VBA dla ekspertów – interfejs użytkownika i UserForms

887 zł*
*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 1091,01 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.
Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje (więcej), zajęcia w sali komputerowej lub w formie zdalnej (więcej) – do wyboru.
(za 30 godzin dydaktycznych)
*Szczegóły cenowe
kursy vba expert - LabMasters

V3

Godzin filmów
Zadań aplikacyjnych
Wierszy samouczka w Excelu
Linii zoptymalizowanego kodu w VBA
Rok dostępu do e-learningu

Poziom ekspercki

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia zdalne lub stacjonarne w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Ocena kursu: 5,00/5,00 – 100% ocen co najmniej 5 (w skali od 1 do 5)

Koordynator: Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: MS Excel 2016 PL/EN (lub nowszy)

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)

Opis kursu

Na kursie VBA dla ekspertów – interfejs użytkownika i UserForms, szczególny nacisk położony zostanie na budowę interfejsu użytkownika. Zakres kursu obejmuje m.in. tworzenie zaawansowanych formularzy UserForm z wykorzystaniem funkcji Windows API, edycję wstążki i menu podręcznego, udostępnianie aplikacji poprzez tworzenie własnych dodatków Excela. Liczne przykłady i wzorcowe aplikacje pozwolą uczestnikom na lepsze przyswojenie wiedzy i łatwe dostosowanie poznanych narzędzi do własnych potrzeb.
Kurs jest dedykowany osobom, które ukończyły program zajęć pt. „Wydajna praca w VBA w programie MS Excel”, bądź pracują na co dzień w VBA i znają go w stopniu zaawansowanym. Kurs realizowany jest na poziomie eksperckim i ma na celu przedstawienie narzędzi oraz metod tworzenia profesjonalnych aplikacji Excela.

Zapisy

Rejestracja na kurs jest aktywna

Forma zajęć: ten kurs jest obecnie dostępny w formie e-learningowej.
Cena: 590 zł*
Termin: brak sztywnych terminów (rok dostępu)
Stan zapisów: trwa rejestracja

Zgłoś zainteresowanie

W tym momencie nie jest planowane otwarcie kursu realizowanego na żywo. Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w takiej formie kursu, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji.

Tematyka kursu

Omówienie narzędzi służących do projektowania interfejsu użytkownika.

Wbudowane narzędzia Excela, klawisze skrótu i przyciski uruchamiające procedury VBA, formanty (formularza i ActiveX), okna dialogowe (standardowe i UserForm), menu podręczne, wstążka.

Formanty ActiveX.

Wstawianie, modyfikowanie właściwości, przypisywanie procedur, rodzaje (ComandButton, ComboBox, CheckBox, ListBox, TextBox, ScrollBar, SpinButton, OptionButton, Label, formanty niestandardowe), obsługa zdarzeń (m.in. Change, KeyDown/KeyUp, KeyPress, Click, DblClick, MouseDown/MouseUp, MouseMove, SpinDown/SpinUp, Scroll, DropButtonClick).

Wbudowane okna dialogowe.

Funkcje: MsgBox, InputBox, metody: GetOpenFilename, FileDialog, ShowDataForm, ExecuteMso.

Niestandardowe okna dialogowe (formularze UserForm).

Projektowanie krok po kroku, obsługa przy użyciu skrótów klawiaturowych, obsługa zdarzeń UserForm, dostosowanie okna wyboru formantów (Toolbox), tworzenie własnych szablonów formularzy UserForm.

Zaawansowane formularze UserForm.

Projektowanie, programowanie i ocena zaawansowanych formularzy UserForm, pozycjonowanie okien dialogowych, monitorowanie poprawności wpisywanych danych do formularzy (wyrażenia regularne – regular expression), używanie niestandardowych formantów (m.in. Microsoft Date and Time Picker Control, Windows Media Player Control, czy własne formanty), wydajne metody pobierania danych do formularzy UserForm oraz zapisywania wyborów użytkownika.

Przykłady zastosowań zaawansowanych formularzy UserForm w aplikacjach.

Aplikacja do wprowadzania, kontrolowania i raportowania danych sprzedażowych w restauracji; aplikacja do kontrolowania zapasów produktów w magazynie, UF kalendarz służący do łatwego wyboru daty, UF intro wyświetlany na cały ekran bez paska tytułowego, pasek postępu wykonywania aplikacji, wiele innych.

Interfejs API systemu Windows oraz moduły klas.

Przykłady zastosowań w formularzach UserForm.

Automodyfikacja kodu VBA.

Zintegrowane środowisko programisty (IDE), automatyzacja pracy na obiektach (OLE), obiekty środowiska IDE (VBE, CommandBar, Window, VBProjekt, Reference, VBComponent, Property, CodeModule, Designer, zastosowanie automodyfikacji kodu w formularzach UserForm).

Menu podręczne.

Konstrukcja, modyfikacja (obiekt CommandBar), odwołania do menu podręcznego, odwołania do formantów w menu podręcznym.

Wstążka.

Konstrukcja (kod XML), edycja (RibbonX), schemat modyfikacji wstążki, tworzenie różnych formantów na wstążce, przykłady zaawansowanej modyfikacji istniejących grup na wstążce.

Udostępnianie aplikacji (tworzenie własnych dodatków).

Pliki dodatków, korzyści ze stosowania dodatków, schemat tworzenia nowego dodatku, testowanie i ocena dodatków.

Przykłady profesjonalnych aplikacji.

Analiza i ocena różnych aplikacji Excela stworzonych przez użytkowników (narzędziowych, statystycznych, finansowych, biznesowych).

Czego się nauczysz

Po kursie VBA dla ekspertów – interfejs użytkownika i UserForms będziesz potrafić stosować zaawansowane metody programowania w VBA, tworzyć interfejs użytkownika oparty m.in. na formantach formularza, formantach ActiveX, wbudowanych oknach dialogowych oraz niestandardowych oknach dialogowych, w tym zaawansowanych formularzy UserForm wyposarzonych w obsługę zdarzeń, sprawdzanie poprawności danych (wyrażenia regularne), czy niestandardowe formanty. Ponadto, uzyskasz umiejętność tworzenia zaawansowanych dodatków do Excela (pliki xlam), modyfikacji wstążki (kod XML) i menu podręcznego, pracować z interfejsem API systemu Windows, modułami klas oraz automodyfikować kod VBA. Będziesz także wiedzieć jakimi cechami charakteryzują się profesjonalne aplikacje w Excelu, znać metody ich powstawania oraz posiadać umiejętność tworzenia (projektowania i programowania) profesjonalnych aplikacji biznesowych.

Opinie uczestników

„Bardzo dobre i ciekawe materiały oraz przykłady.”
„Bardzo przydatne zajęcia, można nabyć praktyczną wiedzę.”
„Kurs bardzo udany, z pewnością będę go polecała znajomym.”
„Kurs bardzo dobry i na pewno nauczyłem się z niego dużo nowych rzeczy.”
„Materiały świetne, jak zawsze w kursach VBA z LabMasters.”
„Wykładowca super! Sposób prowadzenia zajęć bardzo zrozumiały i uporządkowany.”
„Najlepsze zajęcia! Już samo przygotowanie każdych zajęć jest perfekcyjne, prace domowe uczą niesamowitych rzeczy, przez co kurs kończy się nabywając konkretne umiejętności. Bardzo się cieszę, ze wybrałam ten kurs i miałam szansę tyle się dowiedzieć.”
„Kurs stopniowo przeprowadza słuchacza przez podstawy do zaawansowanych aplikacji. Interesujące przykłady, zadania rozwiązywane na kursie to duża inspiracja przy tworzeniu własnych aplikacji. Materiały bardzo starannie dopracowane.”
„Generalnie bardzo dobra forma organizacji, prezentacji, wsparcia prowadzącego.”
„Bardzo dobrze prowadzony i niezwykle wartościowy kurs. Materiały dobrane bardzo starannie pozwoliły nauczyć się bardzo dużo. Kurs nie należy do najłatwiejszych, jednak dający bardzo wiele satysfakcji i poczucie zdobywania bardzo przydatnej wiedzy. Widać jak dużo pracy włożone zostało przez prowadzącego ułożenie materiałów. Prowadzący bardzo życzliwy i pomocny.”