Wskaźniki do analizy finansowej

Aplikacja Wskaźniki do analizy finansowej pobiera aktualne dane finansowe spółek notowanych na GPW, oblicza wskaźniki finansowe dotyczące płynności, cyklu obrotowego, rentowności i zadłużenia, wizualizuje je na dashboardzie i wyniki eksportuje do plików pdf, Word, PowerPoint oraz Outlook.

Wskaźniki do analizy finansowej

Korzystanie z aplikacji

Po otwarciu pliku i włączeniu makr, wystarczy wybrać spółkę do analizy i nacisnąć przycisk „Generuj raport”. Po chwili dane zostaną pobrane i wykresy zaktualizują się. Jeżeli zastanawiasz się jak zostały obliczone poszczególne wskaźniki, wystarczy nacisnąć na czarne kółko z literą „i” znajdujące się przy każdym wykresie, a  pojawi się komunikat ze szczegółową informacją.

Główne atuty

dopracowany design, czytelny i kompletny dashboard, prostota w obsłudze, import aktualnych danych z Internetu.

Wykorzystana wiedza z kursów

Dashboardy i narzędzia Power Excel, VBA dla ekspertów – sterowanie Windows i MS Office

Autorzy

Franciszek Zimnal