Zaawansowana analiza danych w Oracle SQL - elearning

590 zł*
*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 725,70 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.
Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje, zajęcia w formie elearningowej (więcej).
(za 30 godzin dydaktycznych)
*Szczegóły cenowe
Best Sql Elearning

S3

Godzin filmów
Zadań aplikacyjnych
Wierszy rozwiązań
Stron prezentacji
Rok dostępu do e-learningu

Poziom średnio zaawansowany + zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Certyfikat ukończenia

Kursy e-learningowe LabMasters: informacja

Koordynator: Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: VPN oraz SQL Developer (wersja bezpłatna)

Miejsce: Platforma Moodle

Uczestnicy szkolenia otrzymują roczny dostęp online do bazy danych Oracle.

Opis kursu

Znajomość języka SQL jest najczęściej pojawiającym się wymogiem i pewnym minimum ofertach pracy na stanowisko analityka danych. W przedsiębiorstwach prowadzących operacje na średnią i dużą skalę dane przechowywane są w złożonych bazach danych, zawierających szereg złożonych informacji na temat prowadzonej działalności i otaczającego rynku. Z tej perspektywy, kluczowe jest efektywne zarządzanie informacjami i zastosowanie odpowiednich standardów pracy z bazami danych. Podczas tego kursu dowiesz się jak, na przykładzie bazy danych Oracle, używać języka SQL w sposób wydajny i zaawansowany. Zrozumiesz też jak pisać kod, który będzie odporny na typowe błędy pojawiające się w raportach analitycznych w każdej organizacji.

Kurs ten jest bezpośrednią kontynuacją szkolenia Język SQL w bazach danych Oracle. Skierowany jest on też do osób znających podstawy języka SQL i baz danych Oracle, które chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności pracy i stać się ekspertem w tej dziedzinie. Najwięcej czasu poświęcone zostanie na praktykę. Na kursie zostaną przedstawione najlepsze praktyki biznesowe na przykładzie bazy Oracle. Zadania skonstruowane są w taki sposób, aby pokazać w jaki sposób udoskonalać zapytania wykorzystując wiedzę pozyskaną w trakcie zajęć. Takie doświadczenie pozwoli Ci zrozumieć co zrobić z kodem, który planujesz poprawić od dłuższego czasu, ale wciąż nie wiesz jak zacząć. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Ci przyswoić uniwersalną wiedzę, którą będziesz móc zastosować w dowolnym środowisku bazodanowym oraz w trakcie pracy z hurtownią danych.

Uwaga: ok 2-4 godziny kursu (w zależności od tempa przerabiania materiału w danej grupie) pokrywają się z materiałem realizowanym na kursie Język SQL w bazach danych Oracle w edycji do czerwca 2021 (głównie zagadnienia dotyczące funkcji analitycznych).

Zapisy

Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: brak sztywnych terminów – ciągły dostęp do kursu przez okres jednego roku
Miejsce: platforma e-learning MOODLE

Tematyka kursu

Analiza danych

Przydatne konstrukcje oraz funkcje analityczne w Oracle. Wprowadzenie do narzędzia Oracle SQL Developer. Przykłady przydatnych funkcji konwertujących, tekstowych, numerycznych, datowych. Funkcje analityczne – przykłady. Zastosowanie funkcji okienkowych.

Zaawansowane obiekty w bazie danych

Zastosowanie oraz typy indeksów i partycji w bazie danych. Indeksy typu B-Tree vs indeksy bitmapowe. Widoki, widoki zmaterializowane. Partycjonowanie tabel. Typy partycji. Zastosowanie tabel tymczasowych. Widoki oraz widoki zmaterializowane. Tabele tymczasowe lokalne oraz globalne.

Zaawansowane składnie w SQL

Wspólne wyrażenia tablicowe. Wyrażenia regularne i ich zastosowania. Tabele przestawne. Operacje PIVOT i UNPIVOT. Zapytania hierarchiczne. Row Constructors.

Sposób wykonywania zapytań przez bazę danych

Etapy wykonywania kodu SQL. Rola optymalizatora i statystyk. Zastosowanie histogramów. Plan wykonania zapytania. Sposoby uzyskania dostępu do danych.

Optymalizacja zapytań w praktyce

Analiza planu zapytania. Rola optymalizatora oraz statystyk bazodanowych. Sposoby odczytu danych z tabel. Partition pruning. Jakość predykatów. Dobre praktyki tworzenia zapytań DQL. Dobre praktyki tworzenia zapytań DDL.

Codzienna praktyka analityka

Dobre i złe praktyki pisania kodu. Ćwiczenie samodzielnej analizy problemu biznesowego. Różnica pomiędzy bazą danych a hurtownią danych.

Czego się nauczysz

Kurs pozwoli Ci poznać wydajne metody pisania kodu SQL, które umożliwią efektywnie przetwarzać duże wolumeny informacji pochodzące z baz relacyjnych oraz hurtowni danych. Poznasz dobre praktyki pisania zapytań, na przykładzie bazy Oracle, co pozwoli na optymalizację procesów biznesowych opartych na przetwarzaniu danych.  Poprzez wykonanie dziesiątek zadań poznasz najczęściej stosowane metody radzenia sobie z typowymi problemami w pracy analityka danych.