(rbucko@labmasters.pl) - absolwent Informatyki na Wojskowej Akademii Technicznej. Konsultant rozwiązań IT oraz programista full-stack. Ekspert w dziedzinie rozwiązań informatycznych w bankowości, systemów transakcyjnych oraz baz danych Oracle. Biegle posługuje się kilkoma językami programowania (m.in. Java, VisualBasic, JavaScript, React), a także platformami do robotyzacji procesów. Ponadto interesuje się zagadnieniami Machine Learning i zarządzaniem projektami.

Rafał Bućko

Rafał Bućko

Doświadczenie zawodowe

 • migracja danych i tworzenie rozbudowanych raportów w SQL dla spółek publicznych
 • rozwój i utrzymanie systemu bankowego, krytycznego dla płynności finansowej w Polsce
 • analiza i automatyzacja procesów biznesowych w spółkach publicznych
 • automatyzacja arkuszy kalkulacyjnych przy wykorzystaniu VBA
 • doradztwo w zakresie wdrażania nowych rozwiązań IT w spółce giełdowej
 • definiowanie architektury wdrażanych aplikacji
 • konsultant IT w firmie Capgemini

Certyfikaty/szkolenia

 • udział w konferencji Big Data Wilno 2018
 • szkolenie z budowy aplikacji natywnych w chmurze Oracle
 • certyfikat UiPath Professional RPA Developer
 • szkolenie Oracle Service Bus 12c
 • szereg szkoleń z programowania w Javie