składa się z trzech kursów poświęconych językowi programowania Python. Kursy zostały przygotowane z myślą o pracy analityka danych, tzw. Data Scientist. Kurs Analiza danych i programowanie w Python jest przeznaczony dla osób, które rozpoczynają przygodę z Pythonem. Kurs Zaawansowane programowanie i automatyzacja pracy w Pythonie to propozycja dla osób, które znają podstawy Pythona. Czują się swobodnie w pracy z Pandasem i Matplotlibem, ale chciałyby pogłębić swoją wiedzę z Pythona i poszerzyć kompetencje.

Kurs Python - Python

Warsztaty Machine Learning w Pythonie

Uwaga: kursy czerwcowe odbywają się w formie stacjonarno-zdalnej. Ze względu na wymogi sanitarne (szczegóły), liczba miejsc w salach komputerowych jest ściśle ograniczona. Istnieje także możliwość realizacji kursów w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams (szczegóły).

Poziom: średnio zaawansowany + zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Ocena kursu: 4,72/5,00 – 94% ocen co najmniej 4 (w skali od 1 do 5)

Koordynator: Piotr Ćwiakowski (pcwiakowski@labmasters.pl)

Oprogramowanie: Python / Jupyter Notebook

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)


887 zł*

*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 1091,01 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.

Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje (więcej), zajęcia w sali komputerowej lub w formie zdalnej (więcej) – do wyboru.

Opis kursu

Kurs „Warsztaty Machine Learning w Pythonie”, jest prowadzony na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym. Wymagana jest podstawowa znajomość statystyki i podstawowa znajomość języka Python (na przykład zdobyta na kursie: https://labmasters.pl/kursy-otwarte/python/p-1/). Celem jest przekazanie umiejętności budowania modeli predykcyjnych w obszarze Data Science z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego (z ang. Machine Learning). Na zajęciach uczymy w sposób intuicyjny teoretycznych podstaw modelu, silnych i słaby stron każdej metody i na praktycznych przykładach przekazujemy umiejętność wykorzystania modeli w praktyce. Ponadto, uczestnicy dowiadują się jak interpretować i oceniać modele oraz poprawnie wykonywać walidować krzyżową. Prowadzący przekazują praktyczną wiedzę opartą o doświadczenie biznesowe zdobyte w projektach consultingowych. Uczestnik kursu otrzymuje obszerne materiały, zawierające kody i procedury do natychmiastowego wykorzystania w postaci gotowych receptur we własnych analizach.

W trakcie warsztatów zajęcia podzielone są na część wykładową (ok. 40% zajęć), ćwiczeniową (ok. 40%, prezentacja i interpretacja kodów w Pythonie) i pracę własną uczestników (20%) – polegającą na rozwiązywaniu biznesowych case study przygotowanych przez Prowadzącego. Podczas części ćwiczeniowej nacisk położony jest na poznanie efektywnych metod przetwarzania danych oraz programowania w środowisku Python. Po warsztatach uczestnik posiada wiedzę i umiejętności wystarczające do samodzielnej pracy i rozwoju w środowisku Python na poziomie zaawansowanym.


Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: 19.04-27.04.2022, wtorki i środy w godz. 9.00-15.00.
Daty zajęć: 19.04, 20.04, 26.04, 27.04.
Stan zapisów: rejestracja aktywna do 18.04.2022 do godz. 8.00 lub do wyczerpania miejsc.
Uwaga: kurs realizowany w formie stacjonarno-zdalnej. Wybór preferowanej formy w formularzu rejestracyjnym.Zapisz Mnie


Zapisy na kurs w innym terminie

Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w tym kursie, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji. Zgłoś Mnie

Szczegółowa tematyka kursu

Metodologia budowy modelu ML cz. 1.

Walidacja krzyżowa i rola w wyborze i ocenie jakości modelu, wykrywanie i przeciwdziałanie przetrenowaniu modelu, podstawowe pojęcia uczenia maszynowego, techniki tuningu hiperparametrów, ograniczenie ryzyka przetrenowania modelu przez regularyzację.

Metodologia budowy modelu ML cz. 2.

Omówienie różnych miar jakości prognoz dla zmiennej ciągłej i dyskretnej i ich interpretacja biznesowa, przykłady feature engineering i feature selection, przegląd technik wyjaśniania złożonych modeli Machine Learning.

Uczenie nadzorowane.

Regresja liniowa i logistyczna, KNN, NaiveBayes, drzewa regresyjne I klasyfikacyjne, SVM, ensembling modeli: stacking, bagging, lasy losowe (random forest) i boostowane drzewa decyzyjne (implementacja XGB). Dobre praktyki tuningu hiperparametrów. Mocne i słabe strony poszczególnych algorytmów. Kryteria doboru algorytmu do problemu badawczego.

Uczenie nienadzorowane.

Redukcja wymiarów za pomocą (PCA, t-SNE), segmentacja zbioru danych (m. in. k-means, DBSCAN).


Czego się nauczysz

Na kursie Warsztaty Machine Learning w Pythonie, nauczysz się analizować i modelować dane na poziomie zaawansowanym. Między innym będziesz potrafił dobierać właściwe techniki i algorytmy do problemu badawczego, wybierać najlepsze modele predykcyjne za pomocą walidacji krzyżowej, dokonywać tuningu hiperparametrów, ograniczać ryzyko przetrenowania modelu przez regularyzację i ensembling modeli. Poznasz najskuteczniejsze algorytmy uczenia maszynowego do modelowania i prognozowania zmiennych ciągłych i dyskretnych. Będziesz potrafił zastosować metody Machine Learning.

Opinie uczestników

„Sposób prowadzenia bardzo przystępny, nastawiony na zastosowanie i dalszą samodzielną pracę.


„Super prowadzący.


„To mój pierwszy kurs z tego zakresu i jak dla mnie to rewelacja a w szczególności połączenie informacji z zakresu statystyki i ekonometrii z pythonem.


„Z przyjemnością wrócę na inne kursy.


„Bardzo duży zakres wiedzy teoretycznej: zarówno w kwestii materiałów jak i kodów. Wiedza teoretyczna przekazywana w sposób jasny i zrozumiały.


„Polecam


„Bardzo fajne, w dobrych warunkach (ogromny plus za sale – wreszcie nie jest duszno, może trzeba lepiej dopasować oświetlenie oraz wielkość tekstu wyświetlanego?), świetnie tłumaczone, dużo wiedzy w pigułce.


„Kurs był dla mnie bardzo wartościowy, na pewno przerobi e wszystkie materiały i zastosuje w praktyce.