mówi się, że są złotym standardem Business Intelligence oraz wizualizacji danych. Swoją popularność zawdzięczają prostocie, czytelności, a także interaktywnym możliwościom wizualizacji danych. To prawdopodobnie najlepszy wybór do szybkiego tworzenia atrakcyjnych dashboardów i storytellingu (opowiadania historii danymi). Niezależnie od tego, czy chcesz zrobić prezentację, czy interaktywny dashboard, z którego będą korzystać tysiące osób, programy z tej ścieżki są najlepszym rozwiązaniem. Jeśli do tej pory Twoje raporty były tworzone głównie w Excelu, to przygodę z Business Intelligence dobrze rozpocząć od poznania dodatków Power Excel, które stanowią naturalny łącznik pomiędzy arkuszem kalkulacyjnym a dedykowanymi programami do Business Intelligence.

Ścieżka BI

Kursy Business Intelligence – BI

Ścieżka BI jest odpowiedzią na nieustanny wzrost znaczenia analizy danych w otoczeniu biznesowym. W erze bardzo szybko przyrastającej ilości zbieranych danych, tradycyjne narzędzia i arkusze kalkulacyjne są niewystarczającymi narzędziami do formułowania wniosków i podejmowania odpowiednich akcji. Ścieżka BI powstała w oparciu o analizę dotyczącą trendów na rynku pracy. Business Intelligence jest nowym, szybko rozwijającym się obszarem służącym do pracy z danymi (od importu danych, przez przetwarzanie, następnie raportowanie, po tworzenie wizualizacji w formie interaktywnych dashboartów, z których mogą korzystać tysiące użytkowników), który będzie absorbował coraz większą liczbę wykwalifikowanych specjalistów.  Główną dewizą narzędzi Business Intelligence jest łatwość w tworzeniu i intuicyjność w obsłudze. Dlatego, praca z narzędziami BI nie wymaga programowania!

Ścieżka BI zawiera składa się z czterech kursów, które zapewniają płynne przejście od analizy danych w Excelu do pracy z danymi w narzędziach Business Intelligence. W pierwszej kolejności rekomendujemy realizację kursu Dashboardy i narzędzia Power Excel. Jego bezpośrednią kontynuację stanowi kurs Analityka biznesowa w Power BI. Kolejnym poziomem jest kurs Zaawansowana analityka biznesowa w Power BI. Z kolei kurs Analityka biznesowa w Tableau można realizować alternatywnie do (równolegle lub zamiast) trzech pozostałych. Na naszych kursach poznasz trzy najbardziej popularne i najczęściej stosowane w firmach programy z zakresu Business Intelligence (Power Excel, Power BI i Tableau) i nauczysz się budować w nich kompleksowe raporty – od importu danych, przez ich przetwarzanie, potworzenie wizualizacji i publikowanie dashboardów w Internecie.

Dashboardy i narzędzia Business Intelligence w MS Excel

To szkolenie Ms Excel przeznaczone jest dla osób, które znają Excela. Codziennie pracują na dużych zbiorach danych i chcą poznać najnowsze narzędzia służące do pracy z danymi – od importu i porządkowania oraz przetwarzania, przez analizę po wizualizację i prezentację w formie interaktywnych dashboardów biznesowych. Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia do tematyki Business Intelligence w Excelu, po czym omawiane są kolejno wszystkie narzędzia MS Excel – Power Query, Power Pivot i Power Map. Druga część szkolenia poświęcona jest tworzeniu profesjonalnych kokpitów menadżerskich (dashboardów) w MS Excel.

5,00/5,00
30 godzin dydaktycznych

Analityka biznesowa w Power BI

Kurs Analityka biznesowa w Power BI jest dedykowany analitykom danych oraz osobom zajmującym się przygotowywaniem analiz i wizualizacją danych. Tematyka kursu obejmuje zapoznanie uczestników z programem Power BI Desktop. Jest to najczęściej stosowany w firmach program z obszaru Business Intelligence. Podczas kursu nauczysz się jak łatwo zaimportować różne źródła danych oraz wykonać niezbędne przekształcenia i połączenia danych. Dowiesz się jak w łatwy i intuicyjny sposób tworzyć interaktywne dashboardy, które mogą być odświeżane w czasie rzeczywistym. Kurs Analityka biznesowa w Power BI dostarczy Ci nowych umiejętności pracy z danymi i podniesie Twoją konkurencyjność na rynku pracy! Podczas kursu zaczynamy omawiać pracę w programie Power BI Desktop od podstaw, więc wcześniejsza znajomość programu nie jest wymagana.

4,84/5,00
30 godzin dydaktycznych

Zaawansowana analityka biznesowa w Power BI

Kurs realizowany jest na poziomie zaawansowanym. Przeznaczony jest dla analityków znających podstawy pracy w narzędziu Microsoft Power BI z uwzględnieniem języków Power Query M, DAX, m.in. dla osób, które ukończyły kurs pt. „Analityka biznesowa w Power BI”. Celem szkolenia jest przedstawienie zaawansowanych technik stosowanych w procesie przygotowywania raportów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na optymalizację wydajności raportu, dobre praktyki oraz przejrzystą dla odbiorcy wizualizację danych. Podczas kursu nauczysz się bardziej zaawansowanych funkcji Power Query oraz DAX, zobaczysz efektywne metody wizualizacji danych oraz dobre praktyki, które pomogą Ci w analizie biznesowej danych. Dowiesz się także w jaki sposób można opublikować przygotowany raport oraz w jaki sposób można nim zarządzać w usłudze Power BI Service. Zyskasz także wiedzę dotyczącą realnych przykładów biznesowych. Po ukończeniu szkolenia będziesz w stanie przeprowadzić pełen proces tworzenia kompleksowego raportu biznesowego na poziomie zaawansowanym, począwszy od łączenia danych pochodzących z różnych źródeł internetowych lub baz danych, poprzez optymalizację procesu przekształcania i przygotowywania danych, efektywną i jakościową wizualizację aż po publikację i zarządzanie przygotowanym raportem.

4,75/5,00
30 godzin dydaktycznych

Analityka biznesowa w Tableau

Kurs Analityka biznesowa w Tableau również jest dedykowany analitykom danych oraz osobom zajmującym się przygotowywaniem analiz i wizualizacją danych. Tematyka kursu obejmuje zapoznanie słuchaczy z programami firmy Tableau Software – Tableau Desktop Professional (przetwarzanie i wizualizacja danych) oraz Tableau Online (wersja serwerowa). Tableau jest najbardziej uniwersalnym i wszechstronnym narzędziem z obszaru BI, a jednocześnie jednym z dwóch najczęściej używanych w firmach. Kurs jest dla każdego, kto chce zrozumieć dane. Podczas kursu nauczysz się jak łatwo zaimportować różne źródła danych oraz wykonać niezbędne przekształcenia i połączenia danych. Dowiesz się jak w łatwy i intuicyjny sposób tworzyć interaktywne dashboardy, które mogą być odświeżane w czasie rzeczywistym. Kurs Analityka biznesowa w Tableau dostarczy Ci nowych umiejętności pracy z danymi i podniesie Twoją konkurencyjność na rynku pracy. Wcześniejsza znajomość programu Tablau nie jest wymagana.

4,92/5,00
30 godzin dydaktycznych