dzięki kursowi będziesz znać najnowsze trendy dotyczące pracy na danych, tworzenia raportów i wizualizacji uzyskanych wyników oraz będziesz potrafić tworzyć profesjonalne aplikacje biznesowe w programie MS Excel.