składa się z 5 kursów, od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Powstała w odpowiedzi na rosnący popyt wśród firm oraz instytucji publicznych na usługi i pracowników w dziedzinie tzw. Data Science – interdyscyplinarnej analizy danych. W zakresie tej dziedziny uczymy zarówno efektywnego przetwarzania i wizualizacji danych, podstaw statystyki matematycznej, modelowania ekonometrycznego jak i budowania i walidacji modeli uczenia maszynowego (z ang. Machine Learning). Na kursach odnajdą się zarówno osoby początkujące potrzebujące rozbudowanego wprowadzenia jak i doświadczeni analitycy, którzy potrzebują uporządkować i rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Text Mining i Web Scraping - MasteR - LabMasters

Podstawy statystyki matematycznej w R

Uwaga: wszystkie kursy odbywają się w formie stacjonarnej oraz zdalnej (do wyboru). Forma stacjonarna przy minimum 5 uczestnikach. Forma zdalna za pośrednictwem platformy MS Teams (szczegóły).

Poziom podstawowy + średnio zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Ocena kursu: 4,31/5,00 – 94% ocen co najmniej 4 (w skali od 1 do 5)

Koordynator: Piotr Ćwiakowski (pcwiakowski@labmasters.pl)

Oprogramowanie: R / R Studio

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)


887 zł*

*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 1091,01 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.

Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje (więcej), zajęcia w sali komputerowej lub w formie zdalnej (więcej) – do wyboru.

Opis kursu

Kurs Podstawy statystyki matematycznej w R powstał jako rezultat analizy i lektury podręczników ze statystyki matematycznej dostępnych na polskim rynku. Dlaczego tak trudno jest opowiedzieć o statystyce w sposób ciekawy i intuicyjny? Dlaczego niektóre fundamentalne kwestie są przemilczane w większości książek i trzeba się ich samemu domyślać? Jeśli interesuje Cię jak dobrze skonstruować i wykonać badanie statystyczne oraz chcesz poznać statystykę matematyczną od podstaw lub po prostu uporządkować i rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę – jest to kurs dla Ciebie.

Oprócz solidnego i szczegółowego wyjaśnienia sensu badań i modeli statystycznych, oferujemy szeroki przegląd podstawowych testów statystycznych – testu Z, T-Studenta, testów nieparametrycznych, analizy korelacji oraz badania zależności w tablicy wielodzielniczej (kontyngencji). Wcześniejsza znajomość programu R nie jest wymagana. Wprowadzenie do R jest na tym kursie skrócone  i dotyczy jedynie zagadnień niezbędnych do samodzielnej pracy w R. Oczywiście wszystkie kody i komendy wprowadzane na późniejszych lekcjach są starannie i wyczerpująco objaśnione w materiałach i w trakcie zajęć. Dzięki temu osoby ze słabszą wiedzą o programie R również sobie na tym kursie radzą. Tym samym na koniec kursu Słuchacz jednocześnie nabywa wiedzę o programie R i umie w nim wykonywać statystyczną analizę danych.


Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: 15.02-02.03.2022, wtorki i środy w godz. 16.30-20.30.
Daty zajęć: 15.02, 16.02, 22.02, 23.02, 1.03, 2.03.
Stan zapisów: rejestracja aktywna do 14.02.2022 do godz. 8.00 lub do wyczerpania miejsc.
Uwaga: ta edycja kursu realizowana jest jedynie w formie zdalnej.Zapisz Mnie


Zapisy na kurs w innym terminie

W tym momencie rejestracja na kurs Podstawy statystyki matematycznej w R jest nieaktywna. Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w tym kursie, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji. Zgłoś Mnie

Szczegółowa tematyka kursu

Statystyka opisowa.

Wprowadzenie do statystyki, typy danych w analizie statystycznej, rozkład empiryczny zmiennej, techniki opisywania rozkładu (miary tendencji centralnej, miary rozproszenia), wizualizacja rozkładu empirycznego: histogram, wykres pudełkowy, wykres słupkowy, wykres gęstości (empirycznej i teoretycznej), wykres skrzypcowy, wizualizacja tabeli wielodzielniczej.

Elementy rachunku prawdopodobieństwa.

Dystrybuanta i funkcja gęstości, Prawo Wielkich Liczb, Centralne Twierdzenie Graniczne, przegląd wybranych rozkładów zmiennej ciągłej i dyskretnej.

Budowa testu statystycznego.

Błąd standardowy (pojęcie i oszacowanie), konstruowanie hipotez statystycznych, omówienie błędów I i II rodzaju, określanie i znaczenie poziomu istotności, konstrukcja statystyki testowej, weryfikacja i interpretacja wyniku testu statystycznego, przedział ufności – budowa i interpretacja, badanie mocy testu, określanie wielkości próby do badania.

Przegląd testów parametrycznych.

Testy średniej w jednej próbie, test wariancji w jednej próbie, testy równości średnich w dwóch próbach, testy homogeniczności wariancji w dwóch próbach, testy odsetka, różnica między testem Z i T, omówienie założeń testów parametrycznych i konsekwencji ich nie spełnienia.

Badanie normalności rozkładu.

Znaczenie założenia o normalności rozkładu, testowanie hipotezy o normalności rozkładu (przegląd testów).

Przegląd testów nieparametrycznych.

Omówienie słabości testów nieparametrycznych, przegląd testów (omówienie sposobów liczenia): Test znaków, test Manna-Witneya, test Wicoxona.

Analiza korelacji.

Liczenie, testowanie, interpretacja, współczynnika korelacji (Pearsona, Spearmana, Tau Kendalla), różnica między korelacją i przyczynowością, wizualizacja macierzy korelacji (korelogram).

Analiza tablicy kontyngencji.

Test zgodności i niezależności chi-kwadrat, poprawka Yatesa, Test Fishera, statystyka V-Cramera, współczynnik Phi, wizualizacja tablicy kontyngencji (np. wykres mozaikowy, balloon plot).

Wstęp do regresji liniowej.

Teoria budowy modelu regresji liniowej, algorytm wyznaczania parametrów, regresja z jedną zmienną, regresja wielu zmiennych, oszacowanie i interpretacja wyników.


Czego się nauczysz

Dzięki temu kursowi Podstawy statystyki matematycznej w R, pozyskasz umiejętność biegłego posługiwania się pakietem R w zakresie statystycznej analizy danych. Poznasz procedurę wnioskowania statystycznego i będziesz potrafił intuicyjnie i świadomie interpretować jego wyniki. Nauczysz się dobierać odpowiedni test statystyczny do badanego problemu i typu analizowanych danych. Poznasz różnice, mocne oraz słabe strony testów parametrycznych oraz nieparametrycznych. Będziesz potrafić zastosować w praktyce współczynnik korelacji, analizę tabeli kontyngencji i model regresji liniowej (z jedną i wieloma zmiennymi).

Opinie uczestników

„Merytorycznie super kurs – wg mnie bardzo dobrze wypośrodkowana teoria, praktyka i tempo.”


„Jak wyżej oraz: forma zdalna sprawdziła się b. dobrze. Jest bardziej przejrzyście niż na zajęciach w sali. (…) Ogólnie oceniam zajęcia na dobry. Dziękuję za ten czas.”


„Bardzo profesjonalna firma. Atmosfera nauki jest bardzo przyjazna. Na pewno skorzystam jeszcze z oferty firmy, nawet w czasach koronawirusa ze szkoleń on-line, które niczym nie odbiegają od tych prowadzonych w budynku, a dają możliwość nauki z własnego domu”


„Pan Piotr prowadzi zajęcia w bardzo ciekawy i przystępny sposób. Jeśli trzeba potrafi poświęcić sporo czasu na jedną omawianą kwestię a zarazem potrafi omówić kilka tematów w krótkim czasie – potrafi dostosować tempo prowadzenia zajęć do słuchaczy. Na plus z pewnością wiedza i sposób jej przekazywania. Super był także kontakt z uczestnikami – każda kwestia czy pytanie od kursantów było w jasny i klarowny sposób przedstawione.”


„Kurs oceniam bardzo wysoko, mam zamiar uczestniczyć również w innych w miarę ich dostępności.”


„Bardzo dobre materiały, widać pewien zamysł w całym kursie.”


„Bardzo dobrze poprowadzony kurs, z obszernymi wyjaśnieniami. Chetnie zapisze sie na taki sam kurs, tylko zaawansowany, jako kontynuacje!”


„Kurs zorganizowany i przeprowadzony z pomysłem”


„Generalnie udane szkolenie – polecam.”


„Kurs ciekawy, dobrze prowadzony.”


„Zajęcia prowadzone b. przejrzyście, pytanie uważnie wysłuchane.”


„Bardzo dobry kontakt z grupą. Dużo cierpliwości.”


„Zajęcia prowadzone b. przejrzyście, pytanie uważnie wysłuchane.”


„Naprawdę rewelacyjny prowadzący, duża i głęboka wiedza i cierpliwość do wyjaśnień.”


„Ciężko mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Prowadzący widać że doświadczony w prowadzeniu tego typu zajęć. Ma chłop wiedzę :)”


„Kurs prowadzony na bardzo wysokim poziomie, dużo intuicji i tego, jak rozumieć uzyskiwane wyniki.”


„Większość zagadnień wytłumaczona lepiej niż na kursie statystyki na wydziale MIMUW :)”


„Świetny kurs, przemyślany i bardzo dobrze uporządkowany zakres materiału. Prowadzący z dużą wiedzą merytoryczną i kulturą osobistą. Świetny kontakt z grupą. Widać doświadczenie w prowadzeniu zajęć. Jedyne, do czego można się przyczepić, to zdecydowanie zbyt długie wprowadzenie na początku kursu.”


„Prowadzący potrafi wyjaśnić wszystkie wątpliwości, ma dobry kontakt ze słuchaczami.”


„Super!”


„Od lat muszę analizować wyniki i dane. Wydawało mi się, że ludzie, uznawane za ekspertów statystyki tłumaczą to w taki sposób, żeby ja napewno tego nie zrozumiałam…). Zawsze to było trudne. Z R stało to o stopień prostsze. Więc tak ścieżka R u Państwa bardzo mi się podoba (narazie to drugi kurs już ukończyłam). A sposób prowadzenia zajęć działa dla mnie tak, że naprawdę mogę stosować to wszystko do swoich data setów. Rewelacja :-)”


„Jestem zainteresowany kursem statystyki zaawansowanej – zarówno w formie stacjonarnej czy zdalnej. Całościowo kurs zrealizowany na bardzo wysokim poziomie, ciekawy dobór omawianych tematów i bardzo klarowny sposób przekazywania wiedzy – część kursu odbyła się w trybie zdalnym i zdecydowanie taki tryb mogę zarekomendować wszystkim zainteresowanym. Forma zajęć w moim odczuciu była bardzo korzystna i w niczym nie odbiegała od zajęć stacjonarnych. (…) 10/10 i do zobaczenia podczas kolejnych kursów”