skupia pracowników naukowych oraz doktorantów, praktyków i ekspertów z dziedziny nauczania efektywnej pracy w programach komputerowych Excel, VBA, SQL (Access i Oracle), Business Intelligence (Power BI i Tableau), R i Python, o długoletnim doświadczeniu, związanych z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

O nas

Dr Przemysław Kusztelak

Przemek Kusztelakpkusztelak@labmasters.pl
Koordynator kursów z MS Excel, VBA, SQL i narzędzi Business Intelligence. Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspert z zastosowań pakietów biurowych w przedsiębiorstwach. Kierownik studiów podyplomowych „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA” oraz „Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau)” realizowanych na WNE UW. Specjalizuje się w zastosowaniach Excela dotyczących narzędzi analitycznych opartych na języku VBA. Zdobywca wielu nagród za osiągnięcia dydaktyczne. Autor licznych publikacji. Naukowo zajmuje się opracowywaniem nowatorskich metod kształcenia, ekonomią eksperymentalną, teorią gier i organizacją rynku.


Mgr Piotr Ćwiakowski

pcwiakowski@labmasters.pl
Koordynator kursów w R, Python oraz konsultant biznesowy z zakresu Data Science. Prawnik i ekonomista, wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz popularyzator języka R i Python. Statystykę, ekonometrię i uczenie maszynowe najchętniej wykorzystuje w 
modelowaniu biznesowym (m. in. badanie preferencji konsumentów, prognozowanie, modele churnowe i modelowanie danych nieustrukturyzowanych), wycenie nieruchomości i biostatystyce. Wolny czas poświęca na działalność społeczną w Stowarzyszeniu Absolwentów WNE UW, dobry film oraz czytając każdą (ciekawą) książkę historyczną jaka wpadnie mu w ręce.


Mgr Rafał Bućko

Rafał Bućkorbucko@labmasters.pl
Absolwent Informatyki na Wojskowej Akademii Technicznej. Konsultant rozwiązań IT oraz programista full-stack. Ekspert w dziedzinie rozwiązań informatycznych w bankowości, systemów transakcyjnych oraz baz danych Oracle. Biegle posługuje się kilkoma językami programowania (m.in. Java, VisualBasic, JavaScript, React), a także platformami do robotyzacji procesów. Ponadto interesuje się zagadnieniami Machine Learning i zarządzaniem projektami.


Mgr Michał Duraj

Michał Durajmduraj@labmasters.pl
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ekspertem ds. opracowywania wydajnych algorytmów obliczeniowych. Biegle posługuje się licznymi językami programistycznymi, m.in. SAS, R, VBA, SQL. Dzięki posiadanym umiejętnościom informatycznym, matematycznym i analitycznym, jest wybitnym specjalistą w dziedzinie tworzenia aplikacji biznesowych opartych na wielu środowiskach programistycznych. Prowadzi szkolenia i kursy z zastosowań programu Excel i języka VBA w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo zajmuje się analizą ryzyka kredytowego w sektorze bankowym.


Mgr Łukasz Filipiuk

Łukasz Filipiuklfilipuk@labmasters.pl
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje się analizą szeregów czasowych oraz prognozowaniem sprzedaży. Jest także specjalistą od automatyzacji czasochłonnych operacji analitycznych – przygotowuje aplikacje wysoko cenione na rynku brytyjskim. Zainteresowania badawcze koncentruje na rozwijaniu metod usprawniania oraz upraszczania procesów biznesowych. Jego aplikacje zaoszczędziły już setki godzin pracy analityków dużych korporacji działających na rynkach europejskich. W wolnych od pracy chwilach pisze i projektuje gry w C++, a także poszerza swoje kompetencje w dziedzinie grafiki komputerowej. 


Mgr Mateusz Heba

Heba Mateuszmheba@labmasters.pl
Doktorant w Katedrze Statystyki i Ekonometrii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zrealizował wiele projektów analitycznych korzystając z różnych programów i języków programowania, m.in. SAS, R, SQL, VBA i MS Excel. Ponadto, posiada doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym, w obszarze ryzyka kredytowego (pomiar ryzyka portfeli kredytowych, rozwój i optymalizacja polityki kredytowej, monitoring procesów kredytowych). Czerpie ogromną satysfakcję z przekazywania wiedzy i prowadzenia szkoleń. 


Dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz.

Kopczewska KatarzynaProfesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert z programu R, ekonometrii przestrzennej, ekonomii regionalnej, modelowania i kształtowania polityk sektora publicznego. Kierownik oraz ekonometryk w licznych grantach badawczych finansowanych ze środków m. in. Narodowego Centrum Nauki, Europejskiego Funduszu Społecznego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Autorka i współautorka wielu publikacji m. in. podręczników poświęconych programowi R („Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN” oraz „Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe”).


Dr hab. Piotr Wójcik

Wójcik Piotrpwojcik@labmasters.pl
Wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie wykorzystania oprogramowania R oraz SAS do efektywnego przetwarzania danych oraz zaawansowanego modelowania statystycznego i ekonometrycznego. Kierownik i wykładowca studiów podyplomowych „Metody statystyczne w biznesie. Warsztaty z oprogramowaniem SAS”, posiadający także wieloletnie doświadczenie zawodowe analityka ilościowego. Autor licznych publikacji, w tym współautor podręcznika „Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe”. Naukowo zajmuje się projektowaniem automatycznych strategii inwestycyjnych na danych wysokiej częstotliwości.


Mgr Edyta Welter

Walter Edytaewelter@labmasters.pl
Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w ramach studiów doktoranckich realizowała badania dotyczące efektywnej edukacji ekonomicznej. Uczestniczyła w projektach naukowo-badawczych z obszaru ekonomii eksperymentalnej oraz ekonomii edukacji, a także mikroekonomii i ekonometrii. Prowadzi szkolenia i kursy w obszarach MS Excel w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo zajmuje się również pozyskiwaniem i analizą danych w międzynarodowej korporacji.