dedykowana jest dla osób, które dobrze znają Excela i chciałyby nauczyć się sposobu automatyzacji codziennej pracy. Składa się ona z 4 kursów o różnym stopniu zaawansowania. Rekomendujemy odbywanie kursów w kolejności zgodnej z poziomem zaawansowania (podstawowy > średnio zaawansowany > zaawansowany > ekspercki). Kolejność realizacji kursów na tym samym poziomie zaawansowania jest dowolna.

kursy vba expert - LabMasters

V3

Zadań aplikacyjnych
Wierszy samouczka w Excelu
Linii kodu w VBA
Aplikacji pokazowych
Rok dostępu do e-learningu

VBA dla ekspertów – interfejs użytkownika i UserForms

Poziom ekspercki

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Ocena kursu: 5,00/5,00 – 100% ocen pozytywnych

Koordynator: dr Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: Microsoft Excel 2016 w 2 wersjach językowych (PL / Eng)

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)


787 zł
(639,84 zł netto)

Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów w formie elektronicznej i papierowej, darmowe konsultacje (więcej).

Opis kursu

Na kursie VBA dla ekspertów – interfejs użytkownika i UserForms, szczególny nacisk położony zostanie na budowę interfejsu użytkownika. Zakres kursu obejmuje m.in. tworzenie zaawansowanych formularzy UserForm z wykorzystaniem funkcji Windows API, edycję wstążki i menu podręcznego, udostępnianie aplikacji poprzez tworzenie własnych dodatków Excela. Liczne przykłady i wzorcowe aplikacje pozwolą uczestnikom na lepsze przyswojenie wiedzy i łatwe dostosowanie poznanych narzędzi do własnych potrzeb.
Kurs jest dedykowany osobom, które ukończyły program zajęć pt. „Wydajna praca w VBA w programie MS Excel”, bądź pracują na co dzień w VBA i znają go w stopniu zaawansowanym. Kurs realizowany jest na poziomie eksperckim i ma na celu przedstawienie narzędzi oraz metod tworzenia profesjonalnych aplikacji Excela.


Rejestracja na kurs

Termin: 12.10.2019-27.10.2019, soboty i niedziele w godz. 9.00-13.00
Daty zajęć: 12.10, 13.10, 19.10, 20.10, 26.10, 27.10
Stan zapisów: trwa rejestracja

Zapisz Mnie


Zapisy na kurs w innym terminie

W tym momencie rejestracja na kurs VBA dla ekspertów – interfejs użytkownika i UserForms w innym terminie jest nieaktywna. Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w tym kursie, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji. Zgłoś Mnie

Szczegółowa tematyka kursu

Omówienie narzędzi służących do projektowania interfejsu użytkownika.

Wbudowane narzędzia Excela, klawisze skrótu i przyciski uruchamiające procedury VBA, formanty (formularza i ActiveX), okna dialogowe (standardowe i UserForm), menu podręczne, wstążka.

Formanty ActiveX.

Wstawianie, modyfikowanie właściwości, przypisywanie procedur, rodzaje (ComandButton, ComboBox, CheckBox, ListBox, TextBox, ScrollBar, SpinButton, OptionButton, Label, formanty niestandardowe), obsługa zdarzeń (m.in. Change, KeyDown/KeyUp, KeyPress, Click, DblClick, MouseDown/MouseUp, MouseMove, SpinDown/SpinUp, Scroll, DropButtonClick).

Wbudowane okna dialogowe.

Funkcje: MsgBox, InputBox, metody: GetOpenFilename, FileDialog, ShowDataForm, ExecuteMso.

Niestandardowe okna dialogowe (formularze UserForm).

Projektowanie krok po kroku, obsługa przy użyciu skrótów klawiaturowych, obsługa zdarzeń UserForm, dostosowanie okna wyboru formantów (Toolbox), tworzenie własnych szablonów formularzy UserForm.

Zaawansowane formularze UserForm.

Projektowanie, programowanie i ocena zaawansowanych formularzy UserForm, pozycjonowanie okien dialogowych, monitorowanie poprawności wpisywanych danych do formularzy, używanie niestandardowych formantów, wydajne metody pobierania danych do formularzy UserForm oraz zapisywania wyborów użytkownika.

Przykłady zastosowań zaawansowanych formularzy UserForm w aplikacjach.

Aplikacja do wprowadzania, kontrolowania i raportowania danych sprzedażowych w restauracji; aplikacja do kontrolowania zapasów produktów w magazynie.

Interfejs API systemu Windows.

Zastosowanie w formularzach UserForm.

Automodyfikacja kodu VBA.

Zintegrowane środowisko programisty (IDE), automatyzacja pracy na obiektach (OLE), obiekty środowiska IDE (VBE, CommandBar, Window, VBProjekt, Reference, VBComponent, Property, CodeModule, Designer, zastosowanie automodyfikacji kodu w formularzach UserForm).

Menu podręczne.

Konstrukcja, modyfikacja (obiekt CommandBar), odwołania do menu podręcznego, odwołania do formantów w menu podręcznym.

Wstążka.

Konstrukcja (kod XML), edycja (RibbonX), schemat modyfikacji wstążki.

Udostępnianie aplikacji (tworzenie własnych dodatków).

Pliki dodatków, korzyści ze stosowania dodatków, schemat tworzenia nowego dodatku, testowanie i ocena dodatków.

Przykłady profesjonalnych aplikacji.

Analiza i ocena różnych aplikacji Excela stworzonych przez użytkowników (narzędziowych, statystycznych, finansowych, biznesowych).


Czego się nauczysz

Po kursie VBA dla ekspertów – interfejs użytkownika i UserForms będziesz potrafić stosować zaawansowane metody programowania w VBA, tworzyć interfejs użytkownika oparty m.in. na formantach formularza, formantach ActiveX, wbudowanych oknach dialogowych oraz niestandardowych oknach dialogowych (UserForm). Ponadto, uzyskasz umiejętność tworzenia zaawansowanych dodatków do Excela (pliki xlam), modyfikacji wstążki (kod XML) i menu podręcznego, pracować z interfejsem API systemu Windows oraz automodyfikować kod VBA. Będziesz także wiedzieć jakimi cechami charakteryzują się profesjonalne aplikacje w Excelu, znać metody ich powstawania oraz posiadać umiejętność tworzenia (projektowania i programowania) profesjonalnych aplikacji biznesowych.

Opinie uczestników

„Bardzo praktyczne zajęcia, p. Kusztelak ma ogromną wiedzę, którą w fajny sposób przekazuje, do tego jest bardzo pomocny i życzliwy.”


„Bardzo dobrze prowadzony i niezwykle wartościowy kurs. Materiały dobrane bardzo starannie pozwoliły nauczyć się bardzo dużo. Kurs nie należy do najłatwiejszych, jednak dający bardzo wiele satysfakcji i poczucie zdobywania bardzo przydatnej wiedzy. Widać jak dużo pracy włożone zostało przez prowadzącego ułożenie materiałów. Prowadzący bardzo życzliwy i pomocny.”


„Najlepsze zajęcia! Już samo przygotowanie każdych zajęć jest perfekcyjne, prace domowe uczą niesamowitych rzeczy, przez co kurs kończy się nabywając konkretne umiejętności. Bardzo się cieszę, ze wybrałam ten przedmiot i miałam szansę tyle się dowiedzieć.”


„Bardzo dobre i ciekawe materiały oraz przykłady.”


„Najlepszy prowadzący. Z panem Kusztelakiem były to już moje 4 zajęcia i bez względu na tematykę, pan dr Kusztelak potrafi w tak prosty sposób przekazać najtrudniejszy materiał, a także zmotywować do ciężkiej pracy + dla mnie jest to wzór osoby do naśladowania i na pewno będę polecać te zajęcia, które są bardzo wartościowe.”


„Bardzo przydatne zajęcia, można nabyć praktyczną wiedzę.”


„Bardzo ciekawe zajęcia!”