(agardzinski@labmasters.pl) - absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje się analizą danych oraz analizą biznesową, w szczególności z wykorzystaniem oprogramowania związanego z Microsoft Power BI (Power BI Desktop, Power BI Service, Power BI Report Server). Na co dzień pracuje z klientami z różnych branż (bankowość, sektor publiczny, sektor energetyczny, FMCG) stale poszerzając swoje kompetencje analityczne oraz biznesowe. Szczególną uwagę zwraca na jasną i przejrzystą komunikację, zarówno w formie werbalnej jak i wizualnej, która prowadzona powinna być w taki sposób, aby jak najlepiej zrozumieć potrzeby odbiorców raportów. W obszarze analizy danych interesuje się wykorzystaniem różnych technologii oraz środowisk (SQL, R, Python) i ich integracji z narzędziami Power BI, w celu efektywnego budowania przejrzystych raportów i dashboardów. Stale poszerza swoją wiedzę z zakresu analizy danych i chętnie dzieli się nią z innymi.

Aleksander Gardziński

Aleksander Gardziński

Doświadczenie zawodowe

 • Tworzenie kompleksowych raportów w Power BI Desktop z globalnego systemu oraz aplikacji.
 • Analiza biznesowa i techniczna wymagań klientów.
 • Planowanie architektury rozwiązań klasy Business Intelligence na poziomie globalnego systemu raportowania.
 • Utrzymywanie globalnego środowiska raportowego w usłudze Power BI Service (utrzymywanie Dataflow’s, zarządzanie dostępem oraz odświeżaniem raportów).
 • Obsługa i konfiguracja procesów ETL poprzez Gateway’s.
 • Tworzenie raportów przy użyciu programu Report Builder oraz narzędzi SQL (PostgreSQL, MS SQL), utrzymywanie raportów w usłudze Power BI Report Server.
 • Automatyzacja odświeżania danych przy użyciu języka Python.
 • Automatyzacja procesu raportowania na poziomie firmy przy wykorzystaniu MS SQL, Access, Excel, Power Query.
 • Tworzenie materiałów marketingowych dotyczących dobrych praktyk stosowanych w pracy w programie Power BI.
 • Tworzenie raportów przykładowych dotyczących użycia Power BI w różnych obszarach biznesowych (HR, sektor energetyczny, logistyka, bankowość – analiza bilansu płatniczego, kluczowe wskaźniki wydajności w firmie).

Dodatkowe informacje

 • Twórca materiałów do kursu „Zaawansowana analityka biznesowa w Power BI”.
 • Szkolenia Dashboard in a Day oraz Dashboard in a Day level Expert.
 • Szkolenia Introduction to Data Modelling for Power BI, Introducing DAX, DAX Tools – SQL.bi.
 • Pakiet szkoleń compliance (Ethics and Integrity Training, Contract Requirements and Compliance, Trust Code for Partners: Onboarding) – Microsoft.
 • Praca magisterska „Wykorzystanie programu Microsoft Power BI w analizie statystycznej oraz prognozowaniu szeregów czasowych” – wykorzystanie R oraz Python w Power BI do prognozowania przy użyciu modeli ekonometrycznych oraz uczenia maszynowego.