to ścieżka poświęcona pracy na bazach danych z wykorzystaniem języka SQL. Przygodę z bazami danych najlepiej rozpocząć od programu MS Access, gdyż znajduje się on w pakiecie MS Office i jego działanie jest analogiczne do Excela. Kolejnym krokiem jest poznanie najczęściej używanego w przedsiębiorstwach środowiska pracy z bazami danych, jakim jest Oracle. Przyjdź i przekonaj się, dlaczego umiejętność pracy z bazami danych i językiem SQL jest taka przydatna oraz do czego używa się go w biznesie na stanowiskach analitycznych.

Kurs SQL - ścieżka Best SQL

Zaawansowana analiza danych w Oracle SQL – kurs w przygotowaniu

Uwaga: wszystkie kursy odbywają się w formie stacjonarnej oraz zdalnej (do wyboru). Forma stacjonarna przy minimum 5 uczestnikach. Forma zdalna za pośrednictwem platformy MS Teams (szczegóły).

Poziom średnio zaawansowany + zaawansowany

22,5 godzin dydaktycznych (3/4 standardowego kursu)

Zajęcia w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Ocena kursu: nowy kurs!

Koordynator: Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: Oracle

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)


597 zł*

*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT, który trzeba doliczyć do kwoty netto według stawki 23% – cena brutto 734,31 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.

Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje (więcej), zajęcia w sali komputerowej lub w formie zdalnej (więcej) – do wyboru. Ten kurs ma 22,5 godzin dydaktycznych + przerwy (18 godzin zegarowych).

Opis kursu

Znajomość języka SQL jest najczęściej pojawiającym się wymogiem i pewnym minimum ofertach pracy na stanowisko analityka danych. W przedsiębiorstwach prowadzących operacje na średnią i dużą skalę dane przechowywane są w złożonych bazach danych, zawierających szereg złożonych informacji na temat prowadzonej działalności i otaczającego rynku. Z tej perspektywy, kluczowe jest efektywne zarządzanie informacjami i zastosowanie odpowiednich standardów pracy z bazami danych. Podczas tego kursu dowiesz się jak, na przykładzie bazy danych Oracle, używać języka SQL w sposób wydajny i zaawansowany. Zrozumiesz też jak pisać kod, który będzie odporny na typowe błędy pojawiające się w raportach analitycznych w każdej organizacji.

Kurs ten jest bezpośrednią kontynuacją szkolenia Język SQL w bazach danych Oracle. Skierowany jest on też do osób znających podstawy języka SQL i baz danych Oracle, które chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności pracy i stać się ekspertem w tej dziedzinie. Najwięcej czasu poświęcone zostanie na praktykę. Na kursie zostaną przedstawione najlepsze praktyki biznesowe na przykładzie bazy Oracle. Zadania skonstruowane są w taki sposób, aby pokazać w jaki sposób udoskonalać zapytania wykorzystując wiedzę pozyskaną w trakcie zajęć. Takie doświadczenie pozwoli Ci zrozumieć co zrobić z kodem, który planujesz poprawić od dłuższego czasu, ale wciąż nie wiesz jak zacząć. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Ci przyswoić uniwersalną wiedzę, którą będziesz móc zastosować w dowolnym środowisku bazodanowym oraz w trakcie pracy z hurtownią danych.

Uwaga: ok 2-4 godziny kursu (w zależności od tempa przerabiania materiału w danej grupie) pokrywają się z materiałem realizowanym na kursie Język SQL w bazach danych Oracle w edycji do czerwca 2021 (głównie zagadnienia dotyczące funkcji analitycznych). 


Zapisy na kurs

Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w tym kursie, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji. Zgłoś Mnie

Szczegółowa tematyka kursu

Analiza danych

Przydatne funkcje wbudowane w Oracle. Funkcje analityczne: funkcje okna, raportujące.

Widoki, tabele tymczasowe

Cel i korzyści ze stosowania, składnia, praktyczne przykłady. Materializacja widoku.

Optymalizacja zapytań SQL

Istota indeksów oraz partycji w bazie danych. Analiza planu zapytania. Rola optymalizatora.

Raportowanie danych

Budowa raportu analitycznego. Typowe błędy i możliwości ich uniknięcia.

Codzienna praktyka analityka

Dobre i złe praktyki pisania kodu. Różnica pomiędzy bazą a hurtownią danych.

Wprowadzenie do hurtowni danych

Praktyczne uwagi do pracy z hurtowniami danych, które powinien znać analityk danych.


Czego się nauczysz

Kurs pozwoli Ci poznać wydajne metody pisania kodu SQL, które umożliwią efektywnie przetwarzać duże wolumeny informacji pochodzące z baz relacyjnych oraz hurtowni danych. Poznasz dobre praktyki pisania zapytań, na przykładzie bazy Oracle, co pozwoli na optymalizację procesów biznesowych opartych na przetwarzaniu danych.  Poprzez wykonanie dziesiątek zadań poznasz najczęściej stosowane metody radzenia sobie z typowymi problemami w pracy analityka danych.