Zaawansowana analityka biznesowa w Power BI

887 zł*
*Podana cena kursu jest ceną:

  • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 1091,01 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
  • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.
Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje (więcej), zajęcia w sali komputerowej lub w formie zdalnej (więcej) – do wyboru.
(za 30 godzin dydaktycznych)
*Szczegóły cenowe
Ścieżka BI

Poziom średnio zaawansowany + zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia zdalne lub stacjonarne w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia

Ocena kursu: nowy kurs!

Koordynator: Przemysław Kusztelak (pkusztelak@labmasters.pl)

Oprogramowanie: Power BI Desktop (wersja bezpłatna) + Power BI Pro (nie jest wymagany na kursie)

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)

Rekomendowane oprogramowanie: Microsoft Power BI Desktop (wersja darmowa), system operacyjny Windows (Power BI nie udostępnia oprogramowania dla Mac OS). Dodatkowo przedstawiane są możliwości programu Power BI Pro (uczestnicy nie muszą posiadać tego oprogramowania).

Opis kursu

Kurs „Zaawansowana analityka biznesowa w Power BI” to intensywny program szkoleniowy skierowany do analityków, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzia Microsoft Power BI do zaawansowanej analizy danych biznesowych. Przeznaczony jest dla osób znających podstawy pracy w narzędziu Microsoft Power BI z uwzględnieniem języków Power Query M, DAX, m.in. dla osób, które ukończyły kurs pt. „Analityka biznesowa w Power BI”.

Celem szkolenia jest przedstawienie zaawansowanych technik stosowanych w procesie przygotowywania raportów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na optymalizację wydajności raportu, dobre praktyki oraz przejrzystą dla odbiorcy wizualizację danych. Podczas kursu omówione zostaną bardziej zaawansowane funkcje Power Query oraz DAX, pokazane efektywne metody wizualizacji danych oraz dobre praktyki, które pomogą uczestnikom w analizie biznesowej danych. Uczestnicy zapoznają się także z efektywnymi technikami optymalizacji raportów Power BI pod kątem wydajności, co pozwoli im na szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie danych w raportach.

Kurs skupia się również na prezentacji danych w sposób przystępny i zrozumiały dla odbiorcy, dzięki czemu uczestnicy nauczą się tworzyć przejrzyste i atrakcyjne wizualizacje danych, w oparciu o dobre praktyki stosowane w rzeczywistych projektach biznesowych. Uczestnicy zdobędą cenne wskazówki, które pomogą im w skuteczniejszej analizie danych oraz w tworzeniu raportów spełniających wysokie standardy jakości.

Dodatkowo, uczestnicy kursu dowiedzą się także w jaki sposób można opublikować przygotowany raport oraz w jaki sposób można nim zarządzać w usłudze Power BI Service. Pozwoli to im na praktyczne wykorzystanie przygotowanych raportów w środowisku online (np. poprzez umieszczenie na stronie www) oraz zarządzanie nimi w sposób efektywny i bezpieczny.

Po tym szkoleniu, uczestnicy będą w pełni przygotowani do przeprowadzenia kompletnego procesu tworzenia raportów biznesowych w Power BI na poziomie zaawansowanym. Będą potrafić łączyć się z danymi pochodzącymi z różnych źródeł internetowych lub baz danych, optymalizować proces przygotowywania i przekształcania danych, tworzyć efektywne wizualizacje oraz publikować i zarządzać stworzonymi raportami w usłudze Power BI Service. Ukończenie kursu umożliwi zdobycie zaawansowanych umiejętności, które podniosą efektywność uczestników w analizie biznesowej danych oraz umożliwią im tworzenie profesjonalnych i zrozumiałych raportów z różnych obszarów biznesowych.

Zapisy

Zgłoś zainteresowanie

Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w kursie realizowanym na żywo, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji.

Tematyka kursu

Konfiguracja środowiska pracy.

Wykorzystanie opcji narzędzia Power BI Desktop do konfiguracji środowiska pracy, integracja z językami R oraz Python.

Łączenie z różnymi źródłami danych.

Połączenie z bazami danych (Oracle), łączenie z danymi w usłudze Power BI Service (Dataflow, Dataset).

Optymalizacja i redukcja zapytań Power Query oraz modelu danych.

Obsługa ładowania tabel, budowa słowników, obsługa duplikatów, teoria budowy modelu danych (tabele faktów, wymiarów oraz dodatkowe, typy relacji oraz zarządzanie nimi), tworzenie zaawansowanych kolumn niestandardowych.

Zaawansowane funkcje języka DAX.

Konteksty wiersza oraz filtrowania oraz ich zmienianie, tworzenie zaawansowanych miar i kolumn obliczeniowych (z użyciem poleceń takich jak CALCULATE, SUM, SUMX, FILTER, ALL, KEEPFILTERS, HASONEALUE, ISINSCOPE), budowa funkcji w DAX (wykorzystanie składni VAR + RETURN), tworzenie miar z wykorzystaniem funkcji IF oraz SWITCH, tworzenie miar tekstowych, formatowanie kodu DAX.

Efektywna wizualizacja danych.

Dobór kolorystyki, planowanie układu raportu, wbudowane automatyczne przyciski i nawigatory, wykorzystanie zakładek i widoku wyboru w tworzeniu dynamicznych wizualizacji (dynamiczny panel filtrowania), opcja Field Parameters, tworzenie Tooltips, wykorzystanie panelu analitycznego w wizualizacjach (dodawanie stałych linii, prognozowanie danych, wykrywanie anomalii), efektywna praca z tabelami i macierzami, zaawansowane wizualizacje (drzewo dekompozycji, Q&A i Key Influencers, Smart Narrative, niestandardowe wizualizacje).

Dobre praktyki w tworzeniu raportów.

Dostosowywanie raportów do potrzeb biznesu, porady z rzeczywistych biznesowych zastosowań.

Usługa Power BI Service.

Publikacja raportów, role i uprawnienia użytkowników, Row-Level Security, zarządzanie odświeżaniem danych, budowa dashboardów analitycznych.

Czego się nauczysz

Będziesz w stanie samodzielnie przeprowadzić pełen proces tworzenia raportu – od połączenia z danymi, przez tworzenie modelu danych z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji Power Query oraz DAX, efektywną wizualizację danych, kończąc na publikowaniu i zarządzaniu przygotowanymi raportami. Poznasz realne zastosowania Power BI w biznesie oraz będziesz świadomy dobrych praktyk stosowanych w tworzeniu raportów. Nauczysz się w jaki sposób optymalizować dane z użyciem Power BI w celu efektywnego zarządzania dużymi zbiorami danych. Dowiesz się w jaki sposób budować narrację (storytelling) z wykorzystaniem danych oraz wizualizacji w profesjonalny sposób, którego celem jest maksymalizacja użyteczności i przejrzystości raportów.