składa się z 5 kursów, od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Powstała w odpowiedzi na rosnący popyt wśród firm oraz instytucji publicznych na usługi i pracowników w dziedzinie tzw. Data Science – interdyscyplinarnej analizy danych. W zakresie tej dziedziny uczymy zarówno efektywnego przetwarzania i wizualizacji danych, podstaw statystyki matematycznej, modelowania ekonometrycznego jak i budowania i walidacji modeli uczenia maszynowego (z ang. Machine Learning). Na kursach odnajdą się zarówno osoby początkujące potrzebujące rozbudowanego wprowadzenia jak i doświadczeni analitycy, którzy potrzebują uporządkować i rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Text Mining i Web Scraping - MasteR - LabMasters

Warsztaty analityka Data Science w R

Uwaga: wszystkie kursy odbywają się w formie stacjonarnej oraz zdalnej (do wyboru). Forma stacjonarna przy minimum 5 uczestnikach. Forma zdalna za pośrednictwem platformy MS Teams (szczegóły).

Poziom średnio zaawansowany + zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Ocena kursu: 4,71/5,00 – 100% ocen co najmniej 4 (w skali od 1 do 5)

Koordynator: Piotr Ćwiakowski (pcwiakowski@labmasters.pl)

Oprogramowanie: R / R Studio

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)


787 zł*

*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT, który trzeba doliczyć do kwoty netto według stawki 23% – cena brutto 968,01 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne.

Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje (więcej), zajęcia w sali komputerowej lub w formie zdalnej (więcej) – do wyboru.

Opis kursu

Na kursie „Warsztaty analityka Data Science w R”, przekazujemy uczestnikom zestaw zaawansowanych kompetencji w dziedzinie przetwarzania danych – Data Science Toolbox. Około 70% pracy analityka polega na pozyskaniu danych, czyszczeniu, transformacji i przygotowaniu do dalszych analiz. Kolejne 10% spędza na modelowaniu, a ostatnie 20% na wizualizacji wyników i ich intuicyjnym raportowaniu. Celem kursu jest zatem usprawnienie i skrócenie czynności, które stanowią 90% czasu typowego projektu Data Science.

Kluczem do sukcesu jest automatyzacja pracy i wykorzystanie odpowiednich pakietów. Aby móc skrócić czas od otrzymania danych do otrzymania wyników, należy rozbudować kompetencje narzędziowe w różnych dziedzinach: umiejętność płynnej pracy w języku R, znajomość technik programowania funkcyjnego i obiektowego, umiejętność optymalizacji kodu (np. obliczenia równoległe) a także wiedzę o zaawansowanych metodach wizualizacji danych (pakiet Shiny). Na zajęciach prezentujemy gotowe skrypty (gotowe przepisy) do efektywnej i efektownej analizy danych. Dzięki temu Słuchacze po kursie pracują szybciej – a ich analizy zaskakują nie tylko precyzją i tempem opracowania, ale i atrakcyjną stroną wizualną.

Program kursu zakłada znajomość podstaw programu R. U uczestników mile widziane jest również pewne doświadczenie w pracy z danymi. Ciężar kursu położony jest na rozwiązywanie praktycznych problemów, które napotykamy w projektach analitycznych. Kurs nawiązuje do technik uczenia maszynowego, ale ich znajomość nie jest wymagana od Słuchaczy.


Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: 28.09.2021-14.10.2021, wtorki i czwartki w godz. 09.00-13.00.
Daty zajęć: 28.09, 30.09, 05.10, 07.10, 12.10, 14.10.
Stan zapisów: grupa uruchomiona (trwają zapisy) – rejestracja aktywna do 27.09.2021 do godz. 8.00 lub do wyczerpania miejsc.
Uwaga: kurs realizowany w formie stacjonarno-zdalnej. Wybór preferowanej formy w formularzu rejestracyjnym. Zapisz Mnie


Zapisy na kurs w innym terminie

Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w tym kursie, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji. Zgłoś Mnie

Szczegółowa tematyka kursu

Elementy programowania w R

Przegląd obiektów i systemów obiektowych w R, pisanie własnych funkcji, automatyzacja przetwarzania danych za pomocą funkcji w R, optymalizacja i profilowanie kodu R, optymalizacja kodu i przyśpieszanie obliczeń, pozostałe dobre praktyki w pisaniu kodów, modyfikacja ustawień R i RStudio, rodzina funkcji apply, obliczenia równoległe.

Zaawansowane przetwarzanie danych.

Efektywny import danych tekstowych, automatyzacja przetwarzania danych w pakietach dplyr, tydir, caret, mlr, recipe, tidymodels. Techniki imputacji danych (w tym wykorzystywanie modelu regresyjnego i uczenia maszynowego do imputacji braków danych). Wykorzystanie pakietu purrr do efektywnej pracy ze skomplikowanymi bazami danych, komunikacja z MS Excel i bazami danych SQL.

Eksploracja tekstów.

Przetwarzanie danych tekstowych (polskich i angielskich) w pakietach stringr, forcats, lubridate, glue, tidytext, tm: wykorzystanie wyrażeń regularnych, budowa i czyszczenie korpusu w podejściu bag-of-words, tokenizacja, stemming, lematyzacja, lista stop-words, N-gramy, konstrukcja Document Term Matrix (DTM) z różnymi wagami, analiza sentymentu (po polsku i po angielsku), analiza tematów (topic analysis).

Zaawansowana raportowanie i wizualizacja danych (ggplot2, htmlwidgets, Shiny).

Przegląd złożonych i zaawansowanych Ggiraph, htmlwidgets in R (m. in.pakiety: plotly, ggiraph i inne htmlwigdets for r) wykresów w ggplot2 (ggplot extensions), przegląd wykresów interaktywnych. Tworzenie podstawowego widoku aplikacji Shiny (funkcje: titlePanel, sidebarPanel, mainPanel), wypełnianie paneli (tagi w Shiny). Przegląd i omówienie rodzajów widgetów,  lista input i output, zasady przesyłania obiektów,  omówienie funkcji klasy output i funkcji renderujących, przykłady gotowych aplikacji.


Czego się nauczysz

Dzięki kursowi Warsztaty analityka Data Science w R poznasz program R w stopniu zaawansowanym. Będziesz potrafił projektować krótkim czasie przetwarzać wyjściowe, nieoczyszczone i nieustrukturyzowane dane do postaci gotowej do dalszych analiz (statystycznych, ekonometrycznych bądź Machine Learning). Poznasz techniki przyśpieszania pracy w programie R (m. in. optymalizacja kodu i przetwarzanie równoległe). Nauczymy Cię również programować w R, dzięki czemu będziesz mógł automatyzować powtarzalne czynności. Dodatkowo, poznasz funkcje i metody pracy na danych tekstowych i będziesz umiał wykorzystywać w praktyce siłę wyrażeń regularnych. Na kursie przekazujemy również zaawansowanych metodach wizualizacji raportowania danych, dzięki czemu Twoje prezentacje i raporty będą przyciągać także od strony wizualnej, nie tylko merytorycznej.

Opinie uczestników

„Bardzo dobrze przygotowane poruszone zagadnienia. Materiał z kursu jest must have w pracy, która wymaga bardzo dobrej znajomości R. POLECAM!”


„Bardzo dobrze prowadzony kurs. Polecam!”


„Bardzo dużo wiedzy przekazanej w przejrzysty i zrozumiały sposób!”


„Super materiały oraz sposob prowadzenia”


„Widać ogrom wiedzy i umiejętność jej przekazywania :)”


„Prowadzący jest bardzo profesjonalny, w bardzo ciekawy i jasny sposób tłumaczy zagadnienia poruszane na zajęciach.”


„+ ogrom materiałów i ćwiczeń ; prowadzący przykładający się do jak najlepszych odpowiedzi na pytania i wątpliwości”


„Bardzo wysoko oceniam kurs, prowadzenie, przygotowanie, tematykę zajęć”


„Kurs bardzo dobry, a zagadnienia są wykorzystywane w codziennej pracy na dużych zbiorach danych.”


„Wysoka jakość merytoryczna i dostosowanie do potrzeb biznesowych.”


„Po prostu super!!”


„Bardzo dobry, kompetentny prowadzący. Materiały bardzo przydatne.”


„Kurs prowadzony w odpowiednim tempie by objąć najważniejszy zakres materiału. Materiały są obszerne i pomocne w codziennej pracy.”


„Bardzo ciekawy i wymagający. W szczególności pożyteczne są ćwiczenia, wymagają wtedy uważnego śledzenia i natychmiast sprawdzenia tego co wydaje się zrozumiałe. ”