Ocena wydajności pracowników telemarketingu

Głównym celem aplikacji „Ocena wydajności pracowników telemarketingu w Krajowym Projekcie Energetycznym” jest analiza wydajności poszczególnych agentów telemarketingu, jak również porównanie grup managerów, do których są przypisani kolejni pracownicy. Dostępne narzędzia umożliwiają wyświetlanie i podsumowanie szczegółowych informacji na podstawie wybranych przez użytkownika parametrów.
Oprócz wbudowanych narzędzi opartych na formułach dynamicznych, dzięki zastosowaniu VBA aplikacja także jest w stanie generować raporty dzienne i miesięczne. Każdy raport zawiera krótkie automatyczne wnioski z otrzymanych wyników. Dzięki zastosowanym wykresom, graficznej prezentacji danych oraz formatowaniu warunkowemu raporty są czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy.

Ocena wydajności pracowników telemarketingu

Główne atuty

całościowe podejście, spójność graficzna.

Autor

Oleksandra Kurashkevych