Wstęp do analizy danych w programie MS Excel

847 zł*
*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 1041,81 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.
Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje (więcej), zajęcia w sali komputerowej lub w formie zdalnej (więcej) – do wyboru.
(za 30 godzin dydaktycznych)
*Szczegóły cenowe
Kurs MS Excel - EXELlent

E1

Godziny filmów
Zadań aplikacyjnych
Wierszy samouczka w Excelu
Bloków tematycznych
Rok dostępu do e-learningu

Poziom podstawowy + średnio zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia zdalne lub stacjonarne w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Ocena kursu: 5,00/5,00 – 100% ocen co najmniej 4 (w skali od 1 do 5)

Koordynator: Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: MS Excel 2016 PL/EN (lub nowszy)

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)

Opis kursu

Kurs Wstęp do analizy danych w programie MS Excel rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do programu MS Excel, jednak szybko przechodzi na poziom średnio zaawansowany. Porusza wszystkie najważniejsze zagadnienia, narzędzia i funkcje wykorzystywane w codziennej pracy w Excelu, od wprowadzania i edycji danych, przez formatowanie komórek i arkuszy, przygotowanie danych do analizy za pomocą narzędzi i funkcji, pracę na danych z użyciem formuł oraz funkcji daty i godziny, tekstowych, logicznych i wyszukiwania, przeglądania danych z użyciem sortowania, filtrowania i tabel danych, a kończy się na analizie danych za pomocą tabel przestawnych i tworzeniu wizualizacji za pomocą wykresów.  Nie zabraknie także wszystkich najprzydatniejszych skrótów klawiaturowych. Liczne przykłady, filmy i przykłady pozwolą Ci wykorzystywać nabyte umiejętności bezpośrednio w pracy zawodowej i to już po pierwszych godzinach kursu!

Kurs Wstęp do analizy danych w programie MS Excel jest dedykowany zarówno osobom, które chcą zacząć pracować w Excelu, jak i tym, którzy znają podstawy Excela i przede wszystkim, chcą usystematyzować swoją wiedzę oraz nauczyć się wydajnej pracy w arkuszu kalkulacyjnym, w związku z tym nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących umiejętności informatycznych ani ekonomicznych. Jeśli zastanawiasz się, czy poziom tego kursu będzie dla Ciebie odpowiedni, rozwiąż test poziomujący.

Zapisy

Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: 5.10-13.10.2024, soboty i niedziele w godz. 9:00-15:00.
Daty zajęć: 5.10, 6.10, 12.10, 13.10.
Stan zapisów: rejestracja aktywna do 3.10.2024 do godz. 7.00 lub do wyczerpania miejsc.
Uwaga: kurs realizowany w formie stacjonarno-zdalnej. Wybór preferowanej formy w formularzu rejestracyjnym.

Rejestracja na kurs jest aktywna

Termin: 21.11-28.11.2024, środy i czwartki w godz. 9:00-17:00.
Daty zajęć: 21.11, 27.11, 28.11.
Stan zapisów: rejestracja aktywna do 19.11.2024 do godz. 7.00 lub do wyczerpania miejsc.
Uwaga: ta edycja kursu realizowana jest jedynie w formie zdalnej.

Rejestracja na kurs e-learning

Forma zajęć: e-learning
Cena: 550 zł*
Termin: brak sztywnych terminów (rok dostępu)
Stan zapisów: trwa rejestracja

Zgłoś zainteresowanie

Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w kursie realizowanym na żywo w innym terminie, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji.

Tematyka kursu

Wprowadzanie i edycja danych.

Budowa arkusza kalkulacyjnego, zaznaczanie komórek, wprowadzanie danych, wstawianie nowych komórek, usuwanie danych i komórek, kopiowanie, wycinanie i wklejanie danych, tworzenie ciągów, listy niestandardowe, wypełnianie błyskawiczne, skróty klawiaturowe.

Formatowanie komórek.

Standardowe formatowanie komórek (ogólne, liczbowe, procentowe, walutowe, księgowe, data i czas, specjalne) i niestandardowe formatowanie komórek (użycie symboli: @, spacja, zero, gwiazdka, znak zapytania, hasz, podkreślenie oraz złożone formatowania).

Znajdowanie, zamienianie i oczyszczanie danych.

Narzędzie znajdź i narzędzie zamień (znajdź następny, znajdź wszystko, zamień wszystko, opcje dodatkowe, znaki specjalne).

Projektowanie arkuszy.

Projektowanie i formatowanie tabel, projektowanie arkuszy przyjaznych dla użytkownika z wykorzystaniem elementów graficznych (m.in. kształtów, WordArtów, Pól tekstowych), tworzenie schematów organizacyjnych przy użyciu grafiki SmartArt.

Formuły w Excelu.

Składnia formuł, wstawianie formuł, przeciąganie formuł, kopiowanie formuł, wyrażenia arytmetyczne, praca z nawiasami, odwołania względne i bezwzględne, błędy formuł.

Funkcje podstawowe.

Używanie funkcji (wstawianie funkcji i wydajne z nich korzystanie), funkcje statystyczne, tekstowe, daty i godziny, dobre praktyki pracy na funkcjach.

Funkcje zaawansowane.

Funkcje złożone, formuły zagnieżdżone, funkcje logiczne (testy logiczne, funkcje JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE), funkcje wyszukiwania (X.WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ), przykłady biznesowe.

Praca na danych.

Sortowanie danych (podstawowe, niestandardowe, wielopoziomowe, , na podstawie wartości komórek, kolorów, list niestandardowych), sumy częściowe, filtrowanie danych (liczbowych, dat, tekstowych, proste i złożone, wiele kryteriów, narzędzie filtrowanie zaawansowane), tabele danych (projekt, właściwości , obliczenia, odwoływanie się do danych).

Tabele przestawne.

Analiza danych za pomocą tabel przestawnych. Konstrukcja tabel przestawnych, zmiana stylu tabeli przestawnej, aktualizacja tabeli przestawnej, statystyki i opcje obliczeń, grupowanie i filtrowanie zmiennych, zaawansowane opcje tabel przestawnych, tworzenie raportów i zestawień.

Wykresy.

Wizualizacja danych za pomocą wykresów. Właściwości i formatowanie wykresów, style wykresów, typy wykresów: automatyczne, polecane, liniowe, kolumnowe, słupkowe, kołowe, kombi, mapa drzewa, punktowe, bąbelkowe. Zaawansowane formatowanie wykresów: definiowanie serii danych na wykresach, modyfikowanie zaawansowanych elementów wykresów, wykresy interaktywne.

Skróty klawiaturowe.

Wydajne stosowanie skrótów klawiaturowych w codziennej pracy na różnego rodzaju danych i różnej ilości obserwacji.

Przykłady biznesowe.

Rzeczywiste przykłady biznesowe dla danych o zróżnicowanym typie i strukturze. Tworzenie raportów analitycznych.

Czego się nauczysz

Na kursie Wstęp do analizy danych w programie MS Excel przede wszystkim uzyskasz umiejętność samodzielnego posługiwania się programem MS Excel i wykorzystania jego wszechstronnych możliwości. Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia: edycja i formatowanie danych, projektowanie tzw. dużych arkuszy, liczących kilka tysięcy obserwacji, efektywne porządkowanie dużych zbiorów oraz obróbkę zawartych w nich danych, analizę i prezentację graficzną danych. Dzięki kursowi będziesz z łatwością używać m.in.: odwołań względnych i bezwzględnych, funkcji daty i czasu, tekstowych, statystycznych, logicznych, wyszukiwania, funkcji zagnieżdżonych, tabel przestawnych oraz wykresów. Nabędziesz umiejętność wydajnego używania Excela do codziennej pracy, z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych. Będziesz potrafić tworzyć raporty analityczne służące do analizy danych o zróżnicowanej strukturze i ilości obserwacji.

Opinie uczestników

„Super kurs, bardzo dobrze przygotowany i prowadzony, naprawdę warty polecenia.”
„Bardzo dobrze i bardzo profesjonalnie przygotowane materiały. Zaskakująco duża ilość i różnorodność. Nie sposób się nudzić.”
„Pierwszy kurs, w którym uczestniczyłam z tak dużą ilością zadań do rozwiązania. Zadania są różnorodne pod względem stopnia trudności od bardzo prostych do bardzo wymagających.”
„Bardzo podoba mi się platforma Moodle, gdzie poza zadaniami są również dostępne filmiki z rozwiązaniem zadań, które są bardzo pomocne przy powtarzaniu materiału w domu.”
„Miłym zaskoczeniem dla mnie było to, że mimo iż nie uczestniczyłam w kursie stacjonarnie lecz online, nie odczułam tego. Fajnie, że prowadzący brali pod uwagę to, że my pracujemy online, niejednokrotnie prosząc nas o przesłanie odpowiedzi.”
„Pani Edyta świetnie poprowadziła zajęcia, potrafiła zmotywować mnie do samodzielnej pracy, potrafiła zorganizować czas zajęć w taki sposób, żeby każdy z uczestników otrzymał potrzebne wsparcie. Jestem bardzo zadowolona z kursu i właśnie zapisałam się na kolejny.”
„Materiały bardzo dobre. Jako osoba nie mająca do czynienia w pracy z excel, miałam na początku problem ze zrozumieniem treści zadań. Po przerobieniu kilku zadań ( tych bardziej rozbudowanych) znam już schemat rozwiązywania. Materiałów jest bardzo dużo, trzeba trochę popracować w domu samemu.”
„To był najlepszy kurs w jakim uczestniczyłam do tej pory, ciekawe materiały na wysokim poziomie, zajęcia prowadzone w dobrym tempie, prowadzący na bieżąco wyjaśniał wszelkie wątpliwości, podobało mi się szczególnie wprowadzenie do tematu zajęć, krótkie, konkretne i podparte przykładami. Dziękuję”
„Bardzo przydatny kurs – wart polecenia dla wszystkich, którzy mają styczność z Excelem (już teraz polecam go znajomym). Wiele się nauczyłam i będę kontynuować naukę na kolejnym poziomie. Już teraz wykorzystuję nabyte umiejętności w pracy. Trzeba też pochwalić przygotowane materiały szkoleniowe, które powodują, że będę mogła tę wiedzę powtarzać i utrwalać.”
„Rewelacyjny kurs! Mimo tego, że jest to kurs na poziomie podstawowym, jego poziom jest dość zróżnicowany, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie i nikt się nie nudzi. Materiały są bardzo ciekawe, a omawiane przykłady są różnorodne i przydatne w codziennej pracy. Bardzo polecam ten kurs każdemu, kto ma do czynienia w pracy z Excelem :)”
„Wspaniała Pani Wykładowczyni! Entuzjastyczna, motywująca, przygotowana i zafascynowana swoją pracą. Zdecydowanie polecam!”
„Prowadzący super, z bardzo dużą wiedzą, niedający gotowych rozwiązań, ale pokazujący jak je znaleźć.”
„Bardzo ciekawe materiały kursowe – zadania dodatkowe, rozwiązania zadań i filmiki, które umożliwiają utrwalenie zdobytej wiedzy.”
„Kurs fajny, polecam go każdemu, w porównaniu do kursów innych firm tutaj wiedza i przekazane informacje na najwyższym poziomie.”
„Kurs prowadzony przez dr Kusztelaka, był wręcz doskonały, stąd nie mam wątpliwości, że skale do oceny zaproponowane przez Państwa nie pozwalają na rzetelną ocenę kursu. 'Wstęp do analizy danych w programie MS Excel’ oceniam na 6! Szczerze rekomenduję i polecam!!! Wiedza, elokwencja, przygotowanie, umiejętności dydaktyczne (przekazywania wiedzy) prowadzącego deklasują wszystkie kursy i szkolenia, w których brałam do tej pory udział. Szczerze gratuluję i dziękuję Państwu za możliwość uczestniczenia w tak cennym szkoleniu.”
„Prowadząca z ogromną dozą cierpliwości tłumaczyła indywidualne wątpliwości kursantów. Zajęcia zaczynały się i kończyły zawsze punktualnie i mijały w przyjemnej atmosferze pracy. Zajęcia były prowadzone w sposób bardzo zorganizowany i sposób tłumaczenia był dostosowany do przyjętego poziomu słuchaczy. Grupa była zróżnicowana pod kątem poziomu, prowadząca poradziła sobie jednak z docieraniem do wszystkich uczestników. Doceniam również rozluźniające atmosferę anegdoty. :)”
„Bardzo podobał mi się kurs! Prowadzący bardzo kontaktowy, motywujący i charyzmatyczny! Wszelkie pytania i wątpliwości rozwiązywane na bieżąco. Tematyka kursu dobrana idealnie pod każdy poziom uczestników. Wiadomości zdobyte na kursie bardzo przydatne. Często wrzucane triki, skróty klawiaturowe i ciekawostki na temat pracy w Excelu na pewno będą przeze mnie wykorzystywane.”
„Nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z tak wspaniałą prowadzącą. Do tej pory wszelkie zajęcia komputerowe były dla mnie koszmarem, jednak na tym kursie przekonałam się, że mogą być one naprawdę przyjemne ! Pani Edyta jest przesympatyczną osobą. Aż przyjemnie było przychodzić na zajęcia. Widać, że lubi to co robi i wkłada w to serce. Zawsze służyła radą i pomocą. W każdej chwili można było o coś zapytać.”
„Fantastyczny, cierpliwy prowadzący, z ogromną wiedzą merytoryczną w zakresie excela. Kurs prowadzony w bardzo dobry sposób, jasny przekaz.”
„Kurs LabMasters bardzo mi pomógł ze znajomością programu MS Excel. Dzięki prowadzącej i jej wyjaśnieniom będę mógł łatwiej z niego korzystać. Teraz Excel nie sprawia mi już takich problemów jak wcześniej.”