na tej stronie zamieszczane są ciekawe i kreatywne przykłady wszechstronnych zastosowań programu MS Excel (m.in. biznesowych, finansowych, użytkowych i rozrywkowych). Wybrane zostały najlepsze programy (tzw. aplikacje) stworzone przez uczestników naszych kursów, realizowanych w ramach LabMasters oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Każda praca ma w sobie to coś, co czyni ją niepowtarzalną i może stać się inspiracją do tworzenia własnych narzędzi programistycznych. Jeśli podoba Ci się aplikacja, koniecznie oznacz ją jako godną polecenia!

Toto demotywator

Symulator losowania dużego lotka. Aplikacja stanowi interesujący przykład użycia zaawansowanych narzędzi programistycznych do stworzenia aplikacji generującej liczby pseudolosowe. Narzędzie zostało stworzone w taki sposób, aby nie wyświetlał się plik Excela. Całość obsługiwana jest z poziomu okna dialogowego, którego wymiary i pozycja na ekranie dostosowywana jest do rozdzielczości karty graficznej. Autorowi udało się jakby przekroczyć granice Excela i stworzyć aplikację działającą jak aplikacje exe.

Toto demotywator

Korzystanie z aplikacji

Przed uruchomieniem, trzeba wypakować wszystkie pliki do jednego katalogu. Przy pierwszym uruchomieniu, trzeba włączyć makra. Spowoduje to ukrycie pliku Excel i po ok 2 sekundach pojawi się okno dialogowe, będące panelem nawigacyjnym aplikacji. Ponieważ program odtwarza pliki dźwiękowe, na początku korzystania możemy zostać poproszeni o skonfigurowanie programu Windows Madia Player.

Główne atuty

Brak otwierania pliku Excela, kod aplikacji niewidoczny z poziomu innych aplikacji Excela, użycie zaawansowanych narzędzi, m.in. moduły klas, funkcje Windows API, formularze UserForm.

Wykorzystana wiedza z kursów

VBA dla ekspertów – interfejs użytkownika i UserForms, VBA dla ekspertów – sterowanie Windows i MS Office

Autor

Krzysztof Stajkowski