to ścieżka poświęcona pracy na bazach danych z wykorzystaniem języka SQL. Przygodę z bazami danych najlepiej rozpocząć od programu MS Access, gdyż znajduje się on w pakiecie MS Office i jego działanie jest analogiczne do Excela. Kolejnym krokiem jest poznanie najczęściej używanego w przedsiębiorstwach środowiska pracy z bazami danych, jakim jest Oracle. Przyjdź i przekonaj się, dlaczego umiejętność pracy z bazami danych i językiem SQL jest taka przydatna.

Kurs SQL - ścieżka Best SQL

S2

Zadań aplikacyjnych
Stron prezentacji
Wierszy rozwiązań
Zadania dodatkowe
Rok dostępu do e-learningu

Język SQL w bazach danych Oracle

Poziom podstawowy + średnio zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Nowy kurs

Koordynator: Michał Duraj (mduraj@labmasters.pl)

Oprogramowanie: Oracle

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)


787 zł
(639,84 zł netto)

Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów w formie elektronicznej i papierowej, darmowe konsultacje (więcej).

Opis kursu

Znajomość baz danych i języka SQL jest wymagana w 80% ofert pracy na stanowisko analityka. Jeżeli chcesz poszerzyć swoje kompetencje zawodowe lub zwiększyć szanse na zatrudnienie na wymarzonym stanowisku w związku z tym, zapraszamy Cię na nasz kurs języka SQL Oracle. W czasie zajęć będziesz pracować na bazie Oracle, która jest najczęściej wykorzystywaną relacyjną bazą danych w przedsiębiorstwach. Podczas tego kursu poznasz rolę języka SQL w komunikacji z bazą danych, a także zapoznasz się z konstrukcjami i funkcjami niezbędnymi w codziennej pracy analityka.

Najwięcej czasu poświęcimy na rozwiązywanie zadań, ponieważ poprzez praktykę i ćwiczenia łatwiej jest zapamiętać nowy materiał. Zadania są ułożone w taki sposób, aby dane zagadnienie przećwiczyć kilkukrotnie w różnym kontekście. Takie doświadczenie pozwoli na łatwiejszy dobór odpowiedniego rozwiązania w pracy z rzeczywistymi problemami biznesowymi.

Po tym szkoleniu będziesz w stanie napisać nawet złożone zapytania oraz stosować odpowiednie konstrukcje i funkcje adekwatnie do sytuacji. Poznanie zasad działania bazy danych i konstrukcji języka SQL na przykładzie bazy Oracle, pozwoli Ci w przyszłości na pracę również z bazami innych producentów.


Rejestracja na kurs jest aktywna

Grupa 1

Termin: 21.09.2019-06.10.2019, soboty i niedziele w godz. 9.00-13.00
Daty zajęć: 21.09, 22.09, 28.09, 29.09, 5.10, 6.10
Stan zapisów: grupa uruchomiona (trwa rejestracja – zapisy na listę rezerwową)

Zapisz Mnie

Grupa 2

Termin: 16.11.2019-01.12.2019, soboty i niedziele w godz. 9.00-13.00
Daty zajęć: 16.11, 17.11, 23.11, 24.11, 30.11, 1.12
Stan zapisów: trwa rejestracja

Zapisz Mnie


Zapisy na kurs w innym terminie

W tym momencie rejestracja na kurs Oracle dla analityków w innym terminie jest nieaktywna. Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w tym kursie, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji. Zgłoś Mnie

Szczegółowa tematyka kursu

Relacyjne bazy danych i język SQL

Wprowadzenie do relacyjnych baz danych, język SQL, instrukcje DML i DDL, rodzaje obiektów w bazach danych oraz typy danych w bazach danych. Zapoznanie się z programem SQL Developer.

Tworzenie podstawowych zapytań

Słowa kluczowe, składnia poleceń, zastosowanie aliasów kolumn i tabel, operatory porównania i logiczne, grupowanie danych.

Modyfikacja tabel

Dodawanie, usuwanie, aktualizowanie rekordów w bazie danych.

Przydatne funkcje wbudowane

Funkcje znakowe, numeryczne, konwertujące, dat. Składowanie oraz przetwarzanie dat i czasu w bazie danych.

Łączenie danych z wielu tabel

Sposoby łączenia tabel, rodzaje złączeń, operatory zbiorowe. Podzapytania jednowierszowe, wielowierszowe, skorelowane.

Analiza danych

Funkcje analityczne: klasyfikujące, okien, raportujące, LAG, LEAD, FIRST, LAST. Wielowymiarowe grupowanie.

Optymalizacja zapytań SQL

Istota indeksów w bazie danych. Porównanie wydajności różnych konstrukcji.


Czego się nauczysz

Kurs Język SQL w bazach danych Oracle umożliwi Ci zrozumienie koncepcji relacyjnych baz danych oraz opanowanie języka SQL w stopniu pozwalającym na samodzielne wyciąganie danych z bazy. Nauczysz się w jaki sposób przetwarzać dane i jak łączyć informacje znajdujące się w wielu różnych tabelach. Poznasz najbardziej przydatne funkcje oraz konstrukcje wykorzystywane w bazie Oracle, dzięki czemu będziesz tworzyć złożone zapytania SQL z wykorzystaniem warunków logicznych, a także grupować dane przy wykorzystaniu funkcji agregujących. Budując przykładowe raporty pozwalające na biznesową interpretację informacji zawartych w bazie, płynnie wejdziesz w świat analityka danych nabywając umiejętności niezwykle cenione na obecnym rynku pracy.