skupia pracowników naukowych oraz doktorantów, praktyków i ekspertów z dziedziny nauczania efektywnej pracy w programach komputerowych Excel, VBA, SQL (Access i Oracle), Business Intelligence (Power BI i Tableau), R i Python, o długoletnim doświadczeniu, związanych z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

O nas

Prof. ucz. dr Przemysław Kusztelak

Przemek Kusztelakpkusztelak@labmasters.pl
Koordynator kursów z MS Excel, VBA, SQL i narzędzi Business Intelligence. Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspert z zastosowań pakietów biurowych w przedsiębiorstwach. Kierownik studiów podyplomowych „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA” oraz „Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau)” realizowanych na WNE UW. Specjalizuje się w zastosowaniach Excela dotyczących narzędzi analitycznych opartych na języku VBA. Zdobywca wielu nagród za osiągnięcia dydaktyczne. Autor licznych publikacji. Naukowo zajmuje się opracowywaniem nowatorskich metod kształcenia, ekonomią eksperymentalną, teorią gier i organizacją rynku.


Mgr Piotr Ćwiakowski

pcwiakowski@labmasters.pl
Koordynator kursów w R, Python oraz konsultant biznesowy z zakresu Data Science. Prawnik i ekonomista, wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz popularyzator języka R i Python. Statystykę, ekonometrię i uczenie maszynowe najchętniej wykorzystuje w 
modelowaniu biznesowym (m. in. badanie preferencji konsumentów, prognozowanie, modele churnowe i modelowanie danych nieustrukturyzowanych), wycenie nieruchomości i biostatystyce. Wolny czas poświęca na działalność społeczną w Stowarzyszeniu Absolwentów WNE UW, dobry film oraz czytając każdą (ciekawą) książkę historyczną jaka wpadnie mu w ręce.


Mgr Rafał Bućko

Rafał Bućkorbucko@labmasters.pl
Absolwent Informatyki na Wojskowej Akademii Technicznej. Konsultant rozwiązań IT oraz programista full-stack. Ekspert w dziedzinie rozwiązań informatycznych w bankowości, systemów transakcyjnych oraz baz danych Oracle. Biegle posługuje się kilkoma językami programowania (m.in. Java, VisualBasic, JavaScript, React), a także platformami do robotyzacji procesów. Ponadto interesuje się zagadnieniami Machine Learning i zarządzaniem projektami.


Mgr Bartosz Chmielak

Bartosz Chmielakbchmielak@labmasters.pl
absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria. Jest pasjonatem analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji czasochłonnych procesów. Swoje działania koncentruje w obszarze programów oraz języków programowania, takich jak: VBA, R, Python, SQL, PowerBI oraz SAS. Prowadzi szkolenia i kursy z zastosowań programu Excel, języka VBA oraz SQL w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Czerpie wielką satysfakcję oraz radość mogąc dzielić się pasją analityczną w trakcie szkoleń.


Mgr Kamila Ćwiakowska

Mgr Kamila Ćwiakowska
Prowadząca kursy z zakresu Agile i Lean Six Sigma w LabMasters. Od wielu lat zajmuje się podejściem zwinnym w zarządzaniu projektami oraz wytwarzaniu oprogramowania, a także optymalizacją procesów w wielu obszarach działania przedsiębiorstw – od finansowych po technologiczne. Pracowała w największych polskich i zagranicznych bankach, nabywając cenną wiedzę i doświadczenie w stosowaniu Agile i Lean Six Sigma na żywym organizmie.


Mgr Michał Duraj

Michał Durajmduraj@labmasters.pl
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ekspertem ds. opracowywania wydajnych algorytmów obliczeniowych. Biegle posługuje się licznymi językami programistycznymi, m.in. SAS, R, VBA, SQL. Dzięki posiadanym umiejętnościom informatycznym, matematycznym i analitycznym, jest wybitnym specjalistą w dziedzinie tworzenia aplikacji biznesowych opartych na wielu środowiskach programistycznych. Prowadzi szkolenia i kursy z zastosowań programu Excel i języka VBA w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo zajmuje się analizą ryzyka kredytowego w sektorze bankowym.


Mgr Łukasz Filipiuk

Łukasz Filipiuklfilipiuk@labmasters.pl
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje się analizą szeregów czasowych oraz prognozowaniem sprzedaży. Jest także specjalistą od automatyzacji czasochłonnych operacji analitycznych – przygotowuje aplikacje wysoko cenione na rynku brytyjskim. Zainteresowania badawcze koncentruje na rozwijaniu metod usprawniania oraz upraszczania procesów biznesowych. Jego aplikacje zaoszczędziły już setki godzin pracy analityków dużych korporacji działających na rynkach europejskich. W wolnych od pracy chwilach pisze i projektuje gry w C++, a także poszerza swoje kompetencje w dziedzinie grafiki komputerowej. 


Mgr Mateusz Heba

Heba Mateuszmheba@labmasters.pl
Doktorant w Katedrze Statystyki i Ekonometrii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zrealizował wiele projektów analitycznych korzystając z różnych programów i języków programowania, m.in. SAS, R, SQL, VBA i MS Excel. Ponadto, posiada doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym, w obszarze ryzyka kredytowego (pomiar ryzyka portfeli kredytowych, rozwój i optymalizacja polityki kredytowej, monitoring procesów kredytowych). Czerpie ogromną satysfakcję z przekazywania wiedzy i prowadzenia szkoleń. 


Mgr Krystian Igras

Mgr Krystian Igras
Matematyk, programista w języku R, Data Scientist, Software Engineer. Od wielu lat zaangażowany w pracę w konsultingu biznesowym i projektach analitycznych związanych z językiem R (PKO BP, Appsilon Data Science, 7N) a także prowadzeniu szkoleń w języku R (Uniwersytet Otwarty UW, LabMasters).


Prof. ucz. dr hab. Katarzyna Kopczewska

Kopczewska KatarzynaProfesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert z programu R, ekonometrii przestrzennej, ekonomii regionalnej, modelowania i kształtowania polityk sektora publicznego. Kierownik oraz ekonometryk w licznych grantach badawczych finansowanych ze środków m. in. Narodowego Centrum Nauki, Europejskiego Funduszu Społecznego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Autorka i współautorka wielu publikacji m. in. podręczników poświęconych programowi R („Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN” oraz „Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe”).


Andrzej Krasnodębski

Andrzej KrasnodębskiAbsolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wydziału Biznesu Chonnam National University (Korea Płd.). Od dawna realizuje swoją pasję do analizy danych poprzez ciągłe poszerzanie swoich umiejętności – np. kończąc kurs Massachusetts Institute of Technology dotyczący zarządzania cyfrową transformacją w firmach. Bardzo dobrze odnajduje się w pracy z wieloma językami i środowiskami programistycznymi, m.in. Python, VBA, SQL, R. Prowadzi szkolenia i kursy z zastosowań programu Excel i języka VBA w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związany z obszarem ryzyka rynkowego w sektorze bankowym.


Mgr Patryk Samborski

Mgr Patryk Samborskipsamborski@labmasters.pl
Absolwent Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Senior VBA Developer z doświadczeniem w księgowości funduszy inwestycyjnych. Certyfikowany ekspert w dziedzinie Excela. Wykładowca studiów podyplomowych „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA”. Interesuje się realizowaniem założeń programowania obiektowego w języku VBA. W wolnym czasie wykorzystuje Excela do automatyzacji produktów Smart Home i Arduino.