skupia pracowników naukowych oraz doktorantów, praktyków i ekspertów z dziedziny nauczania efektywnej pracy w programach komputerowych Excel, VBA, Access, R i SAS, o długoletnim doświadczeniu, związanych z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Firm we współpracy
Dostępnych szkoleń
Słuchaczy
Procent pozytywnych opinii
Godzinne kursy

LabMasters

Naszą misją jest wdrażanie wydajnych metod kształcenia, mających na celu szeroko rozumiany rozwój umiejętności pracy z danymi (od zapisywania i magazynowania, przez wizualizację i analizę statystyczno-ekonometryczną, po raportowanie i prezentację). W trakcie każdego kursu LabMasters, oprócz kompetencji analitycznych, uczymy efektywnego posługiwania się programami komputerowymi służącymi do pracy z danymi.

Dzięki realizacji różnorodnych projektów naukowych i biznesowych, znamy od strony teoretycznej i stosujemy w praktyce najnowsze metody obróbki danych. Naszą pasją jest zdobywanie wiedzy, w celu przekazywania jej innym w najbardziej optymalny sposób. Dlatego, w oparciu o posiadane umiejętności, opracowaliśmy nowatorskie programy nauczania wyznaczające ścieżki rozwoju, których celem jest osiągnięcie określonych kompetencji. Najistotniejsze jest jednak nasze bogate doświadczenie edukacyjne, które zdobywaliśmy przez lata nauczania innych. Prowadząc kursy i szkolenia dla rozmaitych grup odbiorców (kadry naukowej i dydaktycznej uczelni wyższych, instytucji państwowych, firm prywatnych, studentów, oraz słuchaczy kursów otwartych) oraz w różnej formie (zajęcia stacjonarne, e-learning oparty na sprawdzonej platformie szkoleniowej jaką jest MOODLE) wiemy, jakie umiejętności i kompetencje są wymagane od pracowników różnych branż i potrafimy przekazać niezbędną wiedzę w przystępny, zrozumiały i ciekawy sposób.

Scieżki rozwoju

LabMasters - ścieżka EXELlent LabMasters - ścieżka ekspert vba LabMasters - ścieżka best-sql LabMasters - ścieżka Ease-R LabMasters - ścieżka Maser-R LabMasters - e-learning

Zaufali nam

Nasi partnerzy

Wydział Nauk Ekonomicznych UWWydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, czołowa jednostka naukowo-badawcza w Polsce według Komisji Akredytacyjnej (kategoria A+), rankingu międzynarodowego REPEC (pierwsze miejsce w Polsce) oraz rankingów krajowych (Perspektyw i Wprost). ProfitestProfiTest, profesjonalny serwis do realizacji ankiet, testów kompetencji, sprawdzania poziomu wiedzy oraz głosowania online. Bezsprzecznie, jeden z najlepszych tego typu serwisów w Polsce, a naszym zdaniem najlepszy. Korzystamy z jego usług i mamy do niego pełne zaufanie. CoffeeLoversCoffee Lovers, firma świadcząca profesjonalne usługi gastronomiczne i cateringowe. Najważniejsza jest dla nich jakość produktów, z których przygotowują jedzenie. Są w stanie całkowicie dostosować ofertę do oczekiwań klienta (m.in. cały catering bazujący na ekologicznych daniach wegańskich). Wiemy, bo korzystamy i z pełną odpowiedzialnością polecamy.