składa się z 4 kursów o różnym stopniu zaawansowania, podczas których, oprócz nauki samego programu, uczestnicy mają możliwość poznania nowoczesnych metod analizy danych. Osobom, które nie miały wcześniej styczności z R i/lub statystyką sugerujemy następującą kolejność: „Analiza i wizualizacja danych w R”, „Podstawy statystyki matematycznej w R”, „Zaawansowana statystyka matematyczna w R”. Kurs "Raportowanie i wizualizacja danych z Shiny R" jest zaawansowanym kursem narzędziowym, na który można zapisać się bezpośrednio po kursie „Analiza i wizualizacja danych w R”.

kurs R LabMasters - Easie R

Raportowanie i wizualizacja danych z Shiny R

Poziom średnio zaawansowany + zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Nowość – kurs w przygotowaniu

Koordynator: Piotr Ćwiakowski ( pcwiakowski@labmasters.pl )

Oprogramowanie: R / R Studio

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)


687 zł (558,54 zł netto)

Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów w formie elektronicznej i papierowej, darmowe konsultacje (więcej).

Opis kursu

Kurs Raportowanie i wizualizacja danych z Shiny R jest naturalnym rozwinięciem kompetencji zdobytych podczas zajęć z Analizy i wizualizacji danych w R. Efektywna prezentacja wyników badań to ważny, żeby nie powiedzieć kluczowy, element sukcesu w karierze analityka danych. Biorąc pod uwagę ogół pracowników w dowolnej organizacji, często prawie nikt nie zna się na statystyce, ekonometrii i Machine Learning i prawie każdy lubi oglądać dobrze przygotowane, czytelne i przede wszystkim interaktywne prezentacje. Dzięki temu kursowi, nie opuszczając środowiska R przygotujemy interaktywne wizualizacje oraz aplikacje webowe. Wyniki naszych analiz przyciągną uwagę szerszej grupy odbiorców. Interaktywność i innowacyjność wizualizacji przyczyni się do lepszego i bardziej intuicyjnego zrozumienia rezultatów naszej pracy. Wykorzystanie aplikacji webowych Shiny zautomatyzuje raportowanie danych naukowych/biznesowych a także umożliwi stworzenie interfejsu graficznego do korzystania z modeli statystycznych eksportom dziedzinowym, wspomagając proces podejmowania decyzji przez menedżerów.

Na zajęciach uczymy Państwa, od podstaw do poziomu zaawansowanego, aktualnych technik budowy aplikacji w Shiny, z wykorzystaniem najnowszych pakietów rozbudowujących funkcjonalność i estetykę Shiny. Wykresy w przygotowywanych przez nas skryptach wykonywane są z wykorzystaniem pakietu ggplot2 i rozwiązań interaktywnych, znanych pod nazwą „htmlwidgets for R”. Integralną częścią kursu jest również warsztat o profesjonalnej organizacji procesu budowy aplikacji informatycznej. Od rozpoznania potrzeb, przez fazę projektowania aplikacji po programowanie i implementację w praktyce. Opowiemy również o tym jak można udostępniać aplikację w organizacji bez pośrednictwa Shinyapp – za pomocą własnego ShinyProxy.


Zapisy na kurs

W tym momencie rejestracja na kurs jest nieaktywna. Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w tym kursie, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji.

Zgłoś Mnie

Szczegółowa tematyka kursu

Wprowadzenie do pakietu Shiny.

Zasady działania (konstrukcja aplikacji shiny), lista input i output, zasady przesyłania obiektów, przegląd pakietów (shinydashboard, shinythemes, ShinyProxy, shiny.semantic, shiny.collections, miniUI, shiny.router, shiny.i18n, semantic.dashboard, shinyjs), elementy języka html.

Podstawowy interfejs graficzny w Shiny.

Tworzenie podstawowego widoku aplikacji (funkcje: titlePanel, sidebarPanel, mainPanel), wypełnianie paneli (tagi w Shiny). Przegląd i omówienie rodzajów widgetów, omówienie funkcji klasy output i renderujących.

Zaawansowany pakiet Shiny.

Optymalizacja pracy w pakiecie Shiny (zakresy działania aplikacji, programowanie reaktywne, funkcje: reactive(), isolate(), eventReactive(), reactiveValues, Observe()), zaawansowany layout aplikacji (funkcje: tabsetPanel() navlistPanel(), złożone struktury GUI aplikacji (funkcje: SidebarLayout(), Grid Layout(), NavbarPage, pozostałe Panele w Shiny (fixedPanel, absolutePanel, inputPanel oraz wellPanel, dynamiczne UI (conditionalPanel, renderUI, funkcje update*())

Interaktywne wykresy w R.

Ggiraph, htmlwidgets in R (pakiety: plotly, Diagrammer, leaflet, networkD3, highcharter, rbokeh, timevis, DT, d3heatmap, visNetwork,  i wiele innych)

Efektowne tabele w R.

Formattable, kableExtra, xtable, stargazer.

Budowanie aplikacji w praktyce.

Budowanie złożonej aplikacji w praktyce, przejście przez wszystkie etapy, projektowanie aplikacji, tworzenie szaty graficznej, pisanie kodu, deployment: shinyapps, serwer lokalny, serwer internetowy.


Czego się nauczysz

Na kursie Raportowanie i wizualizacja danych w Shiny R, nauczysz się budować w pakiecie Shiny interaktywne aplikacje webowe na poziomie zaawansowanym. Poznasz najnowsze dodatki i rozszerzenia do Shiny, a także wiele pakietów do interaktywnej wizualizacji danych tzw. htmlwidgets. Uczestnicząc w kursie otrzymasz zestaw gotowych kodów i działających szablonów aplikacji, które możesz wykorzystać w praktyce. Ponadto, nauczymy Cię budować złożone aplikacje w praktyce i udostępniać je współpracownikom i publice za pomocą ShinyProxy.