VBA dla ekspertów - sterowanie Windows i MS Office - elearning

590 zł*
*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 725,70 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.
Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje, zajęcia w formie elearningowej (więcej).
(za 30 godzin dydaktycznych)
*Szczegóły cenowe
e-learning Windows i MS Office

V4

Godzin filmów
Zadań aplikacyjnych
Wierszy samouczka w Excelu
Linii zoptymalizowanego kodu w VBA
Rok dostępu do e-learningu

Poziom ekspercki

35 godzin dydaktycznych

Certyfikat ukończenia

Kursy e-learningowe LabMasters: informacja

Koordynator: Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: MS Excel 2016 PL/EN (lub nowszy)

Miejsce: Platforma e-learningowa Moodle

Opis kursu

Na kursie VBA dla ekspertów – sterowanie Windows i MS Office szczególny nacisk położony zostanie na współpracę Excela z innymi programami. Zakres kursu obejmuje m.in. metody pracy na obiektach zewnętrznych (plikach i folderach systemu Windows), współpracę z innymi programami pakietu Microsoft Office (Word, PowerPoint, Access, Outlook), sterowanie programami innych firm (przeglądarki stron Internetowych, poczta), pobieranie danych ze stron Internetowych (web scraping), tworzenie własnych obiektów (moduły klas), zaawansowane programowanie (programowanie rekurencyjne, funkcje Windows API). Liczne przykłady i wzorcowe aplikacje pozwolą uczestnikom na lepsze przyswojenie wiedzy i łatwe dostosowanie poznanych narzędzi do własnych potrzeb.
Kurs jest dedykowany osobom, które ukończyły program zajęć pt. „Wydajna praca w VBA w programie MS Excel”, bądź pracują na co dzień w VBA i znają go na poziomie zaawansowanym. Kurs realizowany jest na poziomie eksperckim i ma na celu przedstawienie narzędzi oraz metod tworzenia profesjonalnych aplikacji Excela.

Zapisy

Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: brak sztywnych terminów – ciągły dostęp do kursu przez okres jednego roku
Miejsce: platforma e-learningowa https://moodle.labmasters.pl/

Tematyka kursu

Praca z obiektami zewnętrznymi w VBA.

Wczesne wiązanie (early binding), późne wiązanie (late binding).

Operacje na plikach i katalogach przy użyciu wbudowanych poleceń VBA.

MkDir, Open, FileCopy, Name, Kill, RmDir, Dir.

Operacje na plikach i katalogach przy użyciu obiektu zewnętrznego FileSystemObjest (FSO).

Odwołania do obiektu, struktura, metody (m.in. Create, Copy, Move, Delete, Get, Exists).

Import plików z Internetu (WinHttpRequest).

Otwieranie plików (Shell, Shell.Application).

Kompresowanie i dekompresowanie plików ZIP (Shell.Application).

Wydajne metody importu danych z setek/tysięcy plików Excela.

Open, ExecuteExcel4Macro, ActiveX Data Object oraz tekstowych (m.in. Open, kwerendy, OpenTextFile).

Web scraping.

Składnia języka HTML, tworzenie prostych stron w HTML, podgląd kodu strony w przeglądarce, obsługa przeglądarki, wczytywanie stron do pamięci, poruszanie się po wczytanej stronie internetowej, wykorzystanie API dostawcy strony, wypełnianie formularzy i uruchamianie skryptów na stronie.

Praca z programami pakietu Microsoft Office.

Word, PowerPoint, Access (ActiveX Data Object oraz Data Access Objects), Outlook (Outlook.Application, Shell, FollowHyperlink, SendKeys).

Interfejs API systemu Windows.

Deklaracja funkcji Windows API, biblioteki funkcji API, zmienne i stałe Windows API, zastosowanie funkcji Windows API.

Tworzenie własnych obiektów (moduły klas).

Definiowanie zdarzeń dla istniejących obiektów, tworzenie własnych obiektów i definiowanie dla nich właściwości, metod oraz zdarzeń.

Programowanie rekurencyjne.

Profesjonalne aplikacje w Excelu.

Definicja, cechy, etapy projektowania, testowanie i ocena aplikacji.

Liczne przykłady profesjonalnych aplikacji narzędziowych, statystycznych, finansowych, biznesowych oraz rozrywkowych.

Czego się nauczysz

Po  kursie VBA dla ekspertów – sterowanie Windows i MS Office będziesz potrafić stosować zaawansowane metody programowania w VBA do tworzenia profesjonalnych aplikacji arkusza kalkulacyjnego, sterujących obiektami zewnętrznymi. Ponadto, uzyskasz umiejętność tworzenia zaawansowanych aplikacji, które przeszukują strony Internetowe, pobierają dane z Internetu (web scraping), zapisują je na dysku, dekompresują pliki zip, wczytują je do Excela, tworzą zaawansowane raporty biznesowe, eksportują wyniki do Worda, PowerPointa oraz Accessa, a na koniec wysyłają wiadomości e-mail do wskazanych odbiorców. Będziesz także znać metody tworzenia własnych obiektów (moduły klas), zaawansowane programowanie (programowanie rekurencyjne, funkcje Windows API) oraz posiadać umiejętność tworzenia (projektowania, programowania i wdrażania) profesjonalnych aplikacji biznesowych.