- absolwent Informatyki na Wojskowej Akademii Technicznej. Konsultant rozwiązań IT oraz programista full-stack. Ekspert w dziedzinie rozwiązań informatycznych w bankowości, systemów transakcyjnych oraz baz danych Oracle. Biegle posługuje się kilkoma językami programowania (m.in. Java, VisualBasic, JavaScript, React), a także platformami do robotyzacji procesów. Ponadto interesuje się zagadnieniami Machine Learning i zarządzaniem projektami.

Rafał Bućko

Rafał Bućko

Doświadczenie dydaktyczno-zawodowe

 • Prowadzenie kursów i szkoleń w LabMasters z SQL i baz danych Oracle.
 • Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych na WNE UW z SQL i baz danych Oracle. 
 • Migracja danych i tworzenie rozbudowanych raportów w SQL dla spółek publicznych.
 • Rozwój i utrzymanie systemu bankowego, krytycznego dla płynności finansowej w Polsce.
 • Analiza i automatyzacja procesów biznesowych w spółkach publicznych.
 • Administracja bazą danych Oracle na WNE UW.
 • Automatyzacja arkuszy kalkulacyjnych przy wykorzystaniu VBA.
 • Doradztwo w zakresie wdrażania nowych rozwiązań IT w spółce giełdowej.
 • Definiowanie architektury wdrażanych aplikacji.
 • Konsultant IT w firmie Capgemini.

Certyfikaty/szkolenia

 • Twórca materiałów do kursu „Język SQL w bazach danych Oracle”.
 • Udział w konferencji Big Data Wilno 2018.
 • Szkolenie z budowy aplikacji natywnych w chmurze Oracle.
 • Certyfikat UiPath Professional RPA Developer.
 • Szkolenie Oracle Service Bus 12c.
 • Szereg szkoleń z programowania w Javie.