skupia pracowników naukowych oraz doktorantów, praktyków i ekspertów z dziedziny nauczania efektywnej pracy w programach komputerowych Excel, VBA, SQL (Access i Oracle), Business Intelligence (Power BI i Tableau), R i Python, o długoletnim doświadczeniu, związanych z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

O nas

Prof. ucz. dr Przemysław Kusztelak

Przemek Kusztelakpkusztelak@labmasters.pl
Koordynator kursów z MS Excel, VBA, SQL i narzędzi Business Intelligence. Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspert z zastosowań pakietów biurowych w przedsiębiorstwach. Kierownik studiów podyplomowych „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA” oraz „Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau)” realizowanych na WNE UW. Specjalizuje się w zastosowaniach Excela dotyczących narzędzi analitycznych opartych na języku VBA. Zdobywca wielu nagród za osiągnięcia dydaktyczne. Autor licznych publikacji. Naukowo zajmuje się opracowywaniem nowatorskich metod kształcenia, ekonomią eksperymentalną, teorią gier i organizacją rynku.


Mgr Piotr Ćwiakowski

pcwiakowski@labmasters.pl
Koordynator kursów w R, Python oraz konsultant biznesowy z zakresu Data Science. Prawnik i ekonomista, wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz popularyzator języka R i Python. Statystykę, ekonometrię i uczenie maszynowe najchętniej wykorzystuje w 
modelowaniu biznesowym (m. in. badanie preferencji konsumentów, prognozowanie, modele churnowe i modelowanie danych nieustrukturyzowanych), wycenie nieruchomości i biostatystyce. Wolny czas poświęca na działalność społeczną w Stowarzyszeniu Absolwentów WNE UW, dobry film oraz czytając każdą (ciekawą) książkę historyczną jaka wpadnie mu w ręce.


Mgr Rafał Bućko

Rafał Bućkorbucko@labmasters.pl
Absolwent Informatyki na Wojskowej Akademii Technicznej. Konsultant rozwiązań IT oraz programista full-stack. Ekspert w dziedzinie rozwiązań informatycznych w bankowości, systemów transakcyjnych oraz baz danych Oracle. Biegle posługuje się kilkoma językami programowania (m.in. Java, VisualBasic, JavaScript, React), a także platformami do robotyzacji procesów. Ponadto interesuje się zagadnieniami Machine Learning i zarządzaniem projektami.


Mgr Bartosz Chmielak

Bartosz Chmielakbchmielak@labmasters.pl
absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria. Jest pasjonatem analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji czasochłonnych procesów. Swoje działania koncentruje w obszarze programów oraz języków programowania, takich jak: VBA, R, Python, SQL, PowerBI oraz SAS. Prowadzi szkolenia i kursy z zastosowań programu Excel, języka VBA oraz SQL w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Czerpie wielką satysfakcję oraz radość mogąc dzielić się pasją analityczną w trakcie szkoleń.


Mgr Kamila Ćwiakowska

Mgr Kamila Ćwiakowska
Prowadząca kursy z zakresu Agile i Lean Six Sigma w LabMasters jest doświadczoną specjalistką o szerokim zakresie kompetencji. Z wykształcenia jest analitykiem danych i kierownikiem projektów, a jej doświadczenie biznesowe obejmuje różnorodne role, takie jak Agile Lead, Agile Coach, ekspert Lean Six Sigma i Program Manager. Dzięki swojemu długoletniemu zaangażowaniu w dziedzinie zwinności w zarządzaniu, zarządzaniu projektami i wytwarzaniu oprogramowania, a także optymalizacji procesów, zdobyła wartościową wiedzę i doświadczenie w różnych obszarach działalności przedsiębiorstw – od finansowych po technologiczne.


Mgr Michał Duraj

Michał Durajmduraj@labmasters.pl
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ekspertem ds. opracowywania wydajnych algorytmów obliczeniowych. Biegle posługuje się licznymi językami programistycznymi, m.in. SAS, R, VBA, SQL. Dzięki posiadanym umiejętnościom informatycznym, matematycznym i analitycznym, jest wybitnym specjalistą w dziedzinie tworzenia aplikacji biznesowych opartych na wielu środowiskach programistycznych. Prowadzi szkolenia i kursy z zastosowań programu Excel i języka VBA w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo zajmuje się analizą ryzyka kredytowego w sektorze bankowym.


Mgr Łukasz Filipiuk

Łukasz Filipiuklfilipiuk@labmasters.pl
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje się analizą szeregów czasowych oraz prognozowaniem sprzedaży. Jest także specjalistą od automatyzacji czasochłonnych operacji analitycznych – przygotowuje aplikacje wysoko cenione na rynku brytyjskim. Zainteresowania badawcze koncentruje na rozwijaniu metod usprawniania oraz upraszczania procesów biznesowych. Jego aplikacje zaoszczędziły już setki godzin pracy analityków dużych korporacji działających na rynkach europejskich. W wolnych od pracy chwilach pisze i projektuje gry w C++, a także poszerza swoje kompetencje w dziedzinie grafiki komputerowej. 


Mgr Aleksander Gardziński

Gardziński Aleksanderagardzinski@labmasters.pl
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje się analizą danych oraz analizą biznesową, w szczególności z wykorzystaniem oprogramowania związanego z Microsoft Power BI (Power BI Desktop, Power BI Service, Power BI Report Server). Na co dzień pracuje z klientami z różnych branż stale poszerzając swoje kompetencje analityczne oraz biznesowe. W obszarze analizy danych interesuje się wykorzystaniem różnych technologii oraz środowisk (SQL, R, Python) i ich integracji z narzędziami Power BI, w celu efektywnego budowania przejrzystych raportów i dashboardów. Stale poszerza swoją wiedzę z zakresu analizy danych i chętnie dzieli się nią z innymi. 


Mgr Mateusz Heba

Heba Mateuszmheba@labmasters.pl
Absolwent Informatyki i Ekonometrii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zrealizował wiele projektów analitycznych korzystając z różnych programów i środowisk (SAS, R, Python, SQL, VBA, Power Excel i Power BI). Ponadto, posiada doświadczenie zawodowe w obszarze ryzyka kredytowego, a także metodologii badań. W swojej pracy zajmuje się analizą, modelowaniem i wizualizacją danych. Czerpie ogromną satysfakcję z przekazywania wiedzy i prowadzenia szkoleń.


Mgr Krystian Igras

Mgr Krystian Igras
Matematyk, programista w języku R, Data Scientist, Software Engineer. Od wielu lat zaangażowany w pracę w konsultingu biznesowym i projektach analitycznych związanych z językiem R (PKO BP, Appsilon Data Science, 7N) a także prowadzeniu szkoleń w języku R (Uniwersytet Otwarty UW, LabMasters).


Prof. ucz. dr hab. Katarzyna Kopczewska

Kopczewska KatarzynaProfesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert z programu R, ekonometrii przestrzennej, ekonomii regionalnej, modelowania i kształtowania polityk sektora publicznego. Kierownik oraz ekonometryk w licznych grantach badawczych finansowanych ze środków m. in. Narodowego Centrum Nauki, Europejskiego Funduszu Społecznego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Autorka i współautorka wielu publikacji m. in. podręczników poświęconych programowi R („Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN” oraz „Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe”).


Andrzej Krasnodębski

Andrzej Krasnodębskiakrasnodebski@labmasters.pl
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wydziału Biznesu Chonnam National University (Korea Płd.). Od dawna realizuje swoją pasję do analizy danych poprzez ciągłe poszerzanie swoich umiejętności – np. kończąc kurs Massachusetts Institute of Technology dotyczący zarządzania cyfrową transformacją w firmach. Bardzo dobrze odnajduje się w pracy z wieloma językami i środowiskami programistycznymi, m.in. Python, VBA, SQL, R. Prowadzi szkolenia i kursy z zastosowań programu Excel i języka VBA w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związany z obszarem ryzyka rynkowego w sektorze bankowym.


Mikołaj Łaba

Mikołaj Łabamlaba@labmasters.pl
Absolwent Informatyki i Ekonometrii na wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w obszarze bankowości, gdzie skupiał się na automatyzacji raportowania procesów biznesowych korzystając z różnych programów i środowisk (SQL, VBA, Power Excel, Power BI). Poza pracą zawodową pasjonuje się analizą i wizualizacją danych, dzieląc się wiedzą poprzez prowadzenie kursów z MS Excel, VBA, Power BI i SQL. Ceni sobie nowe wyzwania i ambitne projekty, stawiając sobie wysokie standardy realizowanych zadań.