Kokpit menedżerski World Games S.A.

Adresatami aplikacji jest kadra kierownicza fikcyjnej spółki World Games S.A. potrzebująca jasnej i zrozumiałej informacji nt poziomu realizacji poszczególnych KPI i sytuacji ekonomicznej jednostki. Celem aplikacji jest:

  • udostępnienie użytkownikom wygodnej informacji w przystępnej postaci
  • wizualizacja informacji z zastosowaniem różnych elementów graficznych
  • wizualizacja pozwala na podsumowanie i zaprezentowanie w przejrzysty sposób obszernych zbiorów danych, dostrzeżenie w nich zależności oraz na objaśnienie związków występujących pomiędzy informacjami
  • monitorowanie wydajności organizacji, a więc bieżące udostępnianie informacji odnośnie operacyjnych działań organizacji i potencjalnych odchyleń od wdrożonej strategii działania
  • analiza przyczyn problemów dzięki dostarczeniu analiz na podstawie bieżących danych

Kokpit menadżerski

Korzystanie z aplikacji

Po aplikacji możesz poruszać się w bardzo prosty i szybki sposób. W każdej zakładce znajdziesz pasek menu. Dodatkowo, dla użytkowników stworzono instrukcję użytkowania, która w sposób przystępny wyjaśnia funkcjonalności i zasady użytkowania aplikacji.

Główne atuty

zaprojektowanie aplikacji, całościowe podejście, dopracowany interfejs użytkownika, dopracowanie detali.

Wykorzystana wiedza z kursów

Wstęp do analizy danych w programie MS Excel, Efektywna praca w programie MS Excel

Autor

Grzegorz Macowicz