składa się z 5 kursów, od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Powstała w odpowiedzi na rosnący popyt wśród firm oraz instytucji publicznych na usługi i pracowników w dziedzinie tzw. Data Science – interdyscyplinarnej analizy danych. W zakresie tej dziedziny uczymy zarówno efektywnego przetwarzania i wizualizacji danych, podstaw statystyki matematycznej, modelowania ekonometrycznego jak i budowania i walidacji modeli uczenia maszynowego (z ang. Machine Learning). Na kursach odnajdą się zarówno osoby początkujące potrzebujące rozbudowanego wprowadzenia jak i doświadczeni analitycy, którzy potrzebują uporządkować i rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Text Mining i Web Scraping - MasteR - LabMasters

Zaawansowana statystyka i ekonometria w R

Uwaga: wszystkie kursy odbywają się w formie stacjonarnej oraz zdalnej (do wyboru). Forma stacjonarna przy minimum 5 uczestnikach. Forma zdalna za pośrednictwem platformy MS Teams (szczegóły).

Poziom zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Ocena kursu: kurs odświeżony

Koordynator: Piotr Ćwiakowski (pcwiakowski@labmasters.pl)

Oprogramowanie: R / R Studio

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)


887 zł*

*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 1091,01 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.

Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje (więcej), zajęcia w sali komputerowej lub w formie zdalnej (więcej) – do wyboru.

Opis kursu

Kurs Zaawansowana statystyka i ekonometria w R to zajęcia z analizy danych na poziomie zaawansowanym, dla osób które mają dobrze opanowane podstawy statystyki matematycznej i posiadają praktykę w pracy z danymi. Grupą docelową są członkowie zespołów analitycznych i badawczych w firmach prywatnych instytucjach publicznych oraz na uniwersytetach, a także osoby aspirujące do takich zadań posiadające wstępne doświadczenie m. in. w przetwarzaniu danych, których interesuje modelowanie zjawisk i wnioskowanie statystyczne. Wcześniejsza znajomość podstaw programu R jest wymagana.

Kurs jest kompendium wiedzy i umiejętności o najpopularniejszych metodach modelowania statystycznego i ekonometrycznego – modelu ANOVA, regresji liniowej i logistycznej po podstawy analizy szeregów czasowych. Modele prezentowane są w praktycznych zastosowaniach – uczestnicy mają możliwość zmierzenia się z konkretnym problemem badawczym, następnie szacują pod kierunkiem prowadzącego właściwy model – oceniają jego przydatność i poprawność stosując odpowiednie testy statystyczne i miary dopasowania modeli do danych.


Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: 08.03-23.03.2022, wtorki i środy w godz. 16.30-20.30.
Daty zajęć: 8.03, 9.03, 15.03, 16.03, 22.03, 23.03.
Stan zapisów: rejestracja aktywna do 07.03.2022 do godz. 8.00 lub do wyczerpania miejsc.
Uwaga: ta edycja kursu realizowana jest jedynie w formie zdalnej.Zapisz Mnie


Zapisy na kurs w innym terminie

Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w tym kursie, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji. Zgłoś Mnie

Szczegółowa tematyka kursu

Zaawansowana statystyka cz. 1

ANOVA: budowa modelu, testowanie założeń, obciążenie Lovella, porównania wielokrotne i poprawka Tukeya, ANOVA jednoczynnikowa, dwuczynnikowa, model z interakcjami, testowanie istotności efektów (I, II i III rodzaju), rozszerzenia modelu ANOVA: ANOVA z powtarzalnymi pomiarami, model ANCOVA, model MANOVA, model nieparametryczny Kruskalla-Wallisa.

Zaawansowana statystyka cz. 2

Badania ewaluacyjne w R. Metodologia RCT (Randomized Control Trials), testy A/B w przedsiębiorstwie, kontrolowanie błędu II rodzaju, badanie mocy testu statystycznego. Metodologia bootstrap w badaniach statystycznych.

Ekonometria cz. 1

Regresja liniowa – powtórzenie i rozszerzenie. Budowa i diagnostyka modelu regresji liniowej, analiza reszt (normalność, autokorelacja, heteroskedastyczność), analiza obserwacji odstających (odległość Cooka, wykres dźwigni), badanie stabilności oszacowań (test Chowa), wybór najlepszej formy funkcyjnej (przekształcenie Boxa-Coxa, test ilorazu wiarygodności, regresja krokowa, algorytm leaps and bounds).

Ekonometria cz. 2

Uogólniony model liniowy na przykładzie regresji logistycznej. Estymacja modelu, liczenie efektów krańcowych i ilorazów szans. Interpretacja wyników, diagnostyka modelu.. Analiza wyników dopasowania: czułość, specyficzność, precyzja i dokładność. Estymacja i wizualizacja krzywej ROCAUC.

Ekonometria cz. 3

Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych. Dekompozycja szeregów czasowych w formie addytywnej i multiplikatywnej. Stacjonarność szeregu czasowego – diagnostyka. Modele ADF, ARMA, ARIMA. Diagnostyka modeli (wykresy ACF, PACF, testy Boxa-Pierce’a, Ljunga-Boxa, test Jarque-Berra). Badanie sezonowości. Model SARIMA. Budowanie prognoz w modelach ARIMA i SARIMA.


Czego się nauczysz

Podczas kursu Zaawansowana statystyka i ekonometria w R poznasz techniki zaawansowanej analizy statystycznej i podstaw ekonometrii. Nauczymy Cię dobrać właściwą technikę statystyczną do postawionego problemu badawczego, a także przekażemy wiedzę o pakietach i funkcjach pakietu R potrzebnych do przeprowadzenia obliczeń. Po kursie będziesz potrafić wykonywać profesjonalną analizę danych, formułować i weryfikować hipotezy statystyczne oraz budować złożone modele ekonometryczne.

Opinie uczestników

„Świetny zakres tematyczny! Oby więcej takich kursów!”


„Kurs zdecydowanie godny polecenia – wysoka intensywność zajęć, przystępny sposób prowadzenia oraz bardzo duża ilość informacji. Bardzo dużym plusem są gotowe wykłady, które łatwo opatrywać własnymi komentarzami.”


„Miło być pozytywnie zaskoczonym”


„Pan Piotr jest super prowadzącym, zna się na tym o czym mówi i potrafi przekazać tę wiedzę w przystępny sposób, odpowiadając również na czasami bardzo osobliwe pytania kursantów.”


„Bardzo duża ilość informacji przedstawiona w interesujący i nieprzytłaczający sposób.”


„Bardzo solidnie przygotowany kurs, znakomicie poprowadzony.”


„Ciekawy format zajęć, temat trudny ale przedstawiony w interesujący sposób, profesjonalne podejście do prowadzenia zajęć przez Panią Ewę i Pana Piotra sprawiło, że czekam na kolejne kursy.”


„Bardzo dobry kurs. Wykładowcy bardzo dobrze przygotowani.”


„Świetni prowadzący, specjaliści w tym temacie.”