(mheba@labmasters.pl) - doktorant w Katedrze Statystyki i Ekonometrii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zrealizował wiele projektów analitycznych korzystając z różnych programów i języków programowania, m.in. SAS, R, SQL, VBA i MS Excel. Ponadto, posiada doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym, w obszarze ryzyka kredytowego (pomiar ryzyka portfeli kredytowych, rozwój i optymalizacja polityki kredytowej, monitoring procesów kredytowych). Czerpie ogromną satysfakcję z przekazywania wiedzy i prowadzenia szkoleń.

Heba Mateusz

Mateusz Heba

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

  • Kursy otwarte na LabMasters z MS Excel
  • Szkolenia dla firm (m.in. Bouygues Immobilier, LG Electronics Polska, MM Packaging, Walt Disney Company, Xl Energy)
  • Kursy stacjonarne dla studentów – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  • Kursy internetowe prowadzone na platformie e-learningowej – Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Współprowadzenie warsztatu z programu MS Excel podczas Warszawskiego Festiwalu Nauki
  • Konsultacje indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań oraz optymalizacji istniejących rozwiązań z wykorzystaniem programu MS Excel i języka VBA

Pozostałe informacje

  • Autor wielu aplikacji w programie MS Excel z wykorzystaniem języka VBA, m.in. służących do rozliczania wynagrodzeń pracowników, tworzenia różnego rodzaju raportów, generowania faktur i zleceń transportowych, obsługi klientów kawiarni
  • Ukończył z wyróżnieniem cykl specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, które pozwoliły na zdobycie wiedzy eksperckiej z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych – certyfikat wydany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  • Zrealizował ścieżkę specjalistycznych zajęć „SAS Data Mining Certificate Program” i uzyskał certyfikat Analityka Danych SAS wydany przez SAS Institute Sp. z o.o.