Harmonogram pracy magazynu Centrum Dystrybucji

Narzędzie Harmonogram pracy magazynu Centrum Dystrybucji ułatwia tworzenie harmonogramu pracy w magazynie. Służy m.in. do ustalania liczby pracowników na każdej zmianie, śledzenia oraz analiza frekwencji pracowników w przekroju działów i miesięcy, a także oceny poszczególnych pracowników.

Plik został zaprojektowany w taki sposób, aby, przede wszystkim, ułatwić codzienną pracę kadrze kierowniczej Centrum Dystrybucji oraz dostarczyć kadrze menadżerskiej niezbędnych informacji na temat stanu osobowego poszczególnych działów.

Główną zaletą aplikacji jest jej pełna automatyzacja. Plik pozwoli zaoszczędzić wiele godzin pracy, które do tej pory pracownicy kadry kierowniczej musieli przeznaczać na ręczne analizy frekwencji pracowników magazynu. Zaawansowane formatowanie warunkowe, listy rozwijane (również zależne) czy pasek nawigacji w każdym arkuszu, ułatwiający poruszanie się pomiędzy zakładkami, to tylko niektóre z wielu wykorzystanych narzędzi wpływających na atrakcyjność i walory użytkowe aplikacji. Szczegółowe informacje na temat zastosowanych rozwiązań i funkcjonalności, a także ich znaczenie dla funkcjonowania aplikacji, zostały opisane w kolejnych częściach niniejszej instrukcji.

Harmonogram pracy magazynu

Korzystanie z aplikacji

we wszystkich arkuszach zastosowano przyciski, które po naciśnięciu przenoszą użytkownika do wybranego miejsca w aplikacji. Budowa narzędzia jest intuicyjna. W razie wątpliwości przygotowana została instrukcja, która znajduje się w pliku pdf. Hasło do wyłączania ochrony arkuszy: „db”.

Główne atuty

zaprojektowanie całościowej aplikacji, schludny wygląd programu i spójność wizualna wszystkich modułów.

Wykorzystana wiedza z kursów

Wstęp do analizy danych w programie MS Excel, Efektywna praca w programie MS Excel

Autorzy

Aneta Gołębiewska, Daniel Brewerski