(ewelter@labmasters.pl) - ukończyła z wyróżnieniem Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w ramach studiów doktoranckich realizowała badania dotyczące efektywnej edukacji ekonomicznej. Uczestniczyła w projektach naukowo-badawczych z obszaru ekonomii eksperymentalnej oraz ekonomii edukacji, a także mikroekonomii i ekonometrii. Prowadzi szkolenia i kursy w obszarach MS Excel w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo zajmuje się również pozyskiwaniem i analizą danych w międzynarodowej korporacji.

Walter Edyta

Edyta Welter

Doświadczenie dydaktyczne

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW – kursy stacjonarne dla studentów.
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy Internetowe prowadzone na platformie e-learningowej.
 • Uniwersytet Otwarty UW – kursy stacjonarne dla słuchaczy.
 • Szkolenia dla firm.
 • Doradztwo indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań programu MS Excel.
 • Indywidualne zajęcia przygotowujące do certyfikatów i egzaminów w obszarze nauk ścisłych oraz języków obcych.
 • Warsztaty o tematyce ekonomicznej dla młodzieży i sympatyków ekonomii.

Pozostałe informacje

 • Stypendium Rektora UW dla najlepszych doktorantów w latach 2015-2016, m.in. za osiągnięcia dydaktyczne, w tym prowadzenie zajęć z wykorzystania programu MS Excel oraz VBA w Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW.
 • Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW za obronę pracy magisterskiej pt. „Badanie zasobu informacji i preferencji względem edukacji wyższej wśród uczniów liceów ogólnokształcących – podejście eksperymentalne”.
 • Certyfikat ukończenia z wyróżnieniem cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, obejmujących ekspercką wiedzę z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych, wydany przez WNE UW.
 • Prowadzi zakończone osiągnięciami publikacyjnymi badania naukowe, związane z efektywnymi metodami nauczania, co pomaga prowadzić zajęcia w sposób łatwo przyswajalny i atrakcyjny dla uczestników.
 • Współautorka wielu raportów dotyczących ekonomii edukacji, ekonomii kultury, czy też wyceny dóbr nierynkowych.