Analiza warunków mieszkaniowych

Celem aplikacji jest analiza warunków mieszkaniowych w krajach europejskich na podstawie wybranych wskaźników. W analizie wykorzystano między innymi wskaźniki dotyczące cen nieruchomości, kosztu wynajmu w zestawieniu z dochodami w poszczególnych krajach oraz współczynniki przeludnienia. Aplikacja pozwala na przegląd danych na przestrzeni lat. Użytkownik dowie się również czy mieszkańcy danego kraju wolą wynajmować nieruchomości czy posiadać je na własność oraz jakie są preferencje Europejczyków dotyczące rodzaju zabudowy.

Analiza warunków mieszkaniowych

Główne atuty

pełna analiza, interaktywne mapy, dopracowane dashboardy, ciekawy przykład użycia Tableau story.

Autorzy

Monika Janeczek i Marta Sroka