pozwalają automatyzować większość na co dzień wykonywanych czynności w Excelu (a także w innych programach pakietu MS Office), dzięki czemu nasza praca staje się bardziej wydajna oraz pozbawiona błędów. Kursy VBA kierują się dewizą „nie marnuj cennego czasu na rutynowe, powtarzane codziennie czynności”. Lepiej stworzyć aplikację, która będzie automatycznie importowała dane z Internetu do arkusza kalkulacyjnego, robiła raport graficzny i statystyczny, a następnie drukowała wyniki, bądź przesyłała je mailowo do Przełożonego/Klienta, niż wielokrotnie samemu wykonywać te same czynności. Możliwości języka VBA są ogromne, a ich wykorzystanie ograniczone jest tak naprawdę tylko ludzką wyobraźnią.​

kursy vba expert - LabMasters

Kursy Visual Basic for Applications – VBA-Expert

Ścieżka VBA-Expert dedykowana jest dla osób, które dobrze znają Excela i chciałyby nauczyć się sposobu automatyzacji codziennej pracy. W jej skład wchodzi 5 kursów VBA o różnym stopniu zaawansowania  (w tym jeden w dwóch wersjach językowych). Rekomendujemy odbywanie kursów w kolejności zgodnej z poziomem zaawansowania (podstawowy > średnio zaawansowany > zaawansowany > ekspercki). Kolejność realizacji kursów na tym samym poziomie zaawansowania jest dowolna.

Automatyzacja pracy w programie MS Excel z wykorzystaniem języka VBA

Kurs VBA zaczyna się na poziomie podstawowym, ale szybko przechodzi na poziom średnio zaawansowany. Przeznaczony jest zarówno dla osób znających podstawy VBA i chcących usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę, jak i dla osób które nie miały wcześniej styczności z tym językiem. Zakres kursu obejmuje m.in. wprowadzenie do edytora VBA, rejestrowanie makr, edycję kodu, jego budowę i optymalizację, definiowanie zmiennych, składnie VBA – konstrukcje, instrukcje warunkowe, pętle oraz wbudowane okna dialogowe. Kurs kończy się na poziomie zaawansowanym. Uczestnicy będą potrafili m.in. importować dane z wielu plików, tworzyć zbiorcze bazy danych, tworzyć analizy i raporty, jak również zapisywać wyniki w postaci oddzielnych plików Excela, bądź plików PDF.

Więcej


Automation of work in MS Excel with VBA

Why learn in English? Learning in English is beneficial to the participant for many reasons. Companies tend use English as a main language inside the office. Projects people work on are usually for different countries, which forces us to prepare them in English. It makes collaboration easier – if you work in a multinational company it is easier to explain something in Excel using English function names. Problem solving is easier as well – most of questions raised in the Internet regarding Automation of work in MS Excel with VBA are asked and answered in English. Those are only a few benefits of learning in English. Automation of work in MS Excel with VBA begins with a short introduction to VBA environment, but ends in an intermediate level. You will learn how VBA editor works, how to record macros, edit code – but also how code is built and how to optimize it, how to define variables, how VBA syntax looks like – constructions, conditional statements, loops and dialog boxes. Course is very intensive. Numerous animations, presentations and examples will allow participants to create own macros after only a few hours of classes.

Więcej


Wydajna praca w VBA w programie MS Excel

Kurs realizowany jest na poziomie zaawansowanym. Przeznaczony jest dla osób znających i pracujących w VBA. Zakres kursu obejmuje m.in. pracę na tablicach zmiennych, używanie zmiennych globalnych, zaawansowane opcje procedur typu Sub oraz Function, tabele przestawne, zaawansowane wykresy, obsługę zdarzeń, używanie formantów i obiektów typu Shapes. Po tym kursie, uczestnicy uzyskają umiejętność wydajnego posługiwania się językiem VBA. Będą potrafili posługiwać się na poziomie kodu VBA każdym obiektem dostępnym w arkuszu kalkulacyjnym. Uzyskana na kursie wiedza pozwoli słuchaczom na samodzielne tworzenie zaawansowanych automatycznych raportów w Excelu.

Więcej


VBA dla ekspertów – interfejs użytkownika i UserForms

Kurs realizowany jest na poziomie eksperckim. Przeznaczony jest dla osób, które znają VBA na poziomie zaawansowanym i chcą nauczyć się tworzyć profesjonalny interfejs użytkownika dla aplikacji, oparty m.in. na zaawansowanych formularzach UserForm. Uczestnicy kursu poznają narzędzia służące do tworzenia przyjaznego i łatwego w obsłudze środowiska służącego do sterowania procedurami VBA. Dzięki temu, osoby nawet słabo znające Excela, będą pracować na naszych aplikacjach, jak na wbudowanych narzędziach Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. edycję wstążki i menu podręcznego, udostępnianie aplikacji poprzez tworzenie własnych dodatków Excela, pracę z formantami ActiveX, wbudowane i niestandardowe okna dialogowe, tworzenie zaawansowanych formularzy UserForm z wykorzystaniem funkcji Windows API oraz wiele przykładów profesjonalnych aplikacji.

Więcej


VBA dla ekspertów – sterowanie Windows i MS Office

Kurs realizowany jest na poziomie eksperckim. Przeznaczony jest dla osób, które znają VBA na poziomie zaawansowanym i chcą nauczyć się pisać procedury sterujące obiektami zewnętrznymi. Po kursie, uczestnicy będą potrafili tworzyć zaawansowane aplikacje, które (przykładowo) będą pobierać dane z Internetu, zapisywać je na dysku, dekompresować pliki zip, wczytywać zawarte w nich dane do Excela, tworzyć raporty, eksportować wyniki do Worda, PowerPointa oraz Accessa, a na koniec wysyłać maile do wskazanych odbiorców. Zakres kursu obejmuje m.in. metody pracy na obiektach zewnętrznych (plikach i folderach systemu Windows), współpracę z innymi programami pakietu Microsoft Office (Word, PowerPoint, Access, Outlook), sterowanie programami innych firm (przeglądarki www, poczta), tworzenie własnych obiektów (moduły klas), zaawansowane programowanie (programowanie rekurencyjne, automatyzacja kodu VBA), przykłady profesjonalnych aplikacji.

Więcej