(pwojcik@labmasters.pl) - koordynator kursów z programu SAS, wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie wykorzystania oprogramowania R oraz SAS do efektywnego przetwarzania danych oraz zaawansowanego modelowania statystycznego i ekonometrycznego. Kierownik i wykładowca studiów podyplomowych „Metody statystyczne w biznesie. Warsztaty z oprogramowaniem SAS”, posiadający także wieloletnie doświadczenie zawodowe analityka ilościowego. Autor licznych publikacji, w tym współautor podręcznika poświęconego programowi R („Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe”). Naukowo zajmuje się analizami regionalnej konwergencji oraz projektowaniem automatycznych strategii inwestycyjnych na danych wysokiej częstotliwości.

Wójcik Piotr

Piotr Wójcik

Doświadczenie dydaktyczne

 • Twórca projektu, kierownik programu studiów podyplomowych WNE UW „Metody statystyczne w biznesie. Warsztaty z oprogramowaniem SAS” (8 edycji od roku 2008), wykładowca na ww. studiach podyplomowych.
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – kursy stacjonarne SAS w ramach programu „Data Mining Certificate Program” oraz kursy R w ramach programu „Quantitative Finance”.
 • Uniwersytet Warszawski – kursy dotyczące analizy statystycznej w SAS dla Wydziału Fizyki oraz modelowania danych przestrzennych w R dla Wydziału Geografii.
 • Współpraca z Centrum Szkoleniowym SAS Institute Polska w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń statystycznych i ekonometrycznych („Akademia Analityka”) w latach 2005-2012, koordynator programu po stronie WNE UW, instruktor szkoleń.
 • Dedykowane szkolenia dla firm i instytucji publicznych z wykorzystania oprogramowania SAS do zaawansowanego przetwarzania danych, makroprogramowania i modelowania statystyczno-ekonometrycznego (m.in. Instytut Łączności, EY (dawniej Ernst&Young), PZU, NBP, Zakład Zdrowia Publicznego IPCZD, GE Money Bank, Finalyse Sp. z o.o.).
 • Dedykowane szkolenia dla firm i instytucji publicznych z wykorzystania oprogramowania R do zaawansowanego przetwarzania danych oraz modelowania statystyczno-ekonometrycznego (m.in. Totalizator Sportowy, centrala NFZ).
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – szkolenie dla pracowników naukowych i dydaktycznych z modelowania ekonometrycznego w pakiecie Eviews.
 • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francja – zajęcia gościnne.

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora UW za osiągnięcia publikacyjne.
 • Nagrody Dziekana WNE UW za osiągnięcia dydaktyczne.
 • Nagroda im. A. Semkowa I stopnia za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.