MS Excel w zastosowaniach statystycznych

787 zł*
*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 968,01 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.
Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje (więcej), zajęcia w sali komputerowej lub w formie zdalnej (więcej) – do wyboru.
(za 30 godzin dydaktycznych)
*Szczegóły cenowe
Kurs MS Excel - EXELlent

E3

Godziny filmów
Zadań aplikacyjnych
Wierszy samouczka w Excelu
Aplikacje statystyczne
Rok dostępu do e-learningu

Poziom zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia zdalne lub stacjonarne w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Dodatki statystyczne (histogramy, box-ploty, testy nieparametryczne, regresja)

Koordynator: Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: MS Excel 2016 PL/EN (lub nowszy)

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)

Opis kursu

Zakres kursu MS Excel w zastosowaniach statystycznych obejmuje m.in. statystyki opisowe, miary korelacyjne, testy statystyczne parametryczne i nieparametryczne, wykresy – histogramy, punktowe, pudełkowe (BoxPlot), modele regresji liniowej, zadania optymalizacyjne (Solver), analizy symulacyjne zyskowności projektów (metoda Monte Carlo).
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nabyć lub usystematyzować wiedzę na temat metod statystycznych stosowanych w badaniach oraz analizie danych. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu i chcą poznać zastosowania statystyczne wykorzystywanych na co dzień narzędzi Excela.

Uwaga: uczestnicy otrzymają materiały elektroniczne do książki Microsoft Excel w zastosowaniach statystycznych – praktyczne przykłady analiz ekonomicznych i biznesowych oraz aplikacje w postaci dodatków statystycznych, dzięki którym będą w stanie przeprowadzać zaawansowane analizy w Excelu, m.in. tworzyć histogramy i box-ploty, przeprowadzać weryfikację hipotez w oparciu o testy nieparametryczne, tworzyć modele regresji i sprawdzać ich poprawność.

Rejestracja na kurs jest aktywna

Forma zajęć: ten kurs jest obecnie dostępny w formie elearningu.
Cena: 490 zł*
Termin: brak sztywnych terminów (rok dostępu)
Stan zapisów: trwa rejestracja

Zgłoś zainteresowanie

W tym momencie nie jest planowane otwarcie kursu realizowanego na żywo. Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w takiej formie kursu, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji.

Tematyka kursu

Szeregi czasowe.

Prezentacja graficzna, analiza stóp wzrostu, budowa i przeliczanie indeksów, zamiana wartości nominalnych i realnych, analiza danych (giełdowych, walutowych, makroekonomicznych).

Statystyki opisowe.

Średnia, mediana, dominanta, percentyle, odchylenie standardowe, rozstęp ćwiartkowy, współczynniki zmienności, metody wyliczania, interpretacja, wizualizacja (histogramy, wykresy pudełkowe – tzw. BoxPlot).

Miary korelacyjne.

Metody wyliczania, interpretacja, wizualizacja (wykresy punktowe).

Testowanie hipotez statystycznych.

Budowa testów (rozkłady, istotność, błędy pierwszego i drugiego rodzaju), rodzaje testów (dla prób zależnych i niezależnych, dla małych i dużych prób, dla średniej i zróżnicowania), wybór odpowiedniego testu, interpretacja wyników testów, wizualizacja wyników, testy nieparametryczne.

Modele regresji.

Model regresji liniowej (KMRL), estymacja modeli, istotność zmiennych, interpretacja modelu – jakość dopasowania, błędy, współczynniki zmiennych, modele ze stałą oraz bez stałej, zmienne zero-jedynkowe, trendy czasowe, praktyczne przykłady analiz ekonometrycznych.

Badania operacyjne (optymalizacja).

Problemy optymalizacyjne w ekonomii i biznesie, analiza warunkowa (menedżer scenariuszy, tabele danych, szukaj wyniku), pakiet optymalizacyjny Solver – ustawienie celu, warunki ograniczające, wartości zmieniane, metody obliczeń, parametry obliczeń.

Badania operacyjne (symulacja).

Zastosowania symulacji w ekonomii i biznesie, metoda Monte Carlo – idea, sposób użycia, wady i zalety, szacowanie rentowności i ryzyka przedsięwzięcia – biznesplan, badanie zysków firmy, analiza rachunku zysków i strat w powiązaniu ze strukturą i kosztem produkcji

Przykłady aplikacji statystycznych.

W Ms Excelu służących do tworzenia histogramów, wykresów pudełkowych oraz testów statystycznych.

Czego się nauczysz

Na kursie MS Excel w zastosowaniach statystycznych uzyskasz, umiejętność przeprowadzania analiz statystycznych w programie MS Excel z wykorzystaniem jego zaawansowanych narzędzi. Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia: szeregi czasowe, miary statystyczne (statystyki opisowe oraz korelacyjne), testowanie hipotez statystycznych, modele regresji liniowej, badania operacyjne (metody optymalizacyjne oraz symulacyjne). Dzięki kursowi MS Excel w zastosowaniach statystycznych, będziesz potrafić posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi w Excelu, m.in. tworzyć wykresy (histogramy, punktowe, pudełkowe tzw. BoxPlot), używać dodatku statystycznego Analiza danych (AnalysisToolPak), używać dodatku optymalizacyjnego Solver, korzystać z dodatków statystycznych stworzonych przez innych użytkowników, tworzyć własne narzędzia statystyczne przy użyciu wbudowanych funkcji Excelowych. Będziesz także wiedział(a) jak m.in. stawiać i weryfikować hipotezy statystyczne, tworzyć poprawne modele ekonometryczne i interpretować ich wyniki, konstruować modele zysków w firmie w zależności od danych wejściowych (m.in. cena, sprzedaż, koszty, podatki), tworzyć finansowe biznesplany z rozróżnieniem scenariuszy optymistycznych i pesymistycznych.

Opinie uczestników

„Zajęcia prowadzone profesjonalnie, aktywne uczestnictwo prowadzących, świetnie przygotowane materiały.”
„Wiedza bardzo przydatna do wykorzystania w praktyce, wzbogaciłem swój „warsztat” jako analityk.”
„Najlepszy kurs z możliwych.”
„Zajęcia były bardzo przyjemne i przydatne. Dobrze wykorzystany czas.”
„Same superlatywy. Wszystko było moim zdaniem tak, jak powinno być. To były najlepsze zajęcia, w jakich uczestniczyłem. Dały mi bardzo dużo. Widać ogrom pracy, jakiej wymagało ich przygotowanie. Tak powinny wyglądać tego typu kursy. W ocenach dałem 5, bo więcej się nie dało, ale zasługują Państwo (w skali od 0 do 5) na ocenę 10:) Ciężko mi wymyślić jakąś sugestię dla Państwa, bo ten kurs stanowi dla mnie jak na razie wzór. Mam nadzieję, że kurs VBA będzie jeszcze lepszy, nie mogę się doczekać:) Wiele zadań było trudnych i wymagało bardzo dużo pracy, ale dzięki temu widzę duże owoce.”