(psamborski@labmasters.pl) - absolwent Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Senior VBA Developer z doświadczeniem w księgowości funduszy inwestycyjnych. Certyfikowany ekspert w dziedzinie Excela. Wykładowca studiów podyplomowych „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA”. Interesuje się realizowaniem założeń programowania obiektowego w języku VBA. W wolnym czasie wykorzystuje Excela do automatyzacji produktów Smart Home i Arduino.

Patryk Samborski

Patryk Samborski

Doświadczenie dydaktyczno-zawodowe

 • Automatyzacja procesów księgowych (VBA, SQL, Power Query, Power Automate).
 • Budowanie dodatków w Excelu.
 • Tworzenie testów rekrutacyjnych z Excela.
 • Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych z VBA na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Szkolenia wewnętrzne.
 • Doradztwo indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań języka programowania VBA w MS Office.

Pozostałe informacje

 • (1 z 8 polskich) MVP w kategorii M365 Apps & Services za rok 2023.
 • Finalista Global Excel Awards w kategorii Most Obscure Use of Excel.
 • autor bloga o Excelu i VBA (https://thisworkbook.wordpress.com/).
 • Certyfikat Microsoft Office Specialist Excel 2016 Expert.
 • +15000 godzin zaoszczędzonych.
 • +99 potwierdzeń VBA na LinkedIn.
 • 90 potwierdzeń Excel na LinkedIn.
 • Uczestnik Excel esport tournament.
 • Uczestnik Financial Modeling World Cup.
 • Uczestnik Excel VBA Masterclass.
 • Uczestnik szkoleń VBA for Experts.
 • Uczestnik szkolenia SQL for Analysts.
 • Temat pracy magisterskiej „Tworzenie makr w języku programowania Visual Basic for Applications dla Excela 2010”.