Transport miejski w Warszawie

Aplikacja jest przeznaczona dla osób, które są zainteresowane transportem miejskim w Warszawie. Celem aplikacji było zgromadzenie w jednym miejscu wybranych informacji/statystyk, które są publikowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w sprawozdaniach miesięcznych i rocznych. Użytkownik aplikacji ma możliwość podglądu wybranych analiz z kilku lat, co bez aplikacji nie byłoby możliwe, ponieważ raporty ZTM publikowane są w formacie PDF bez możliwości ich edycji i wybierania interesujących nas kryteriów. Aplikacja składa się z panelu głównego, który umożliwia przechodzenie do interesujących nas analiz. Użytkownicy aplikacji mogą znaleźć informacje na temat liczby pasażerów metra w ujęciu ogólnym oraz w podziale na linie i konkretne stacje, a także liczby sprzedanych biletów w ujęciu kwotowym i ilościowym. Dodatkowo zostały zaprezentowane dane dotyczące rozmieszczenia automatów biletowych oraz poziomu wykorzystania parkingów P+R, które mogą być pomocne np. w dojeżdżania samochodem do wybranego parkingu a następnie przesiadania się w komunikację miejską.

Transport miejski w Warszawie

Główne atuty

cała analiza wykonana w formie jednego interaktywnego dashboardu, publikacja w Power BI Server.

Autorzy

Marta Cieślak i Bartłomiej Olszewski