Analiza danych zakładu produkcyjnego

Analiza danych zakładu produkcyjnego

Dashboard „Analiza danych zakładu produkcyjnego – branża automotive” ma za zadanie przedstawić kadrze zarządzającej dla danego zakładu produkcyjnego najważniejsze wskaźniki KPI związane z wolumenem produkcyjnym, sprzedażowym oraz reklamacyjnym dla roku 2022 w podziale na poszczególne maszyny produkcyjne oraz w podziale na produkty.
Dane, które zostały wykorzystane w zaprezentowanym raporcie zostały całkowicie sfabrykowane na potrzeby tego projektu, jako że dane rzeczywiste nie mogły być udostępnione. Mają one jednak na celu odzwierciedlenie możliwych danych rzeczywistych z zakładu produkcyjnego produkującego podzespoły w branży automotive. Założeniem było utworzenie tabel zawierających dane produkcyjne, sprzedażowe oraz reklamacyjne dla pięciu maszyn produkujących sprzedawane produkty oraz pięciu produktów.
Raport można otworzyć w usłudze PowerBI Desktop. W przypadku chęci zrobienia zmian w zestawie danych, należy zmienić ścieżkę pliku Excel w kroku Źródło dla każdej tabeli (oprócz Calculations) w module Power Query. Raport został również zaimportowany do usługi PowerBI Service w celu prezentacji projektu na konferencji zaliczeniowej studia podyplomowe. Jako, że usługa jest przypisana do konta organizacji jednego z autorów aplikacji dostęp do tej formy odczytu raportu jest ograniczony.

Analiza danych zakładu produkcyjnego

Główne atuty

Cała analiza wykonana w formie jednego interaktywnego dashboardu, publikacja w Power BI Server.

Wykorzystana wiedza z kursów

Dashboardy i narzędzia Power Excel, Analityka biznesowa w Tableau

Autorzy

Dagmara Pokwiczał i Łukasz Nowakowski