Podstawy statystyki matematycznej w R

987 zł*
*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 1214,01 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.
Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje (więcej), zajęcia w sali komputerowej lub w formie zdalnej (więcej) – do wyboru.
(za 30 godzin dydaktycznych)
*Szczegóły cenowe
Text Mining i Web Scraping - Machine Learning

Poziom podstawowy + średnio zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia zdalne lub stacjonarne w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Ocena kursu: 4,61/5,00 – 100% ocen co najmniej 4 (w skali od 1 do 5)

Koordynator: Piotr Ćwiakowski (pcwiakowski@labmasters.pl)

Oprogramowanie: R / R Studio

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)

Opis kursu

Kurs Podstawy statystyki matematycznej w R powstał jako rezultat analizy i lektury podręczników ze statystyki matematycznej dostępnych na polskim rynku. Dlaczego tak trudno jest opowiedzieć o statystyce w sposób ciekawy, prosty i intuicyjny? Dlaczego niektóre fundamentalne kwestie są przemilczane w większości książek i trzeba się ich samemu domyślać? Jeśli interesuje Cię jak dobrze skonstruować i wykonać badanie statystyczne oraz chcesz poznać statystykę matematyczną od podstaw lub po prostu uporządkować i rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę – jest to kurs dla Ciebie.

Oprócz solidnego i szczegółowego wyjaśnienia sensu badań i modeli statystycznych, oferujemy szeroki przegląd podstawowych testów statystycznych – testu Z, T-Studenta, testów nieparametrycznych, analizy korelacji oraz badania zależności w tablicy wielodzielniczej (kontyngencji). Wcześniejsza znajomość programu R nie jest wymagana. Wprowadzenie do R jest na tym kursie skrócone  i dotyczy jedynie zagadnień niezbędnych do samodzielnej pracy w R. Oczywiście wszystkie kody i komendy wprowadzane na późniejszych lekcjach są starannie i wyczerpująco objaśnione w materiałach i w trakcie zajęć. Dzięki temu osoby ze słabszą wiedzą o programie R również sobie na tym kursie radzą. Tym samym na koniec kursu Słuchacz jednocześnie nabywa wiedzę o programie R i umie w nim wykonywać statystyczną analizę danych.

Zapisy

Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: 24.09-10.10.2024, wtorki i czwartki w godz. 16:30-20:30.
Daty zajęć: 24.09, 26.09, 1.10, 3.10, 8.10, 10.10.
Stan zapisów: rejestracja aktywna do 20.09.2024 do godz. 7:00 lub do wyczerpania miejsc.
Uwaga: ta edycja kursu realizowana jest jedynie w formie zdalnej.

Zgłoś zainteresowanie

Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w kursie realizowanym na żywo w innym terminie, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji.

Tematyka kursu

Statystyka opisowa.

Wprowadzenie do statystyki, typy danych w analizie statystycznej, rozkład empiryczny zmiennej, techniki opisywania rozkładu (miary tendencji centralnej, miary rozproszenia), wizualizacja rozkładu empirycznego: histogram, wykres pudełkowy, wykres słupkowy, wykres gęstości (empirycznej i teoretycznej), wykres skrzypcowy, wykres kwantylowy (quantile-quantile plot).

Elementy rachunku prawdopodobieństwa.

Dystrybuanta i funkcja gęstości, Prawo Wielkich Liczb, Centralne Twierdzenie Graniczne, przegląd wybranych rozkładów zmiennej ciągłej i dyskretnej.

Budowa testu statystycznego.

Błąd standardowy (pojęcie i oszacowanie), konstruowanie hipotez statystycznych, omówienie błędów I i II rodzaju, określanie i znaczenie poziomu istotności, konstrukcja statystyki testowej, weryfikacja i interpretacja wyniku testu statystycznego, przedział ufności – budowa i interpretacja, badanie mocy testu, określanie wielkości próby do badania.

Przegląd testów parametrycznych.

Test T Studenta w jednej i dwóch próbach, testy homogeniczności wariancji w dwóch próbach, testy odsetka, różnica między testem Z i T, omówienie założeń testów parametrycznych i konsekwencji ich nie spełnienia.

Badanie normalności rozkładu.

Znaczenie założenia o normalności rozkładu, testowanie hipotezy o normalności rozkładu (przegląd testów, m. in. test Kołmogorowa-Smirnowa, Shapiro-Wilka, Juarqe-Bera).

Przegląd testów nieparametrycznych.

Omówienie słabości testów nieparametrycznych, przegląd testów (omówienie sposobów liczenia): Test znaków, test Manna-Witneya, test Wilcoxona.

Analiza korelacji.

Liczenie, testowanie, interpretacja, współczynnika korelacji (Pearsona, Spearmana, Tau Kendalla), różnica między korelacją i przyczynowością, wizualizacja macierzy korelacji (korelogram).

Analiza tablicy kontyngencji.

Test zgodności i niezależności chi-kwadrat, poprawka Yatesa, Test Fishera, statystyka V-Cramera, współczynnik Phi, wizualizacja tablicy kontyngencji (np. wykres mozaikowy, balloon plot).

Wstęp do regresji liniowej.

Teoria budowy modelu regresji liniowej, algorytm wyznaczania parametrów, regresja z jedną zmienną, regresja wielu zmiennych, oszacowanie i interpretacja wyników.

Czego się nauczysz

Dzięki temu kursowi Podstawy statystyki matematycznej w R, pozyskasz umiejętność biegłego posługiwania się pakietem R w zakresie statystycznej analizy danych. Poznasz procedurę wnioskowania statystycznego i będziesz potrafił intuicyjnie i świadomie interpretować jego wyniki. Nauczysz się dobierać odpowiedni test statystyczny do badanego problemu i typu analizowanych danych. Poznasz różnice, mocne oraz słabe strony testów parametrycznych oraz nieparametrycznych. Będziesz potrafić zastosować w praktyce współczynnik korelacji, analizę tabeli kontyngencji i model regresji liniowej (z jedną i wieloma zmiennymi).

Opinie uczestników

„Merytorycznie super kurs – wg mnie bardzo dobrze wypośrodkowana teoria, praktyka i tempo.”
„Kurs oceniam bardzo wysoko, mam zamiar uczestniczyć również w innych w miarę ich dostępności.”
„Jak wyżej oraz: forma zdalna sprawdziła się b. dobrze. Jest bardziej przejrzyście niż na zajęciach w sali. (…) Ogólnie oceniam zajęcia na dobry. Dziękuję za ten czas.”
„Bardzo dobrze poprowadzony kurs, z obszernymi wyjaśnieniami. Chetnie zapisze sie na taki sam kurs, tylko zaawansowany, jako kontynuacje!”
„Od lat muszę analizować wyniki i dane. Wydawało mi się, że ludzie, uznawane za ekspertów statystyki tłumaczą to w taki sposób, żeby ja napewno tego nie zrozumiałam…). Zawsze to było trudne. Z R stało to o stopień prostsze. Więc tak ścieżka R u Państwa bardzo mi się podoba (narazie to drugi kurs już ukończyłam). A sposób prowadzenia zajęć działa dla mnie tak, że naprawdę mogę stosować to wszystko do swoich data setów. Rewelacja :-)”
„Pan Piotr prowadzi zajęcia w bardzo ciekawy i przystępny sposób. Jeśli trzeba potrafi poświęcić sporo czasu na jedną omawianą kwestię a zarazem potrafi omówić kilka tematów w krótkim czasie – potrafi dostosować tempo prowadzenia zajęć do słuchaczy. Na plus z pewnością wiedza i sposób jej przekazywania. Super był także kontakt z uczestnikami – każda kwestia czy pytanie od kursantów było w jasny i klarowny sposób przedstawione.”
„Bardzo dobre materiały, widać pewien zamysł w całym kursie.”
„Kurs zorganizowany i przeprowadzony z pomysłem”
„Generalnie udane szkolenie – polecam.”
„Kurs ciekawy, dobrze prowadzony.”
„Większość zagadnień wytłumaczona lepiej niż na kursie statystyki na wydziale MIMUW :)”
„Bardzo dobry kontakt z grupą. Dużo cierpliwości.”
„Naprawdę rewelacyjny prowadzący, duża i głęboka wiedza i cierpliwość do wyjaśnień.”
„Ciężko mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Prowadzący widać że doświadczony w prowadzeniu tego typu zajęć. Ma chłop wiedzę :)”
„Kurs prowadzony na bardzo wysokim poziomie, dużo intuicji i tego, jak rozumieć uzyskiwane wyniki.”
„Prowadzący potrafi wyjaśnić wszystkie wątpliwości, ma dobry kontakt ze słuchaczami.”
„Zajęcia prowadzone b. przejrzyście, pytanie uważnie wysłuchane.”
„Super!”
„Świetny kurs, przemyślany i bardzo dobrze uporządkowany zakres materiału. Prowadzący z dużą wiedzą merytoryczną i kulturą osobistą. Świetny kontakt z grupą. Widać doświadczenie w prowadzeniu zajęć. Jedyne, do czego można się przyczepić, to zdecydowanie zbyt długie wprowadzenie na początku kursu.”
„Bardzo profesjonalna firma. Atmosfera nauki jest bardzo przyjazna. Na pewno skorzystam jeszcze z oferty firmy, nawet w czasach koronawirusa ze szkoleń on-line, które niczym nie odbiegają od tych prowadzonych w budynku, a dają możliwość nauki z własnego domu”
„Jestem zainteresowany kursem statystyki zaawansowanej – zarówno w formie stacjonarnej czy zdalnej. Całościowo kurs zrealizowany na bardzo wysokim poziomie, ciekawy dobór omawianych tematów i bardzo klarowny sposób przekazywania wiedzy – część kursu odbyła się w trybie zdalnym i zdecydowanie taki tryb mogę zarekomendować wszystkim zainteresowanym. Forma zajęć w moim odczuciu była bardzo korzystna i w niczym nie odbiegała od zajęć stacjonarnych. (…) 10/10 i do zobaczenia podczas kolejnych kursów”