to ścieżka, którą stworzyliśmy dla osób chcących nauczyć się efektywnie pracować w programie MS Excel i poznać jego różnorodne zastosowania. Składa się z 5 kursów o różnym stopniu zaawansowania. Rekomendujemy odbywanie kursów w kolejności zgodnej z poziomem zaawansowania (podstawowy > średnio zaawansowany > zaawansowany > ekspercki). Kolejność realizacji kursów na tym samym poziomie zaawansowania jest dowolna.

Kurs MS Excel - EXELlent

E5

Zadań aplikacyjnych
Wierszy opisów rozwiązań
Wierszy samouczka w Excelu
Stron A4 podręcznika
Rok dostępu do e-learningu

Dashboardy i narzędzia Power Excel

Poziom ekspercki

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia  

Ocena kursu: 5,00/5,00 – 100% ocen pozytywnych

Koordynator: dr Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: Microsoft Excel 2016 w 2 wersjach językowych (PL / Eng)

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)


687 zł
(558,54 zł netto)

Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów w formie elektronicznej i papierowej, darmowe konsultacje (więcej)

Opis kursu

W ostatnich latach, z powodu ciągłego wzrostu wolumenu przetwarzanych i analizowanych danych, analityka biznesowa staje się coraz bardziej istotna. Niezwykle cenna jest umiejętność szybkiego wykonywania analiz i czytelnego prezentowania ich wyników (np. w formie dashboardów), niezależnie od zajmowanego stanowiska w firmie. Program Microsoft Excel daje duże możliwości w obszarze silnie rozwijającego się Business Intelligence w postaci odpowiednich narzędzi i dodatków Power Excel. Narzędzia te dają dużo korzyści związanych przede wszystkim z szybkością, wydajnością, interaktywnością, ale i łatwością, w porównaniu do standardowych funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego, a znajomość narzędzi BI programu Microsoft Excel staje się nieodzownym elementem wśród umiejętności pracowników zajmujących się analizą danych.
Kurs Dashboardy i narzędzia Power Excel dedykowany jest osobom, które znają Excela, pracują na dużych zbiorach danych i chcą poznać najnowsze narzędzia służące do tworzenia profesjonalnych aplikacji biznesowych, wizualizacji danych – tzw. kokpity menadżerskie (eng. dashboard), a także chcą nauczyć się szybkiego i efektywnego importowania, przetwarzania i prezentacji danych oraz tworzenia różnego rodzaju raportów w programie MS Excel. Kurs Kurs rozpoczyna się od przedstawienia narzędzi przydatnych do projektowania tradycyjnych kokpitów menadżerskich w Excelu, następnie krótko wprowadza w tematykę Business Intelligence, po czym omawiane są kolejno wszystkie cztery narzędzia MS Excel oferowane w ramach Power Excel (Power Query, Power Pivot, Power Map i Power View). Materiały obejmują część teoretyczną, pozwalającą uczestnikom zapoznać się z omawianymi narzędziami i ich funkcjonalnościami, ale przede wszystkim zawierają liczne przykłady praktyczne obrazujące możliwe zastosowania nabytych umiejętności. Taka organizacja kursu ułatwia uczestnikom przyswojenie wiedzy i wykorzystanie jej w pracy własnej.


Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: 21.09.2019-06.10.2019, soboty i niedziele w godz. 13.45-18.00
Daty zajęć: 21.09, 22.09, 29.09, 5.10, 6.10
Liczba zajęć: 5 zajęć po 6 godzin dydaktycznych (45 min.)
Stan zapisów: grupa uruchomiona (trwa rejestracja – ostatnie miejsca)

Zapisz Mnie


Zapisy na kurs w innym terminie

W tym momencie rejestracja na kurs Dashboardy i narzędzia Power Excel w innym terminie jest nieaktywna. Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w tym kursie, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji. Zgłoś mnie


Szczegółowa tematyka kursu

Dashboardy (tworzenie kokpitów menedżerskich).

Koncepcja dashboardów i omówienie sposobu ich czytelnego projektowania, formanty, zakresy dynamiczne, różne rodzaje wykresów dynamicznych, funkcje PRZESUNIĘCIE i ILE.NIEPUSTYCH, formatowanie warunkowe, sprawdzanie poprawności danych, ochrona arkusza.

Power Query(program pozwalający na sprawny import, przekształcanie i łączenie danych).

Import różnego rodzaju formatów danych (skoroszyty Excel, pliki tekstowe, pliki csv, bazy Accessowe), automatyzacja odświeżania importu, zapis importu do arkusza lub modelu danych, przekształcenia zaimportowanych danych – operacje na kolumnach zawierających daty, dane liczbowe i tekstowe, transformacja układu danych (transpozycja, narzędzie anulowania przestawiania kolumn), definiowanie niestandardowych pól, łączenie danych i tabel.

Power Pivot (program służący do kompleksowego tworzenia modelu danych, na podstawie którego generowane są raporty i zestawienia, m.in. w formie tabel przestawnych).

Konstruowanie modelu danych na podstawie różnych źródeł danych, tworzenie relacji, wstawianie samodzielnie zdefiniowanych pól i elementów obliczeniowych, tworzenie tabel przestawnych opartych na modelu danych, język DAX.

Power Map (program służący do wizualizacji danych na mapach).

Wbudowane narzędzie geolokalizacji, wczytywanie własnych map, odpowiednie przygotowanie danych do map, tworzenie różnego rodzaju wizualizacji danych na mapach i zarządzanie ich elementami, praca na danych na poziomie państw, województw oraz powiatów (uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane mapy do własnego użytku), zapisywanie map w sposób tradycyjny i w formie filmów MP4.

Power View (program do tworzenia raportów).

Tworzenie interaktywnych dashboardów na podstawie modelu danych, wstawianie tabel z danymi, wizualizacje danych na mapach, prezentacje danych na wykresach.

Przykłady aplikacji biznesowych.

Kompleksowe wykorzystanie poznanych na kursie narzędzi Power Excel i tworzenia tzw. dashboardów w Excelu.


Czego się nauczysz

Na kursie Dashboardy i narzędzia Power Excel, uzyskasz umiejętność tworzenia zaawansowanych raportów z użyciem narzędzi Power Excel prezentowanych w formie dashboardów. Tematyka kursu obejmuje m.in. tworzenie kokpitów menadżerskich (uwzględniając prezentację danych na różnych typach wykresów, odwołania dynamiczne do zakresów danych, użycie formantów), używanie narzędzi Power Query (import różnego rodzaju formatów danych, przekształcanie danych, dodawanie własnych pól, łączenie danych), Power Pivot (tworzenie modelu danych, a także konstruowanie tabel przestawnych opartych na modelu danych), Power Map (wykorzystanie geolokalizacji do wizualizacji danych na mapach, zapisywanie utworzonych map w sposób tradycyjny i w formie wizualizacji 3D), Power View (tworzenie interaktywnego kokpitu menadżerskiego prezentującego dane w tabelach, na mapach i wykresach z użyciem fragmentatorów). Dzięki kursowi będziesz znać najnowsze trendy dotyczące pracy na danych, tworzenia raportów i wizualizacji uzyskanych wyników oraz będziesz potrafić tworzyć profesjonalne aplikacje biznesowe w programie MS Excel.

Opinie uczestników

„Świetnie przygotowany i kompleksowy kurs. Super prowadzący! :-)”


„Takiego kursu do tej pory brakowało. W epoce rozwijających się narzędzi BI nauka narzędzi Power Excel jest kluczowa! Program tego kursu realizuje ten temat w pełni i całkowicie spełnił moje oczekiwania.”


„Kurs bardzo fajny! Dużo nowej ciekawej wiedzy!”


„Świetny prowadzący, kontaktowy i posiadający dużą wiedzę, zajęcia bardzo przyjemne, aż szkoda, że to już koniec.”


„Zajęcia były bardzo dobrze przygotowane i prowadzone! Bardzo dużo się nauczyłam. Dziękuję!”


„Prowadzący super. Duuuża wiedza, cierpliwość, umiejętność odpowiedzi na pytania wszelakie. Dzięki niemu kurs też jest na najwyższym poziomie. Na pewno wykorzystam wszystkie zdobyte wiadomości.”


„Kurs super. Miło że były pokazane analogie do Powert BI.”


„Profesjonalizm prowadzącego, otwartość, b dobry kontakt z grupą, człowiek z pasją.”


„Kursy są bardzo dobrze przygotowane. Materiał bardzo ciekawy i pokazujący możliwości programu.”


„Kurs oceniam bardzo pozytywnie, bardzo dobre – uporządkowane i czytelne materiały, zadania ciekawe pokazujące szerokie spektrum omawianych zagadnień, bardzo przydatne pełne opisy rozwiązań do zadań.”


„Jakby skala była wyższa, to dałabym jeszcze wyższą ocenę;-)”