Analiza list leków refundowanych w firmie farmaceutycznej

Celem aplikacji jest automatyzacja raportów dotyczących listy leków refundowanych. Umożliwia przedstawienie: aktualnej listy leków refundowanych dla producenta branży farmaceutycznej, aktualnych cen urzędowych sprzedawanych produktów, wykazu zmian na poziomie cen i produktów, produktów w grupie limitowej na tle konkurencji.

Aplikacja jest przydatna w procesie przetwarzania list leków refundowanych przez Dział Analiz, który ma za zadanie zapewnienie stałego dostępu innym pracownikom firmy do zawsze aktualnego raportu cen i produktów Polfarmex oraz poinformowaniu ich w nowym okresie obowiązywania list o wszelkich zmianach w porównaniu do poprzedniego wykazu.

Odbiorcami aplikacji są pracownicy firmy farmaceutycznej, głównie z Działu Marketingu i Działu Handlowego. Pracownicy Działu Marketingu na stanowiskach Kierowników Produktów śledzą zmiany cen (przede wszystkim cen pacjenta) – każdy we własnym zakresie produktów. Obserwują również produkty i ceny konkurencji. Pracownicy Działu Handlowego śledzą zmiany w zakresie cen zbytu, ponieważ ich zadaniem jest wprowadzanie do systemów z 1 dniem nowego okresu obowiązywania wykazu, aktualnej ceny sprzedaży.

Leki refundowane

Korzystanie z aplikacji

Analizy znajdują się w arkuszach o nazwach AKTUALNY WYKAZ, ZMIANY i GRUPY LIMITOWE. Całość jest spójna graficznie, dopracowana w szczegółach i intuicyjna w obsłudze. W razie jakichkolwiek wątpliwości, w arkuszu INSTRUKCJA OBSŁUGI znajdują się wszelkie wyjaśnienia odnoście korzystania z aplikacji, a w pliku Dokumentacja.pdf – wyjaśnienie jak aplikacja została wykonana.

Główne atuty

zaprojektowanie całościowej aplikacji, design, dopracowanie graficzne modułów, zastosowanie zaawansowanych tabel przestawnych na zewnętrznych źródłach danych i fragmentatorów – a całość działa jedynie w Excelu, bez użycia VBA!

Wykorzystana wiedza z kursów

Wstęp do analizy danych w programie MS Excel, Efektywna praca w programie MS Excel

Autor

Ewa Żwan