main-page

Dostępnych szkoleń
Uczestników szkoleń
Procent pozytywnych opinii
Słuchaczy webinarów
Firm we współpracy

LabMasters

O nas

LabMasters oferuje kursy otwarte (w formie stacjonarnej oraz zdalnej – do wyboru), elearning (bez zajęć na żywo) oraz szkolenia zamknięte (dedykowane dla firm).

Skupiamy pracowników naukowych oraz doktorantów, praktyków i ekspertów z dziedziny nauczania efektywnej pracy w programach komputerowych Excel, VBA, SQL (Access i Oracle), Business Intelligence (Power BI i Tableau), R i Python, o długoletnim doświadczeniu, związanych z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Naszą misją jest wdrażanie wydajnych metod kształcenia, mających na celu szeroko rozumiany rozwój umiejętności pracy z danymi (od zapisywania i magazynowania, przez wizualizację i analizę statystyczno-ekonometryczną, po raportowanie i prezentację). W trakcie każdego kursu LabMasters, oprócz kompetencji analitycznych, uczymy efektywnego posługiwania się programami komputerowymi służącymi do pracy z danymi.

Dzięki realizacji różnorodnych projektów naukowych i biznesowych, znamy od strony teoretycznej i stosujemy w praktyce najnowsze metody obróbki danych. Naszą pasją jest zdobywanie wiedzy, w celu przekazywania jej innym w najbardziej optymalny sposób. Dlatego, w oparciu o posiadane umiejętności, opracowaliśmy nowatorskie programy nauczania wyznaczające ścieżki rozwoju, których celem jest osiągnięcie określonych kompetencji. Najistotniejsze jest jednak nasze bogate doświadczenie edukacyjne, które zdobywaliśmy przez lata nauczania innych. Prowadząc kursy i szkolenia dla rozmaitych grup odbiorców (kadry naukowej i dydaktycznej uczelni wyższych, instytucji państwowych, firm prywatnych, studentów, oraz słuchaczy kursów otwartych) oraz w różnej formie (zajęcia stacjonarne, zdalne, e-learning, webinary) wiemy, jakie umiejętności i kompetencje są wymagane od pracowników różnych branż i potrafimy przekazać niezbędną wiedzę w przystępny, zrozumiały i ciekawy sposób.

Ścieżki rozwoju

LabMasters - ścieżka EXELlent LabMasters - ścieżka ekspert vba LabMasters - ścieżka best-sql Kursy Business Intelligence – BI LabMasters - ścieżka Maser-R LabMasters - Kurs Python - Python LabMasters - Kursy Agile, DevOps i Lean LabMasters - e-learning

Zaufali nam

Nasi partnerzy

Wydział Nauk Ekonomicznych UWWydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, czołowa jednostka naukowo-badawcza w Polsce według Komisji Akredytacyjnej (kategoria A+), rankingu międzynarodowego REPEC (pierwsze miejsce w Polsce) oraz rankingów krajowych (Perspektyw i Wprost). ProfitestProfiTest, profesjonalny serwis do realizacji ankiet, testów kompetencji, sprawdzania poziomu wiedzy oraz głosowania online. Bezsprzecznie, jeden z najlepszych tego typu serwisów w Polsce, a naszym zdaniem najlepszy. Korzystamy z jego usług i mamy do niego pełne zaufanie.